Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЪРЖАВЕН АРХИВ – МОНТАНА ОРГАНИЗИРАХА ОТКРИТ УРОК ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ДОЙРАНСКАТА ЕПОПЕЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  И ДЪРЖАВЕН АРХИВ – МОНТАНА ОРГАНИЗИРАХА ОТКРИТ УРОК ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ДОЙРАНСКАТА ЕПОПЕЯДнес,  26 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана се проведе открит урок по повод 100-годишнината от Дойранската епопея през 1917 година. Събитието бе организирано от Областна администрация и Държавен архив – Монтана за ученици от средните училища в град Монтана,  и  бе посрещнато с голям интерес. Присъстваха възпитаници на  ПГСАГ “Проф. арх. Стефан Стефанов”, ФСПГ “Васил Левски”, ПГТЕ “Христо Ботев”, VІ СУ “Отец Паисий”, учители  и служители на Областна администрация – Монтана. 
Мариан Замфиров – експерт в Държавен архив   - Монтана  представи презентация с интересни фотодокументи и факти от подвига на българските войници при ожесточените сражения от 24 април до  9 май 1917 г. на Дойранския фронт.  Презентацията беше съпроводена от кратка дискусия по темата. 
С отбелязването на 100 години от Дойранската епопея, отдаваме заслужена почит към защитниците на Отечеството и героизма на Българската армия по време на Първата световна война.

Дата: 26 април 2017 Виж още...
ОТБОРЪТ НА ШЕСТО СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“- МОНТАНА ПОБЕДИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“
ОТБОРЪТ НА ШЕСТО СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“- МОНТАНА ПОБЕДИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“На 25 април 2017 г. в Общински младежки дом – гр. Монтана се проведе Областния кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, организирана със съдействието на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана, СБА – Монтана и представители на авто-инструкторите.
Идеята на викторина е да се изградят умения и навици при децата за действие в условия на пътното движение и формиране на култура на безопасно поведение на пътя.
В състезанието взеха участие ученици от Първо ОУ „Н. Вапцаров“ – Берковица, СУ „Васил Левски“ – Бойчиновци, СУ „Христо Ботев“ – Брусарци, Първо ОУ „Васил Левски“ – Вълчедръм, СУ „Иван Вазов“ – Вършец и Шесто СУ „Отец Паисий“ – Монтана.
Дата: 26 април 2017 Виж още...
В РУСЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ XIX–ТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, АВТОМОБИЛНА, ИНДУСТРИАЛНА И ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА
В РУСЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ XIX–ТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, АВТОМОБИЛНА, ИНДУСТРИАЛНА И ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА  От 11 до 13 май 2017 г. Русенският университет ще проведе Деветнадесетото издание на ежегодното изложение на техника и технологии, регистрирано като „Русенско изложение“. През годините  то се превърна в символ на модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен център за агрофирми, производители и гости. И тази година организатори на форума са инженерните факултети на Русенския университет със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Областна администрация – Русе, Община – Русе и Съюза на учените – Русе
Специализираното Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника е единствено по рода си в Северен централен район и е третото по големина в България. Провежда се ежегодно през месец май на територията на Русенския университет „Ангел Кънчев”, където се намира и единственият в страната ни факултет за подготовка на инженерни кадри по Земеделска техника и технологии.

Дата: 25 април 2017 Виж още...
ПОКАНИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2017Г
Дата: 25 април 2017 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ - ПРОТОКОЛИ 2017Г.
Дата: 24 април 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ПРОТОКОЛИ 2017 Г.
Дата: 24 април 2017 Виж още...
В МОНТАНА ОТБЕЛЯЗАХА 80 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-ПОПУЛЯРНОТО БЪЛГАРСКО ХОРО - ДУНАВСКО ХОРО
В МОНТАНА ОТБЕЛЯЗАХА 80 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-ПОПУЛЯРНОТО БЪЛГАРСКО ХОРО - ДУНАВСКО ХОРОНа 18 април в Монтана отбелязаха  80 години от създаването  на най-популярното българско хоро  - Дунавско хоро,  написано от маестро Дико Илиев, който последните години от живота си прекарва в този град. Инициативата е на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, като част от кампанията за съхраняване на  музикалната памет на  нацията.  
На площад „Жеравица”, пред сградата на Областна администрация, под звуците на великолепните изпълнения на Духов оркестър “VIVO – Монтана” с диригент Пламен Крумов , стотици почитатели на духовата музика и танцьори от местни фолклорни състави играха повече от час. Събитието бе уважено от заместник-областният управител Нина Петкова и кметът на Монтана Златко Живков, които също се хванаха на  хорото. 
Дата: 19 април 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

 

В дните на най-светлия християнски празник Великден, приемете моите най-искрени пожелания за здраве, благоденствие и споделена радост!

