Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г на Министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 27.11.2020г до 21.12.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 26 ноември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-57 от 19.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, съставляващ 3 броя помещения със ЗП съответно 16,50 кв. м, 22,30 кв. м и 11,40 кв. м, ведно с 46% идеални части от входното антре, коридора и тоалетна, трите със ЗП 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на пететажна масивна жилищна сграда с идентификатор 03928.512.591.1 по КККР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение – за офис, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 03928.512.591.1 по КККР на град Берковица, ул. „Николаевска“, бл. 23, община Берковица, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 20.11.2020 г. до 19.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/185
Дата: 23 ноември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-59 от 19.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II с площ 585 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница, одобрен със Заповед № 1626/18.10.1993 г., община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 20.11.2020 г. до 19.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/184

Дата: 23 ноември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-58 от 19.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I с площ 734 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница, одобрен със Заповед № 1626/18.10.1993 г., община Монтана, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 20.11.2020 г. до 19.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/183

Дата: 23 ноември 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19
Областният медицински съвет на област Монтана проведе на 20.11.2020 г. заседание, основен акцент в чийто дневен ред беше обсъждане на алтернативите за реорганизация на лечебната мрежа в областта с цел обособяване, в съответствие с постъпили от Министъра на здравеопазването указания, на лечебни заведения за лечение единствено на лица с коронавирусна инфекция.
Заседанието се проведе онлайн в електронната платформа Zoom под ръководството на Областния управител Росен Белчев и с участието на имащите отношение към противоепидемичните мерки ведомствени териториални структури, представители на лечебните заведения за активна болнична помощ, лекарски съсловни организации и общините в областта.
По отношение на получените от здравното министерство разпореждания и в резултат от извършения анализ на моментното състояние на лечебните заведения за болнична помощ Медицинският съвет счете, че, предвид спецификата на заведенията, включително начина, по който са структурирани болничните отделения, както и с оглед на наличния материален и човешки ресурс за подсигуряване на адекватни медицински грижи, схемата за обособяване на конкретни заведения за лечение единствено на пациенти с COVID инфекция не е приложима за област Монтана.

Дата: 20 ноември 2020 Виж още...
Покани и приложения
Дата: 20 ноември 2020 Виж още...
РЕШЕНИЕ на Областния медицински съвет на област Монтана от 20.11.2020 г.Дата: 20 ноември 2020 Виж още...
ИЗВОЗИХА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
ИЗВОЗИХА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦБлизо 22 тона излезли от употреба пестициди бяха извозени към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция. Камионът със стари препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност отпътува днес, 19.11.2020 г., от склада в с. Медковец, община Медковец.
Товаренето на пестицидите се извърши в присъствието на зам. областният управител г-жа Десислава Димитрова, служители на областна и общинска администрация, представители на РИОСВ Монтана, на ОДЗ – Монтана, на РД ПБЗН, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и служители на избраната френска фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци във Франция.

Дата: 19 ноември 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г на Министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 12.11.2020г до 30.11.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г на Министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 14.11.2020г до 30.11.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 16 ноември 2020 Виж още...
15 Ноември - Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
15 Ноември - Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия15 ноември е Световният ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 от Европейската федерация на жертвите при ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец ноември.
Областна администрация Монтана отново застана зад инициативата, която тази година преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“ - помним (тези, които са загинали), подкрепяме (тези, които са пострадали), действаме (за по-добра реакция при катастрофи). Защото светът губи на всеки 24 секунди дете, баща, майка, брат, сестра, приятел, колега… По един човешки живот.
Денят за възпоменание на жертвите от пътно транспортни произшествия е и ден за размисъл, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата.
Ден, в който да си дадем ясна сметка, че всички - институции, организации, участници в движението в името на живота трябва да дадем своя принос, за да спрем тази безсмислена война по пътищата.
Ден, в който да изкажем и своята благодарност към всички, които участват в спасяване на живота на пострадалите и намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия – лекари и медицински специалисти, полицаи, пожарникари, които ежедневно оказват съдействие и помощ на пострадалите и се борят за техния живот.
Нека се движим безопасно!
Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!
Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!


Дата: 16 ноември 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 82 от Протокол № 15/30.10.2020 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Якимово. Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, посочена като правно основание за приемане на решението за осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита при бедствия в населените места органите на държавната власт и местното самоуправление осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и кметствата и разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места. Тази разпоредба не овластява местните общински съвети да издават подзаконови нормативни актове по пожарна безопасност. От компетентността на Общинските съвети и то съгласувано с органите за пожарна безопасност, е единствено разработването на специфични правила за пожарна безопасност в съответното населено място на неговото управление.

Дата: 13 ноември 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 154 от Протокол № 17/30.10.2020 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие да се предостави под наем, без търг или конкурс помещение – общинска собственост за стоматологичен кабинет и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на II–ро ОУ „Константин Фотинов“. Съгласно приложеният Акт общинска собственост № 1188 от 22.01.2007 г. имотът е публична общинска собственост – училище. За правно основание за вземане на върнатото за ново обсъждане решение, са цитирани разпоредбите на чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост. Съгласно чл. 14, ал. 6 с решение на общинския съвет имоти частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Имотът, предмет на решението, обаче е публична общинска собственост – сградата на действащо училище и съответно важат разпоредбите, разписани в чл. 14, ал. 7 от ЗОС - свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 (чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс) след решение на общинския съвет. С решението, общинският съвет предоставя и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на училището, а правото на ползване, уредено в чл. 39 от ЗОС, отново касае имоти и вещи – частна общинска собственост и отново се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.


Дата: 13 ноември 2020 Виж още...
РЕШЕНИЕ на Областния медицински съвет на област Монтана от 11.11.2020 г.Дата: 11 ноември 2020 Виж още...
Важно! Удължаване на крайния срок за участие в конкурса ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПРИНОСЪТ НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ И ПАТРОНА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА“
Областен информационен център – Монтана удължава крайния срок за участие в конкурса за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“.
Творбите си можете да изпращате до 23 април 2021 година включително.

Информацията за конкурса е публикувана на 03.11.2020г.


Дата: 10 ноември 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСДата: 8 ноември 2020 Виж още...