Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТА
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯТАМедицинският съвет на област Монтана проведе заседание във връзка с мерките по отношение на Коронавирус инфекцията на територията на Република България.
Участие в събитието, което се състоя  на 26.06.2020 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, „ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ - Диализен център – Монтана заедно с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на медицинските служители.

Дата: 30 юни 2020 Виж още...
29 юни - Ден за безопасност на движението по пътищата
29 юни -  Ден за безопасност на движението по пътищатаНа 29 юни, за втора поредна година отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата, определен за единната дата за страната ни през 2019 г. с решение на Министерски съвет.
По инициативата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  през тази година институциите съсредоточават усилията си около 4 ключови теми свързани с безопасността на движението по пътищата: 1. опасностите свързани с използването на мобилни телефони при шофиране, 2. скоростта, 3. Важността от поставянето на обезопасителен колан и 4. безопасността в градски условия и в частност - тази на пешеходците.  За всяка от тях са разработени единни визии, които са предоставени на областните администрации, общини и други институции, неправителствени организации и компании.

Дата: 29 юни 2020 Виж още...
29 юни – ден за пътна безопасност
29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност29 юни – ден за пътна безопасност

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3681-П от 15.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.6.736 с площ 26 501 кв. м, ведно с находящата се в него деветежна сграда с идентификатор 48489.6.736.2 – незавършено строителство, изградена в груб строеж със ЗП 3 151 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Сирма Войвода“ № 2, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 56/23.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 23.06.2020 г. до 23.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
продажба недвижим имот – частна държавна собственост
С Решение № 3680-П от 10.06.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.29.30 с площ 15 840 кв. м, намиращ се в град Монтана, ул. „Макгахан“, община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 55/19.06.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 19.06.2020 г. до 19.08.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 26 юни 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ На 24 юни 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и  Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана беше представена информация относно същността, спецификата при предаване и начините за превенция на заболяването „Ку-треска“, което притежава характеристиките на зооноза и може да разболява и хора, каквито случаи вече бяха установени в отделни райони на страната. Изрично бе подчертано, че на територията на област Монтана случаи на „Ку-треска“ към момента няма.

Дата: 25 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-353 от 22.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 23.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-354 от 22.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 23.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-331 от 12.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 15.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-337 от 13.06 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на нови противоепидемични мерки от считано от 15.06.2020г до 30.06.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 юни 2020 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
На 10.06.2020 г., на основание разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта, Комисията по заетост  проведе заседание във връзка с изготвянето на Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2020 г. На заседанието беше избран състава на Комисия, която да извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации, както и беше одобрена Методиката за оценка на същите.
Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2020 г. ще бъде разработена по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика и съдържа: обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, работните места на които ще бъдат наети и др.

Дата: 12 юни 2020 Виж още...
РЕШЕНИЕ № ОКД-24-1/11.06.2020 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 11 юни 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 8 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Със Заповед № РД-01-289 от 02.06 2020 г. министърът на здравеопазването въвежда нови временни противоепидемични мерки от считано от 02.06.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Със Заповед № РД-01-302 от 03.06 2020 г. министърът на здравеопазването въвежда нови временни противоепидемични мерки от считано от 03.06.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 8 юни 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Със Заповед № РД-01-287 от 30 май 2020 г. министърът на здравеопазването въвежда нови временни противоепидемични мерки от считано от 30.05.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 4 юни 2020 Виж още...