Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК И В СКЛАДА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК И В СКЛАДА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦНа 30.10.2020 г. стартираха дейностите, свързани с подготовката за унищожаването на пестициди с изтекъл срок, съхранявани години наред в поземлен имот държавна собственост, разположен в землището на село Медковец, община Медковец.
На отварянето на склада присъстваха Зам. областният управител на област Монтана г-жа Десислава Димитрова, секретаря на община Медковец г-жа Румяна Динчева, представители на Областна администрация Монтана, РИОСВ - Монтана, ОД „Земеделие“ Монтана, РД ПБЗН, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и служители на избраната френска фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци във Франция.

Дата: 30 октомври 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID - 19
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе редовно заседание във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната и областта, причинена от разпространението на Коронавирус инфекцията.
Участие в събитието, което се състоя от 14.00 часа на 26.10.2020 г. в Областна администрация - Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков, участие взеха  и членовете на  съвета, които бяха включени в дневния ред: Областна дирекция на МВР,  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом,  Център за спешна медицинска помощ – Монтана, МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, МБАЛ „Берковица“ ЕООД, Териториална дирекция „Национална сигурност“, представителите на  общините в област Монтана, както и останалите членове на комисията се включиха в срещата онлайн.  

Дата: 27 октомври 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ В БЕРКОВИЦА ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
Регионалната дирекция по горите в Берковица стартира провеждането на обществени консултации във връзка с изготвения, в изпълнение на разпоредбите на чл.12 от Закона за горите (ЗГ) и на Глава Шеста от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии, Проект на Областен план за развитие на горските територии в област Монтана и Доклад за екологична оценка към него.
С допълнителна информация, в това число и график за провеждането на консултациите можете да се запознаете от ТУК.

Дата: 27 октомври 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 25.10.2020г до 30.11.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 27 октомври 2020 Виж още...
ЗАПОЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА 7,2 КМ ОТ ПЪТ II-81 БЕРКОВИЦА – МОНТАНА
ЗАПОЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА 7,2 КМ ОТ ПЪТ II-81 БЕРКОВИЦА – МОНТАНАСимволична първа копка за рехабилитацията на 7,2 км от второкласния път II-81 Берковица – Монтана, в участъка между Благово и Монтана, се извърши днес, 23.10.2020 г. преди кръстовището с бул. „3-ти март“ в Монтана, в района на пътния възел с обходния път на града. На събитието присъстваха Областният управител Росен Белчев, кмета на община Монтана Златко Живков, Илия Илиев, директор на ОПУ-Монтана, инж. Христо Петров, началник на отдел в дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в АПИ, представители на строителя, надзора, журналисти. Инвестицията е за над 6,6 млн. лв. с ДДС. Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Долж - Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност“.

Дата: 23 октомври 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г на министърът на здравеопазването. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 23.10.2020г до 30.11.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 23 октомври 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 22.10.2020г до 30.11.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 22 октомври 2020 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЕ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ЦЕНТЪР „ДОМАШНА ГРИЖА“ В ГР. МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЕ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ЦЕНТЪР „ДОМАШНА ГРИЖА“ В ГР. МОНТАНАНа 21 октомври 2020 г. официално отвори врати Център „Домашна грижа“ – в гр. Монтана, който е изграден в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“. Проектът се осъществява от Български Червен кръст, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионални власти, и с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Сред официалните гости бе г-жа Десислава Димитрова – заместник областен управител, проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, д-р Надежда Тодоровска – заместник генерален директор на БЧК, г-н Златко Живков – кмет на община Монтана и г-н Тихомир Антонов – заместник кмет на община Монтана. Г-жа Димитрова приветства откриването на центъра, който ще обхване една от уязвимите ни общности, а екипа ще има и не леката задача да работи по превенция от настаняването им в специализирани институции и социални услуги. Тя отправи пожелание към целия екип за здраве, сили и много успешна работа.

