Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 26-27 октомври 2017 г. в Конферентната зала на хотел АТА в гр. Вършец, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Участие в събитието, което бе ръководено от г-н Росен Белчев -  Областен управител на област Монтана и Председател на съвета за периода 01.07-31.12.2017 г., взеха Зам.министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на министерства, Областните управители на областите Видин, Враца и Ловеч, упълнощен представител на Областния управител на област Плевен, кметове на общини от петте области, участници от страна на национално представените работодателски организации, синдикатите и академичните среди.

Дата: 31 октомври 2017 Виж още...
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 25 октомври 2017 г. , под председателството на зам. областния управител  Нина Петкова, Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе своето редовно заседание.
На срещата, Милена Макавеева – експерт в „Бюро по труда” – Монтана  представи мултимедийна презентация на Проект  " Готови за работа", който  се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е стимулиране на активността и подобряване на възможностите за намиране на работа и трудова реализация на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) към Агенция по заетостта.

Дата: 25 октомври 2017 Виж още...
ЕСЕННО ОБСЛЕДВАНЕ НА ЯЗОВИРИ в ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 25 октомври 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ  НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 24.10.2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под ръководството на  зам. областният управител Цветко Цветков,  се проведе заседание на Областния кризисен щаб Монтана.
По време на форума членовете на щаба се запознаха със съдържанието на Плана на военно формирование 42800 за действие при временна закрила, които бе представен от майор Велин Кехайов – заместник командир на Военно формирование 42800-Плевен.
Областният кризисен щаб на област Монтана има функции при възникване на криза, вследствие масово навлизане на чужденци в областта, търсещи временна закрила на територията на Република България.

Дата: 24 октомври 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „НИЕ – ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”
Областна администрация Монтана стартира конкурс за есе на тема: „Ние – децата на Европа” Конкурсът се провежда в рамките на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз - Работна програма 2017 г. - Национален план.
Основната цел е да се предостави възможност  на младите хора от област Монтана да изразят свободно мнението си чрез своите творби, относно членството на България в ЕС. Как се отразява на живота им факта, че страната ни е част от голямото европейско семейство?

РЕГЛАМЕНТ
УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА И ИЗИСКВАНИЯ:

Допустими за участие в конкурса са ученици от 8 до 12 клас от всички училища от област Монтана;
 Задължителни елементи, които трябва да са част от есето, без то да е посветено изцяло на тях: Обществената значимост на проектите, които се реализират на територията на област Монтана;
-Формат: А4;
-Обем: до 4 страници;
-Шрифт: Times New Roman;
-Големина на буквите: 12;
-Разряд: 1,5.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ И СРОКОВЕ:
- Старт на конкурса: 18.10.2017 г.

 Начин на оформяне и предаване на творбите:
Есетата да са в голям плик, в който е поставен по-малък плик, където да са написани трите имена на ученика, клас и класен ръководител, училище и населено място, телефон за връзка.
-Конкурсните творби се предоставят до 20.11.2017 г. на място в Областна администрация Монтана или по пощата на адрес: град Монтана, п.к. 3400, пл. „Жеравица” № 1.  

ОЦЕНЯВАНЕ:


-Творбите ще бъдат оценени от жури определено от организатора;
-Журито ще разгледа творбите на участниците и ще направи класиране;
-От участниците ще бъдат отличени: I място; II място; III място.


НАГРАЖДАВАНЕ:
-   Наградите на отличените участници в конкурса за есе „Ние – децата на Европа” ще бъдат връчени в заседателната зала на Областна администрация Монтана;
-   Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 24.11.2017 г. на интернет страницата  на Областна администрация Монтана.За допълнителна информация:
Тел.: 096/399 130
Биляна БожидароваДата: 23 октомври 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „НИЕ – ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”

Областна администрация Монтана стартира конкурс за детска рисунка на тема: „Ние – децата на Европа” Конкурсът се провежда в рамките на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз - Работна програма 2017 г. - Национален план.
Основната цел е да се провокира творческата активност и фантазия на децата, да покажат през призмата на своите творби как виждат мястото на децата като част от голямото европейско семейство.

РЕГЛАМЕНТ
УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА И ИЗИСКВАНИЯ:

    До участие в конкурса сe допускат ученици от 5 до 8 клас от област Монтана.
    Задължителни елементи: във всяка рисунка задължително трябва да присъстват българското и европейското знаме;
    Техника на рисуване: няма специални изисквания и ограничения;
    Формат на творбите: не по-голям от А3;
    Всяко дете може да участва само с една творба;

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ И СРОКОВЕ:
    Старт на конкурса: 18.10.2017 г.

 Начин на оформяне и предаване на творбите:
o    На гърба на всяка рисунка се изписва следната информация за участника: трите имена, клас и класен ръководител, училище и населено място, телефон за връзка.
o    Конкурсните творби се предоставят до 20.11.2017 г. на място в Областна администрация Монтана или по пощата на адрес: град Монтана, п.к. 3400, пл. „Жеравица” № 1. 

Какви ще са критериите за избор?
o    Креативност и оригиналност на идеята;
o    Съответствие с темата и фокуса - „Ние – децата на Европа”

Оценяване:

o    Творбите ще бъдат оценени от жури, определено от организатора;
o    Журито ще разгледа творбите на участниците и ще направи класиране;
o    От участниците ще бъдат отличени: I място; II място; III място.

НАГРАЖДАВАНЕ:
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка „Ние – децата на Европа” ще бъдат връчени в заседателната зала на Областна администрация Монтана.
 Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 24.11.2017 г. на интернет страницата на Областна администрация Монтана.

