Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРАДИЦИОННИ ОБИЧАИ, СВЪРЗАНИ С ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ЧИТАЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ТРАДИЦИОННИ ОБИЧАИ, СВЪРЗАНИ С ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ЧИТАЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНАТрадициите, свързани с отбелязването на Рождество Христово бяха представени на 17, 19 и 20 декември 2018 г. в читалища на територията на общините Вършец, Чипровци и Бойчиновци в област Монтана.
Събитията бяха организирани от читалищните настоятелства на Народните читалища „Христо Ботев 1900 г.“ в гр. Вършец, „Тодор Токин 1927 г.“ в с. Горна Лука, община Чипровци и „Възраждане 1932 г.“ в гр. Бойчиновци съвместно с Областна администрация Монтана и общинските администрации като част от Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: „2018 – година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към Европейските ценности“, Дейност 1: „Събития за популяризирането на Европейското културно многообразие“.

Дата: 28 декември 2018 Виж още...
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Дата: 22 декември 2018 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИ ОТ НЯКОЛКО УЧИЛИЩА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИ ОТ НЯКОЛКО УЧИЛИЩАТази година в рамките на два дни коледари от няколко училища наричаха в Областна администрация – Монтана.
На Игнажден първи прага ни прекрачиха коледарите от Четвърто Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Монтана.
След тях своите коледарски наричания и песни представиха малките коледарчета от VII СУ „Йордан Радичков“ – гр. Монтана.
А на следващия ден посрещнахме мъжката дружина от III ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Монтана.
Всички момичета и момчета бяха посрещнати от областния управител Росен Белчев и двамата заместник областни управители Нина Петкова и Цветко Цветков, както и от служители на администрацията.

Дата: 21 декември 2018 Виж още...
Вицепремиерът Марияна Николова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посетиха областния управител Росен Белчев
Вицепремиерът Марияна Николова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посетиха областния управител Росен БелчевДнес – на 17.12.2018 г. заместник-министър председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посетиха областния град Монтана.
По време на работното си посещение в Монтана Марияна Николова и министър Бисер Петков се срещнаха с областния управител Росен Белчев.  Вицепремиерът Николова сподели, че развитието на Северозападния регион е приоритет за нея и затова първото й официално посещение като заместник-министър председател е именно в Монтана.
По време на срещите бяха обсъдени възможностите за подобряване на инфраструктурата и за привличане на повече инвестиции в региона. Акцент в разговора беше и състоянието на детските градини и училищата, както и развитието на местния пазар на труда с фокус върху преодоляването на недостига от кадри.

Дата: 17 декември 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНАНа 13.12.2018 г. Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на Проект №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 314 966 лева, като към момента по данни на информационната система ИСУН 2020 изплатените средства са 273 392 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 37 месеца.
Събитието уважиха Областният управител на област Монтана – г-н Росен Белчев, заедно с двама експерти от Областна администрация – Монтана, заместник-кметът на Община Монтана – г-н Тихомир Антонов, представители на общински и регионални структури на ведомства, регионални и местни медии, партньори.

Дата: 17 декември 2018 Виж още...
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча е създаден със Заповед №РД 08 – 194/02.11.2010г. на Областен управител на област Монтана на основание чл.31, ал.1, т.2 и т.6 и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.70 от Закона за горите и чл.33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл.29 от Закона за рибарството и аквакултурите.

ФУНКЦИИ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана подпомага Регионална дирекция по горите - Берковица и нейните поделения при изпълнение на държавната политика по опазване на горския фонд, обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, рибата и дивеча, осигурява взаимодействие между органите и организации, имащи отношение по охрана на горите, оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползователите на гори.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветко Цветков– заместник областен управител
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите – Берковица
СЕКРЕТАР: Биляна Борисова – старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана.
ЧЛЕНОВЕ:
1.инж. Цветко Цветков – директор на Северозападно държавно предприятие – Враца.
2.инж. Йордан Йончев – директор на Държавно горско стопанство – Берковица.
3.инж. Петьо Иванов – директор на Държавно горско стопанство – Монтана.
4.инж. Горан Лозанов – директор на Държавно горско стопанство – Лом.
5.инж. Красимир Вълков – Държавно горско стопанство – Чипровци.
6.инж. Милко Благоев – директор на Държавно горско стопанство – Говежда.
7.Костадин Живков – съдия в Окръжен съд – Монтана.
8.Лилия Илиева – заместник окръжен прокурор – Окръжна прокуратура - Монтана.
9.Анушка Вълова – директор на офис Монтана при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново.
10.инсп. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана.
11.гл. инсп. Мариян Божинов – началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при Областна дирекция на МВР – Монтана.
12.инж. Венцислав Райков – директор на Регионална дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.
13.инж. Диана Маринова - гл. експерт по опазване на защитените територии и горите – Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана.
14.гл. инсп. Ростислав Василев – представител на отдел „Рибарство и контрол” – Западна България към Главна Дирекция “Рибарство и контрол”.
15.Александър Георгиев – ръководител на Сдружение „Ловно-рибарско дружество - Огоста” – Монтана.
16.Стоян Ангелов – Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” – Берковица.
17.Иван Цанков – Сдружение “Ловно-рибарско дружество Лом – гр. Лом.
18.Ася Иванова – зам. кмет на община Берковица.
19.Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци
20.Наташа Младенова – кмет на община Брусарци.
21.Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм.
22.инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец.
23.Цветелина Александрова – кмет на община Георги Дамяново.
24.Пенка Пенкова – кмет на община Лом.
25.инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец.
26.Златко Живков – кмет на община Монтана.
27.Пламен Макавеев – кмет на община Чипровци.
28.д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово.
 


При работата си Консултативния съвет се ръководи от изготвения от нея ПРАВИЛНИК за дейността на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 13.07.2011 г.
Дата: 17 декември 2018 Виж още...
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕДнес – 12 декември 2018 г. Консултативният съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана проведе свое редовно заседание в зала №1 на Областната администрация.
Участие в събитието, което бе ръководено от заместник областния управител Цветко Цветков, взеха директорът на Регионалната дирекция по горите в Берковица - инж. Сашко Каменов, представители на Областната дирекция на МВР и Областното управление ПБЗН в Монтана, ръководители на Държавни горски стопанства, Ловно-рибарски сдружения и представители на общините в областта.
Основен акцент в дневния ред на заседанието беше представянето и обсъждането на изготвен от страна на РДГ – Берковица анализ на извършените контролни дейности в горските територии в област Монтана.

Дата: 12 декември 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, което се проведе на  07 декември 2018 г. в конферентната зала на Областна администрация Плевен. Заседанието беше ръководено от Областния управител на област Плевен и Председател на Регионалния съвет за развитие за периода 01.07-31.12.2018 г. Мирослав Петров.
Аудиторията в залата включваше представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч,  кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

Дата: 10 декември 2018 Виж още...