Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НИКОЛАЙ НАНКОВ ОТКРИ ПЪРВИТЕ ДВА САНИРАНИ БЛОКА В МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НИКОЛАЙ НАНКОВ ОТКРИ ПЪРВИТЕ ДВА САНИРАНИ БЛОКА В МОНТАНАВ присъствието на двамата заместник областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев, и кметът на община Монтана Златко Живков, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков откри първите два санирани блока в Монтана по Националната програма за енергийна ефективност.
Двете триетажни жилищни кооперации са едни от най-старите в областния град, строени  през 50-те години на миналия век. Инвестицията за реновирането на двете сгради в Монтана, в които има общо 12 жилища, е в размер на 318 хил. лв.  Въведените мерки за енергийна ефективност на сгради те включват подменена дограма и подменени покриви, топлинно изолиране, ремонтиране на  ел. инсталациите в общите части и  инсталация за защита от мълнии.
Дата: 30 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СВИКА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБНа 30.09.2016 г. , областният управител Ивайло Петров свика заседание на Областния кризисен щаб във връзка с обсъждане възможностите за координация между институциите на територията на област Монтана по отношение дейностите им при установяване на чужденци, търсещи временна закрила, както и набелязване на мерки за взаимодействие . На заседанието присъстваха представители на ОД МВР, РД „ПБЗН”, ГПУ Чипровци към РД „Гранична полиция” – Драгоман,  ГПУ Видин,  РД „Социално подпомагане”, РЗИ – Монтана, МБАЛ – Монтана и БЧК, ТД „Национална сигурност” Монтана,  и др.
Според данни на ОД МВР – Монтана от началото на 2016 г. на територията на област Монтана  броят на установените и задържани чужденци е 123 души, които са предимно от Афганистан и Пакистан.
По-голямата част от тях преминават транзитно през територията на областта по посока Република Сърбия и Република Румъния.
Дата: 30 септември 2016 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ПРОЕКТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ПРОЕКТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 29.09.2016 г., на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, под председателството на областния управител Ивайло Петров,  бе одобрен  проекта на Регионалната програма за заетост и обучение за област Монтана. В заседанието взеха участие представители на общините, на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица, работодателски и синдикални организации от област Монтана. 
Регионалната програми за заетост и обучение е изработена от Комисия назначена със Заповед № ОКД-18-3/10.09.2016 г.  на Областния управител на област Монтана по образец утвърден със Заповед № РД01-562/31.08.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, въз основа на оценка и подбор на постъпилите проекти предложение от областната и общинските администрации
Дата: 29 септември 2016 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-18-5-/10/ от 01.09.2016 г. на областния управител на област Монтана   
 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 с полезна площ 140 кв. м по кадастралната карта на град Монтана, с предназначение за обществено хранене. Обектът се отдава под наем за осигуряване на обществено хранене. 
Търгът ще се проведе на 13.10.2016 г. от 10,00 часа в стая № 309 на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, град Монтана, пл. „Жеравица” № 1. Начална тръжна месечна цена - 520 лева без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 12,00 часа на 07.10.2016 г. /включително/. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на Областния управител на област Монтана №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Депозит за участие в търга в размер на 600 лв. се внася по сметка на Областен управител на област Монтана IBAN: BG 05STSA93003305299056 BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана до 10.10.2016 г. /включително/. Оглед на обекта се извършва до 10.10.2016 г. след закупуване на тръжни документи. 
До участие в търга не се допускат участници, които са били в наемни правоотношения с наемодателя, прекратени поради неизпълнение на задълженията им по договорите за наем. 
В петдневен срок от датата на влизане в сила на заповедта на областния управител за определяне на наемател на имота, наемателят внася по сметка на областен управител парична гаранция, равняваща се на разликата между достигнатата на търга цена в трикратен размер с включен ДДС и внесения депозит, като условие за сключване на договора за наем. Внесената сума се задържа до прекратяването на същия, като гаранция за плащане на наема и консумативите. Сумата се възстановява от наемодателя след прекратяване на договора, при условие че не са налице задължения към датата на прекратяване.
Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12,00 часа на 12.10.2016 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана. 

За информация: 096 399128
Лице за контакти: Диана Венелинова
                                                                             Мариела Богданова

Дата: 26 септември 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми жители на област Монтана,

Уважаеми съграждани,


Поздравявам ви с Деня на Независимостта на Република България – 22 септември! Днес честваме едно от най-значимите събития в родната история. На тази дата през 1908 г. страната ни, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост, с което се дава възможността на нашия народ да даде ясна заявка, че нацията ни е достатъчно способна и силна да застане гордо пред света. Този смел държавнически акт успява да издигне националния ни престиж и да ни постави редом до суверенните и независими народи в голямото семейство на тогавашните европейски държави. В ден като днешния изразяваме своята признателност към строителите на съвременна България, припомняме си важният урок, който ни дава историята , че успяваме, когато сме единни, когато гледаме напред и мислим за бъдещето на нашите деца. Честит празник!


