Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. Областният управител на област Монтана отправя покана до парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, да участват в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/ - Монтана, които ще се проведат на 04.02.2021 г. от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Областна администрация – Монтана.
При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията, на Решението на Централната избирателна комисия, което предстои да бъде публикувано на интернет страницата на ЦИК.
В консултациите може да участват и други партии и коалиции.


РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ / п/

Областен управител на област Монтана


Публикувано на 28.01.2021г.

Дата: 28 януари 2021 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г на Министърът на здравеопазването за временни противоепидемични мерки за периода от 01.02.2021г. до 30.04.2021г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 27 януари 2021 Виж още...
Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г на Министърът на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. , с която се регламентират дейности за присъствено провеждане в в училищното образование от 16.01.2021 г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 19 януари 2021 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създадена в изпълнение на § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

ФУНКЦИИ:
Комисията има за задача да координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в област Монтана и приема мерки за нейното подобряване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:


Устройствен правилник на областната комисия по безопастност на движението по пътищата.


СЪСТАВ:
Съставът на областната комисия по безопастност на движението по пътищата на област Монтана е определен със заповед ОКД-25-1-/1/02.03.2020г.График на заседанията за 2020г на областната комисия по безопастност на движението по пътищата.ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ


2020гoдина.

2019гoдина.

Рeдактирана на кода

2018гoдина.

2017гoдина.

2016гoдина.

2015гoдина.

2014гoдина.

2013гoдина.

2012гoдина.


Декларация от членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата


ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация: Пътно-транспортна обстановка на територията на област Монтана за 2012 г.

Дата: 8 януари 2021 Виж още...