На този светъл ден Ви пожелавам да има съгласие и мир във всеки дом, късмет и сполука. Нека бъдем богати с добри дела, да има разбирателство и взаимно уважение!

Светли празнични дни!

 

инж. Иван Сергисов

Областен управител на Област МонтанаДата: 13 април 2017 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 735 от Протокол № 44/05.04.2017 г. на Общински съвет Берковица.
С решението Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, намиращ се в землището на с. Боровци, местност Бързия, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид на собствеността: общинска частна, с площ 54.787 дка. и определя началната тръжна цена. Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична, а съгласно чл. 7, ал. 2 ЗОС имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Решението е постановено при противоречие на императивни правни норми, при липса на каквото и да е административно производство по промяна на предназначението на имота и при липса на компетентност на общинския съвет относно неговото приемане - основания за недействителност на решението по чл. 146, т. 1, т. 3 и т. 4 АПК.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 12 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител инж. Иван Сергисов,  се проведе първото за тази година редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  
На заседанието бе представен Годишният мониторингов доклад за  2016 г. Докладът съдържа информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г., на база подадена информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на стратегията   и Общинските планове за действие на единадесетте общини в област Монтана.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане
В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.
За  постигане на целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места, наемане на 10 експерти по социална работа с денонощен режим на работа ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ - София и Бургас, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризистни ситуации.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на oбластния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 229 от Протокол № 22/30.03.2017 г. на Общински съвет Медковец в частта на т. 1 (за 4 имота) и т. 2. С посоченото решение, на основание чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), са определени маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг за една стопанска година. В приложената към решението таблица с имотите са включени и такива, които са с начин на трайно ползване „водностопанско съоръжение” и „ливада”. По отношение на имотите с НТП „водностопанско съоръжение”, приложение следва да намерят разпоредбите на Закона за водите, а не на ЗСПЗЗ. Пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. По отношение на т. 2 от върнатото решение, следва да се отбележи, че в ЗСПЗЗ са предвидени хипотези, според които липсата на данъчни задължения, както и на задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е условие за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади. В случая обаче, предмет на решението са земи, които са с различен начин на трайно ползване и закона не урежда подобно условие за тяхното наемане.
Дата: 13 април 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УЧАСТВА В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УЧАСТВА В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВАОт 10 до 11 април 2017 г. в гр. Берковица  се проведе Регионална научно-практическа конференция по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Събитието се организира от Регионално управление на образованието – Монтана и Oбщина Берковица. 
По време на форума бяха представени общо петнадесет доклада на тема: „Добри практики за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в детските градини и  училищата в област Монтана“.
Конференцията  откриха  Екатерина Давидова – ст. експерт по обучението в начален етап и Персияна Петкова   - ст. експерт по предучилищно образование в РУО – Монтана.
Дата: 12 април 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ „ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН“ В БЕРКОВИЦА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ „ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН“ В БЕРКОВИЦАПо повод предстоящите Великденски празници, във фоайето на НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица бе открита изложбата на детски рисунки „Весел Великден“.  Организатори на събитието  са Община Берковица и ЦПЛР-Център за работа с деца - Берковица.  Сред гостите на мероприятието  бяха зам. областният управител Нина Петкова,  Анелия Якимова – гл. експерт „Образование“ в Община Берковица, учители и родители. Децата от вокалната група към Центъра за работа поздравиха присъстващите. 
В конкурса участваха около  100 рисунки, които бяха оценени от жури с председател художника Валентин Герасимов. Най-добрите малки художници бяха наградени с грамоти и много подаръци. Поощрителни награди получиха и  останалите участници в конкурса.

Дата: 12 април 2017 Виж още...
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА-БАЗАР ОРГАНИЗИРАХА ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В МОНТАНА
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА-БАЗАР ОРГАНИЗИРАХА ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ В МОНТАНАЗаместник областният управител Нина Петкова присъства на откриването на благотворителна Великденска изложба-базар, организирана от Дневния център за деца и младежи с умствени увреждания ( ДЦДМУУ)в Монтана. 
Възпитаниците на центъра бяха подготвили  празнична програма, с която поздравиха гостите. Средствата от изложбата ще бъдат разходвани за нуждите на дневния център. Ръководството на социалното заведение изразиха благодарността си към Нина Петкова затова, че винаги  се е  отзовавала  на мероприятията, организирани от възпитаниците и служителите в центъра.
„Децата и младежите от ДЦДМУУ се нуждаят от нашата подкрепа, ангажираност и съпричасност.Обществото ни е в дълг към тях и трябва да бъдем близо до проблемите и радостите им. Това са нашите деца.“, сподели заместник областният управител.
Дата: 12 април 2017 Виж още...