Дата: 21 октомври 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСДата: 19 октомври 2020 Виж още...
Финална среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“
Финална среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“Финална среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“На 16.10.2020 г., от 15:30 ч. в сградата на Областна администрация Монтана се състояха обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ (Борда) и финалното представяне на проекта извършените дейностите, постигнатите цели и резултати. Поради усложнената епидемиологична обстановка в областта, местата за участие в ОА Монтана бяха ограничени и организаторите дадоха възможност и за директно включване в двете събития през проект №: BG05SFOP001-2.009-0093 - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на ОП “Добро управление” 2014-2020.

Дата: 19 октомври 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОбластната епизоотична комисия проведе на 15 октомври 2020 г. редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областния управител инж. Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В хода на заседанието присъстващите получиха актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), като, съгласно представените от ОДБХ данни, за периода 25.09 – 10.10.2020 г. в страната са установени едно първично огнище на заболяването при домашни свине и 14 вторични случая при диви свине.

Дата: 16 октомври 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-603 от 13.10.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 14.10.2020г до 30.11.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 16 октомври 2020 Виж още...
ИЗВОЗИХА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ И ЯКИМОВО
ИЗВОЗИХА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ И ЯКИМОВОБлизо 10 тона излезли от употреба пестициди бяха извозени към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция. Камионът със стари препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност отпътува днес, 15.10.2020 г., от складовете в с. Бели Мел, община Чипровци и от с. Дългоделци, община Якимово.
Товаренето на пестицидите се извърши в присъствието на зам. областният управител Десислава Димитрова, служители на областна и общинска администрация, представители на РИОСВ Монтана, на ОДЗ – Монтана, на РД ПБЗН, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и служители на избраната френска фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци във Франция.


Дата: 15 октомври 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID – 19
Медицинският съвет на област Монтана проведе заседание във връзка с актуалната епидемична обстановка в областта, причинена от разпространението на Коронавирус инфекцията.
Директорът на Регионалната здравна инспекция в гр. Монтана д-р Елена Борисова съобщи, че започват отново активни проверки за спазването на мерките срещу коронавирус в училища, детски градини, търговски обекти, големи предприятия и цехове, в институциите и градския транспорт.
Във връзка с положителен резултат на дете от ДГ в гр. Берковица са поставени под карантина 18 деца и 4 лица от персонала. В детското заведение е извършена крайна дезинфекция. Карантинирани са и 10 деца и 3 лица от персонала в ДГ в гр. Чипровци, след като медицинската сестра от яслената група на детското заведение е регистрирана с потвърдена COVID-19 инфекция.
За 14.10.2020 г. на територията на област Монтана има установени 9 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция. Всички лица са поставени в домашна 14-дневна изолация (1 дете на 3 г. и 1 мъж на 46 г. от община Берковица, 1 жена на 73 г. от община Бойчиновци, 4-ма мъже на 20, на 46 и 2-ма 54 годишни и 2 жени на 50 и на 77 г. от община Монтана)
За Област Монтана общо диагностицираните лица са 288, излекуваните лица са 166, починалите лица са 14, а лицата поставени под домашна карантина – 269.

Дата: 15 октомври 2020 Виж още...
ЗА ВТОРИ ПЪТ В ГРАД МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „БЪДИ ВОЙНИК“
ЗА ВТОРИ ПЪТ В ГРАД МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „БЪДИ ВОЙНИК“На 14 октомври 2020 г. на площад „Жеравица“ се проведе националната информационна кампания „Бъди войник“ на Министерството на отбраната, в която военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) демонстрираха бойни ръкопашни умения, неутрализиране на терористи, техники по стрелба със симулационни боеприпаси, както и алпийски техники. На събитието присъства командирът на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев, който заедно с областния управител г-н Росен Белчев и неговите заместници г-жа Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков разгледаха отблизо информационната борса, в която представители на видовете въоръжени сили разясняваха на заинтересовани граждани възможностите за постъпване на служба в Българската армия.

Дата: 15 октомври 2020 Виж още...