Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Годишни доклади
Дата: 31 март 2021 Виж още...
Пожароопасен сезон 2020
Дата: 31 март 2021 Виж още...
Заповед
Дата: 29 март 2021 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 АПРИЛ 2021 ГОДИНА
На 01 април 2021 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени), като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 29 март 2021 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Монтана проведе на 25 март 2021 г. онлайн заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Събитието се проведе в електронната платформа за видеоконферентни връзки zoom и в него се включиха представители на ведомствени териториални структури, общини и Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата.
В хода на заседанието старши експерта от РУО – Монтана г-жа Нина Кирилова  запозна присъстващите със Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата изготвена от Министерството на образованието и науката за периода 2021 – 2030 година.
По темата, свързана с Националното състезание по безопасност на движението по пътищата информира аудиторията относно правата и задълженията по организацията на областното и общинското ниво на състезанието.
Беше обсъдена организацията и провеждането на Областния национален кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“.
В края на заседанието г-н Росен Рапчев, експерт в Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата информира присъстващите, че ДАБДП ще окаже съдействие, при необходимост, на всички членове на комисията с цел подобряване на резултатите от работата на ОКБДП – Монтана.

Дата: 26 март 2021 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
На 25.03.2021 г., на основание разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта, Комисията по заетост  проведе заседание във връзка с изготвянето на Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2021 г. На заседанието беше избран състава на Комисия, която да извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации, както и беше одобрена Методиката за оценка на същите.
Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2021 г. ще бъде разработена по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика и съдържа: обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, работните места на които ще бъдат наети и др.
 През настоящата година със средствата от бюджета за активна политика на пазара на труда на МТСП ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малък от 3 и не повече от 6 месеца.
Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика и съобразена със средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой регистрирани безработни лица в областта за деветте месеца на предходната година. За област Монтана средствата са в размер на 605 700 лв.

Дата: 25 март 2021 Виж още...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИИТЕ СРУЩУ КОВИД 19
Осигурени са зелени коридори за желаещите да се ваксинират с ваксината на "Астра Зенека", както следва:
  • В РЗИ – Монтана: на 25.03.2021 г. (четвъртък) и 26.03.2021 г. (петък) от 14:30-17:00 ч.
  • В МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана: на 25.03.2021 г. (четвъртък), 26.03.2021 г. (петък) от 13:00-17:00 ч. и  27.03.2021 г. (събота) от 09:00-13:00ч.
  • В МБАЛ „Сити клиник – Св. Георги” гр. Монтана: на 27.03.2021г. (събота ) и 28.03.2021 г. (неделя) от 10:00-16:00 ч.
 
Дата: 24 март 2021 Виж още...
Подсигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти за предстоящите избори за народни представители
Подсигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти за предстоящите избори за народни представителиНа 16.03.2021 г. представител на Областна администрация Монтана получи от Министерство на здравеопазването разпределените за област Монтана лични предпазни средства за нуждите на секционните избирателни комисии и гласоподавателите от област Монтана, за РИК Монтана и за служителите от администрациите ангажирани в изборния процес. Количествата са съобразени с предварителна информация за участниците в изборния процес и с Указанията на Министерството на здравеопазването за провеждане на изборите в условията на извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19.
Подсигурени са хирургически маски, маски FFP2, еднократни защитни гащеризони, ръкавици, дезинфектанти: за ръце, за под и за повърхности. Въз основа ва дадени указания от Министерството на здравеопазването доставените лични предпазни средства и дезинфектанти, съгласувано с РИК Монтана, ще бъдат разпределени по общините в област Монтана, а от тях на секционните избирателни комисии.


Публикувано на 17.03.2021г.

Дата: 17 март 2021 Виж още...
MK СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА–БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021г.
Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален.
Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.
Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.
Областният етап ще протече в периода април - юни 2021 г. и се организира от областните администрации. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисиии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.
Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.
През м. юли 2021 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.
За допълнителна информация: дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”, тел.: 02/ 94 00 930 и 02/ 94 00 827.

Типовия формуляр за кандидатстване и декларациите за предоставяне на изпълнителски права ( Приложение № 1 и Приложение № 2) може да изтеглите от ТУК.

С пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

Дата: 16 март 2021 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Областният медицински съвет на област Монтана проведе на 12.03.2021 г. онлайн заседание в електронната платформа Zoom под ръководството на Областния управител Росен Белчев, основен акцент в  дневния ред беше във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната и областта, причинена от разпространението на Коронавирус инфекцията, както и предложения за въвеждането на нови противоепидемични мерки.
От страна на Регионалната здравна инспекция в Монтана бяха представени актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че към 12.03.2021 г.  общо 435 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:
103 хоспитализирани лица ( 2 лица в "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД, гр. София; 9 лица в "МБАЛ - Берковица" ЕООД гр. Берковица; 22 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом; 43 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана, 1 лице в "МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД гр. Казанлък; 1 лице в "УМБАЛ - Александровска" ЕАД  гр. София;  1 лице в "УМБАЛ "Света Анна" София АД  гр. София; 1 лице в "УМБАЛ и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД  гр. София; 1 лице в МБАЛ "Лозенец" гр. София; 20 лица в МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги ЕООД гр. Монтана и 2 лица в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, София).

Дата: 12 март 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБСЪДИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗБОРНИЯ ДЕН СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. МАГ. ФАРМ. ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБСЪДИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗБОРНИЯ ДЕН СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. МАГ. ФАРМ. ЕВГЕНИ ГРИГОРОВОбластният управител на област Монтана г-н Росен Белчев, заместник-министърът на здравеопазването доц. маг. фарм. Евгени Григоров и Директорът на Регионална здравна инспекция – Монтана д-р Елена Борисова обсъдиха противоепидемичните мерки в предстоящия изборен ден 04 април 2021 г.
В хода на дискусията стана ясно, че е приключил процесът по имунизацията срещу Ковид-19 за членовете на секционните избирателни комисии. 397 членове на СИК са изразили желание и са получили първа доза от ваксината на Pfizer/BioNTech.
Участниците в срещата обсъдиха предстоящото откриване на денонощен имунизационен кабинет в МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“, гр. Монтана.

Дата: 11 март 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. със Заповед № 411/03.12.2004 г. на Областния управител в област Монтана.
 
ФУНКЦИИ:
Основните функции на ООСППК, който е консултативен орган към Областния управител на област Монтана са:
•Да изпълнява държавната политика и други нормативни актове, засягащи корупцията на регионално ниво;
•Да осъществява координация на антикорупционните дейности на държавните институции, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в областта;
•Да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, дава мнения и препоръки за подобряване организацията на дейността на административните структури във връзка с предотвратяване на корупционни практики в тях;
•Да анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;
•Да разглежда, дава становища и взема решения по жалби от частни лица и институции за корупционни действия.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
ООСППК, съгласно своя Правилник заседава веднъж на четири месеца, а при необходимост се свикват и извънредни заседания.
 
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Иванов Белчев – Областен управител на Област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. Десислава Димитрова Каменова– заместник областен управител на Област Монтана;
2. Камелия Александрова Василева – кореспондент на вестник 24 часа;
СЕКРЕТАР: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
2. Мариян Спиридонов Божинов –началник РУ на МВР Вършец;
3. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и разследване” в Териториална дирекция Дунавска;
4. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана;
5. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на работа гр. Монтана;
6. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионално управление по образованието Монтана;
7. Николет Асенова Белчева – главен секретар на Регионална здравна инспекция Монтана;
8. Иванка Димитрова Александрова – директор на ТП на НОИ Монтана;
9. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;
10. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;
11. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа” Монтана;
12. Представител на ТПП Монтана;
13. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара Монтана и заместник председател на РЗК Монтана;
14. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на УС на РК на БЛС Монтана;
15. Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК Монтана;
16. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана;
17. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”.

ПРАВИЛНИК

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 11 март 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси e определен със заповед от ОКД-21-1/26.05.2021г.


ДОКУМЕНТИ:

Правилник за устройството и дейността на НССЕИВ

Правилник за устройството и дейността на ОССЕИВ

Заявление за членство в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана

Възможности за финансиране и конкурси


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2021година

2020година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година


Дата: 11 март 2021 Виж още...
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана


Дата: 9 март 2021 Виж още...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИИТЕ СРЕЩУ COVID-19!
На 06.03.2021 г. (събота) зелен коридор за ваксинация срещу COVID-19 ще бъде осигурен в имунизационнитe кабинети на:
- РЗИ – Монтана;
- МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана;
- МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги ЕООД, гр. Монтана.
Имунизациите ще се извършват от 10:00 ч. до изчерпване на количествата.

Дата: 5 март 2021 Виж още...