Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
Дата: 31 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ ПЕТТЕ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ПОДГОТВЯТ ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕМОНТИ
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ ПЕТТЕ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ПОДГОТВЯТ ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕМОНТИ   По покана на областния управител Росен Белчев днес в  Областна администрация  Монтана се проведе втора работна среща на областните управители на петте области  в Северозападен район - Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин.
Малина Николова – областен управител на Враца, Албена Георгиева – областен управител на Видин, Росен Белчев областен управител на Монтана, Георги Терзийски – областен управител на  Ловеч и  заместник-областният управител на Плевен д-р Красимир Трифонов  дискутираха  идеята за изготвяне на регионално предложение във връзка с актуализацията на Целенасочената инвестиционна програма за Северозападен район.
Областните управители взеха решение да бъде изработено единно аргументирано предложение за инфраструктурни ремонти на второкласна и третокласна пътна мрежа, обща за две или повече области или от важно национално значение. Наред с това в предложението ще бъдат включени и  пътни участъци III клас на  територията на всяка от областите, които се нуждаят от спешен ремонт.
Дата: 25 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА  ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕРаботна среща във връзка с изпълнение Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст, се проведе днес в Областна администрация Монтана. Срещата бе открита от областния управител Росен Белчев. Присъстваха заместник областният управител Нина Петкова, представители на Областна администрация, Регионално управление на образованието – Монтана,  ОД на МВР, РД “Социално подпомагане“, РЗИ, ТЗ “ГРАО“ и представители на единадесетте общини в областта.
Дата: 25 юли 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУДДнес, 24 юли 2017 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд на тема „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област Монтана и контрола в тази посока ". Заседанието бе председателствано от Нина Петкова - заместник областен управител на област Монтана в присъствието на областния управител Росен Белчев и заместник областния управител Цветко Цветков.
В срещата участие взеха инж. Димитър Петров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Монтана, представители на РС на КНСБ Монтана, КТ „Подкрепа”- Монтана, КРИБ - Монтана, АИКБ - Монтана, БТПП - Монтана и ССИ – Монтана.
Дата: 24 юли 2017 Виж още...
РЕШЕНИЯ ЗА 2017Г.
Дата: 24 юли 2017 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 20 юли 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 20 юли 2017 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 843 от Протокол № 48/30.06.2017 г. на Общински съвет Берковица.
С решението общинският съвет одобрява изготвената пазарна оценка и дава съгласие за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на построените върху имота сгради. Разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС касае един облекчен ред за продажба без търг или конкурс, приложим при наличие на две кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е собственик на сградата и последната да е законно построена в общинската земя. За построените в общинския имот сгради има издадено Удостоверение за търпимост от главния архитект на общината. Търпимостта означава, че сградата не подлежи на премахване и може да бъде обект на разпоредителна сделка, но не е доказателство за законност на същата. Законно построена би била сграда, за която са налице всички издадени по съответния ред строителни книжа, каквито в случая липсват.
Дата: 13 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРИСЪСТВА НА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРИСЪСТВА НА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦАОбластните управители на петте области в Северозападния район - Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин, проведоха работна среща инициирана от Областния управител на Враца Малина Николова.
Албена Георгиева – областен управител на област Видин, Росен Белчев – областен управител на област Монтана, Малина Николова – областен управител на област Враца, Мирослав Петров – областен управител на област Плевен и Георги Терзийски – областен управител на област Ловеч дискутираха темите, по които се обединяват, свързани с интегрираното развитие на Северозападен район за планиране.
Дата: 13 юли 2017 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане три решения на Общински съвет Чипровци. 
С Решение № 362/21.06.2017 г. общинският съвет приема пазарна цена и възлага на кмета на общината да сключи договор с юридическо лице за продажба на земни маси, за полагане на рекултивиращ пласт от земни материали, а при недостатъчно количество да бъде допълнено със земни маси от имоти в района на землището на с. Мартиново. Решение № 367/29.06.2017 г. е идентично по съдържание, като е дадена възможност на кмета на общината да може да сключва договор с подизпълнители и доставчици, участници в рекултивацията. Решенията противоречат на разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, съгласно която продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая такъв няма да бъде проведен, а договор за продажба ще бъде сключен с определен в текста на решението купувач. 
Дата: 11 юли 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИКВ навечерието на 5 юли ОД на МВР – Монтана отбеляза своя професионален празник. Гости на тържественото събрание бяха областният управител Росен Белчев, зам. областният управител Нина Петкова и кметът на Монтана Златко Живков.  
По повод празника 35 служители получиха отличия от името на министъра на вътрешните работи за съществен принос при изпълнение на професионални задачи и постигане на добри резултати. „Всички те нареждат дирекцията в Монтана от началото на годината на осмо място в страната”, уточни директорът на ОД на МВР ст. комисар Ивайло Антонов.
С „писмена похвала“ от министър Валентин Радев  и директора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Николай Николов бяха наградени  11 служители. Грамотите  им връчи комисар Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” – Монтана.
Дата: 4 юли 2017 Виж още...