Ивайло Петров

Областен управител на област Монтана

Дата: 21 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Ивайло Петров участва в двудневно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, което се проведе на 20 и 21 септември 2016 г. в Конферентния център на хотел „Скалите“, в гр. Белоградчик, област Видин. Заседанието беше открито и ръководено от Момчил Станков - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Видин.
Във форума взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
Дата: 21 септември 2016 Виж още...
21 СЕПТЕМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
Дата: 21 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВАТА „ЗАЕДНО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ“
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВАТА „ЗАЕДНО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ“Областна администрация –Монтана се включва като партньор в инициативата на Министерство на вътрешните работи и Европейската мрежа на службите на пътна полиция за намаляване на жертвите на пътя под мотото „Заедно за всеки един човешки живот“.
Първи Европейски ден без загинали на пътя се провежда на територията на Европа на 21 септември, сряда. Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации.

Дата: 20 септември 2016 Виж още...
ЛОМ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ДУХОВЕН ПРАЗНИК
ЛОМ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ДУХОВЕН ПРАЗНИКВ деня на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, град Лом отбеляза своя духовен празник. Сред гостите на тържествената сесия на общински съвет Лом бяха и двамата заместник областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев. С пожелание за здраве, късмет и благоденствие Бойко Благоев връчи поздравителен адрес до общинарите от името на областния управител на област Монтана Ивайло Петров. 
„Споделям Вашата радост и използвам хубавия повод да Ви пожелая здраве, мир и топлина в домовете, късмет и благоденствие. Всички , които сте избрали да не напускате родния край, на Вас се пада честта да градите бъдещето на този чудесен град, в който се оглежда бъдещето на Вашите деца!”, се казва в поздравителния адрес.
Дата: 17 септември 2016 Виж още...
21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOLДата: 16 септември 2016 Виж още...
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ ПОСЕТИ МОНТАНА
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ ПОСЕТИ МОНТАНАНегово Светейшество Българският патриарх Неофит посети Монтана днес на път към Видин, където ще оглави честванията по повод 200 - годишнината от рождението на Екзарх Антим І.
Пред  все още новоизграждащата се  църква  „Свети Дух” в областния град височайшият гост бе посрещнат от областния управител Ивайло Петров, двамата заместник областни управители, кмета на Монтана Златко Живков,  стотици граждани и ученици. 
В знак на уважение областният управител поднесе дар на Негово Светейшество – мотив от чипровски килим.
Дата: 15 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УВАЖИХА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” - МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УВАЖИХА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” - МОНТАНАСлужителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана отбелязаха своя професионален празник – 14 септември с демонстрации на гасене на пожар” в сградата на Драматичния театър в Монтана, спасяване на хора от покрива на „горящата сграда” с помощта автомеханична стълба и изваждане на пострадал от лек автомобил, претърпял ПТП.
Акциите бяха наблюдавани от множество граждани и деца на областния град. В памет на загиналите си колеги служителите на РД ПБЗН поднесоха венец пред паметника на загиналите във войните в град Монтана.
Дата: 15 септември 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми учители и родители,
Скъпи ученици,
 
Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен ден – 15 септември и откриването на учебната 2016-2017 година!
Скъпи ученици, лятото свърши, започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни, класни работи. Вярвайте на Вашите учители, защото те са хората, които ще Ви помогнат да станете не само по-образовани, но и по-добри граждани на България и света! 
Мили първокласници, обръщам се към Вас, които за първи път ще прекрачите прага на училището. Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще Ви поведат по пътя на мъдростта и знанието. Пожелавам Ви щастливо детство и успехи в учението!
Уважаеми учители, бъдете все така отговорни и пазите богатството на българското училище - неговите възпитаници.  Бъдете здрави, изпълнени с духовни сили и упоритост, за да се борите с трудностите и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека любовта на Вашите ученици бъде най-ценният дар за труда ви!
Уважаеми родители, вярвайте на Вашите деца, бъдете по-близо до тях, за да ги подготвяте заедно с техните учители за предизвикателствата на живота!

      На добър час!


Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 14 септември 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана,

Приемете моите най-искрени поздравления по повод професионалния Ви празник!
Значимостта на Вашата професия е огромна. Рисковете, които ежедневно поемате, безсънните нощи в името на живота и безопасността на хората, Ви правят герои в техните очи.
Вярвам, че опитът Ви, отговорността и високият професионализъм при изпълнение на служебния дълг ще повишат общественото доверие и авторитета на институция, която представлявате.
На Вас и Вашите семейства пожелавам здраве, сили и кураж в нелекия път, който сте поели и все така достойно да изпълнявате своя дълг към обществото и родината!

С уважение:
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 14 септември 2016 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана съобщава, че стартира Национална кампания, организирана от Министерство на земеделието и храните под надслов "Подкрепяме българското".
Целта на кампанията е да подкрепи българските производители в опазването и съхранението на традиционните земеделски производства у нас. Земеделието както в страната, така и в област Монтана има дълбоки корени и като отрасъл заема значителен дял в националната и областна икономика. По време на изложението ще се даде възможност на производители и преработватели от област Монтана да достигнат директно до повече потребители със своята продукция – месни и млечни продукти, хляб, хлебни и захарни изделия, плодове, зеленчуци, яйца, пчелни продукти, боза, оцет, вино, бира, сладка и други, които са част от нашата трапеза. 
Дата: 14 септември 2016 Виж още...