За допълнителна информация:
Тел.: 096/399 115; 0884 555 231
Надя Стайкова-Дамянова

Дата: 23 октомври 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ОТКРИ ПЪРВОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС И ПРЕДСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ОТКРИ ПЪРВОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ,  ПОСВЕТЕНО НА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС И ПРЕДСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕСОбластният управител Росен Белчев откри в град Чипровци първото от поредицата комуникационни събития във връзка с отбелязването на Десетата годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС.  На срещата присъстваха двамата зам. областни управители Нина Петкова и Цветко Цветков, кметът на община Чипровци Пламен Петков, граждани на общината. Мероприятието се проведе в голямата зала на Община Чипровци. 
„Няма нищо по-естествено от това Чипровци да бъде мястото, от което започва комуникационната кампания в Област Монтана. Чипровци е символ на българския дух и воля, град с достойно минало, с поглед към бъдещето, запазвайки  своите традиции, бит и  култура”, заяви областният управител Росен Белчев. 


Дата: 20 октомври 2017 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 20 октомври 2017 Виж още...
ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС И ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА НИ НА СЪВЕТА НА ЕС СТАРТИРАТ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА  ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС И ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА НИ НА СЪВЕТА НА ЕС СТАРТИРАТ В ОБЛАСТ МОНТАНАТри информационни събития във връзка с Десетата годишнина  от членството на България в Европейския съюз  и предстоящото председателство на страната ни на Съвета на ЕС, ще се проведат на територията на област Монтана.
Инициативата е на Министерски съвет в партньорство с областните администрации и е част от предвидените дейности по реализацията на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г.
Целта на Комуникационната  инициатива е широката общественост да бъде информирана за ползите на Република България от членството в ЕС, да се провокира интереса на гражданите от различните населени места към представените теми, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и възможните механизми за ефективно партньорство и постигане на общи цели на институции и организации.

Дата: 19 октомври 2017 Виж още...
О Б Я В А
Дата: 19 октомври 2017 Виж още...
„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАВ рамките на шестнадесетото издание на националната инициативата „Мениджър за един ден”, областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Цветко Цветков посрещнаха колегите мениджъри за един ден в Областна администрация Монтана.
Общо тринадесет ученици от Финансово-стопанската гимназия и Гимназията по техника и електротехника в Монтана, бяха наети от Областна администрация, според мотивационните писма, електронно, чрез платформата на „Джуниър Ачийвмънт България“.

Дата: 12 октомври 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯДнес, 5 октомври, под председателството на областния управител Росен Белчев,  в Областна администрация Монтана,  се проведе заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. В срещата взеха участие зам. областният управител Цветко Цветков, длъжностните лица от Областна администрация Монтана и общинските администрации, имащи задължения и отговорности за защита при бедствия, и ръководителите на доброволните формирования на територията на област Монтана.
Целта на днешното заседание бе обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, който единодушно бе приет от членовете на Съвета.

Дата: 5 октомври 2017 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 415/20.09.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие общината да закупи имот частна собственост. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба, възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. В случая на кмета е възложено да сключи договор за закупуване на имота, без преди това общинският съвет да е определил цената. Цената е съществен елемент от договора за продажба и следва да е фиксирана в решението на общинския съвет.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 417/20.09.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие за „поставяне на необходимите пътни знаци”. Съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за пътищата, агенция "Пътна инфраструктура" въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, условията и редът за използване на пътните знаци се уреждат с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това е Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от която, в населените места пътните знаци се поставят съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генерален план за организация на движението. Процедурата по изготвяне на такъв е уредена в Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, като чл. 15 от същата указва, че окончателния проект на генерален план за организация на движението се одобрява от кмета на съответната община. Следователно, режимът на движение на МПС не може да бъде определян с решение на общинския съвет, а само в изпълнение на одобрен ГПОД.

Дата: 5 октомври 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА „СВЕЧЕРЯВАНЕ” ОТ КРАСИМИРА КАЦАРСКА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА  КНИГАТА „СВЕЧЕРЯВАНЕ” ОТ  КРАСИМИРА КАЦАРСКАЗаместник областният управител Нина Петкова присъства на представянето на книгата „Свечеряване” на благоевградската писателка Красимира Кацарска. Литератори, писатели, краеведи и учители също уважиха срещата с талантливата писателка.
„Свечеряване” е книга с разкази и новели, една емоционалната изповед на авторката за преминаването по тежкия път към здравето и нормалния ритъм на живот. Представени са дълбоко вълнуващи житейски съдби и истории, разкриващи не само страхове, болки и страдания, но и желание за борба с коварната болест и оптимизъм за утрешните дни.
Красимира Кацарска развълнува публиката, прочитайки разказа „Пробуждане”, който се ражда при събуждането ѝ в реанимация, след поредната тежка операция.

Дата: 4 октомври 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”Областна администрация Монтана и тази година ще посрещне своите „мениджъри за един ден”, които ще влязат в ролите на областен управител, заместник-областни управители, главен секретар и главен секретар на ВиК Асоциацията.
Инициативата се осъществява като част от националната кампания „Мениджър за един ден”, организирана ежегодно от Фондация „Джуниър Ачийвмънт” на територията на цялата страна. В мероприятието като работодатели участват държавни институции, частни национални и международни компании.Отворена е вече регистрацията за ученици и студенти, а инициативата ще се проведе на 12 октомври, четвъртък, в цялата страна. Събитието ще протече под надслова „Вдъхнови бъдещето“.

Дата: 4 октомври 2017 Виж още...