Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Задължителното носене на маски продължава до 13 май 2020 г.
До 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.). Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете ТУК.

Дата: 24 април 2020 Виж още...
Съобщение
С Решение № 3650-П от 13.03.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 48489.23.348 с площ 8444 кв. м, намиращ се в местността „Бърдото“, град Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 35/10.04.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 10.04.2020 г. до 10.06.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public.

Дата: 24 април 2020 Виж още...
Пожароопасен сезон 2020
Дата: 22 април 2020 Виж още...
Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-218/15.04.2020г
 Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 15 април 2020 Виж още...
Носенето на маски става задължително от 12 април
Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Такова нареждане дава здравният министър със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., с която можете да се запознаете ТУК.

Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
Министърът на здравеопазването издаде заповед, отнасяща се за обработващите селскостопански площи и собствени земеделски имоти
Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
До 13 май се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България
Здравният министър, със своя заповед от 10 април, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 В ОБЛАСТ МОНТАНА
 Поставени под домашна карантина в област Монтана към 10.04.2020 г. са 477 лица.
 От тях 2 лица са поставени под 28-дневна домашна карантина след дехоспитализация с потвърдена COVID-19 инфекция, 8 лица са контактни на потвърден случай на COVID-19, а останалите 467 са български граждани пристигнали на територията на Република България от страни с разпространение на COVID-19.
Изтече 28-дневната домашна карантина на 9-те лица без клинична картина, но с положително лабораторното изследване за SАRS-СоV-2 от гр. Лом, с. Василовци и с. Долни Цибър.
След клинично подобрение и отрицателен RТ-РСR тест на клинични материали от горната част на дихателната система от лечебните заведения за болнична помощ с инфекциозни структури в област Монтана са дехоспитализирани две лица с потвърдена COVID-19 инфекция. Същите са поставени под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от общопрактикуващия лекар.

Дата: 10 април 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 7 април 2020 Виж още...
Здравният министър издаде заповед за работата на кооперативните и фермерските пазари
Министърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 7 април 2020 Виж още...
Нова заповед на Министъра на здравеопазването за влизане на територията на Република България
Здравният министър издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България. Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 7 април 2020 Виж още...