Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕДнес, 28.07.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници”, което бе открито и ръководено от председателя на комисията - областния управител Ивайло Петров. На срещата присъстваха заместник областният управител Нина Петкова, кметът на община Чипровци Пламен Петков, директорът на Регионален исторически музей – Монтана Светлана Стоилова, членове на Областни родолюбиви съюзи, Областен съюз на ветераните от войните – Монтана, Дружество „Военноинвалид” – Монтана и представители на общините в област Монтана.
Дата: 28 юли 2016 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 372/24.06.2016 г. на Общински съвет Берковица. Същото беше върнато за ново обсъждане, но не беше преразгледано в определения от закона 14-дн. срок.
С решението е дадено съгласие да се промени статута на общински имот – второстепенна улица от публична в частна общинска собственост и начина на трайно ползване в ниско застрояване. Решението на общинския съвет за промяна на вида общинска собственост следва да се предшества  от извършената преди това промяна  в предназначението му по смисъла на чл. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи административни актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание решението следва да бъде отменено.  

Дата: 28 юли 2016 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАДнес, 21.07.2016 г., в заседателната зала на Областна администрация, под председателстването на заместник областният управител Нина Петкова, се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана.  Нели Дацова, директор Дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана, представи  отчет като акцентира върху дейността на Областния координационен механизъм по деинституционализация за периода 2012-2015 г. Областният координационен механизъм по деинституционализация е създаден с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политиките за деинституционализация на деца на територията на област Монтана съобразно Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
С оглед на представения отчет и изпълнените основни цели,  членовете на комисията единодушно взеха решение да бъде закрит Областния координационен механизъм по деинституционализация.  Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана и Звено за мониторинг и оценка към Комисия по социална политика, остават действащи.
Дата: 21 юли 2016 Виж още...
БДЖ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО НА НЯКОИ ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕ
БДЖ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО НА НЯКОИ ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕОт 27 юли до 14 септември  2016 г.  "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД въвежда  временни промени в разписанието на пътническите  влакове. Това се налага поради затрудненията с изправността на локомотивите. Сериозни всекидневни аварии затрудняват навременното осигуряване на годен железопътен състав и създават неудобства за хиляди пътници по различни направления. Големият брой на  авариите се дължи основно на напредналата експлоатационна възраст и интензивното натоварване на машините - средната възраст на локомотивите в състава на пътническите влакове на националния превозвач е около 40 години, като всеки от тях обслужва по няколко влака в рамките на денонощието.
С цел гарантиране на безпроблемното придвижване и намаляване на непредвидено дългото чакане на влакове в гарите, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД предприема някои промени в транспортната схема на обслужване през летния период.  
За пътниците от крайградски пътнически влакове 71220, 71221, 71222, 71223, 71225, 71270, 71271 Берковица – Бойчиновци - Берковица, 71230, 71231, 71232, 71233, Монтана – Бойчиновци – Монтана и влакове 70201 Мездра – Берковица и 70204 Мездра – Бойчиновци, ще бъде организиран алтернативен транспорт. 
Дата: 21 юли 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.В качеството си на титулярен представител с право на глас в състава на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. областният управител на област Монтана Ивайло Петров взе участие в редовно заседание на комитета, което се проведе на 15 юли 2016 г. в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище.
Основна точка в дневния ред на събитието беше одобряване на списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата покана за набиране на проектни предложения на програмата.
Заседанието беше председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,  и съпредседателствано от Санда Шимич - помощник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.
Дата: 20 юли 2016 Виж още...
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 179-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА  179-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИОбластният управител Ивайло Петров, заместник областният управител Нина Петкова и служители на Областна администрация Монтана, се включиха в тържественото отбелязване на 179-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата Васил Левски. В знак на признателност, пред паметника на Левски  в Монтана, венци и цветя  поднесоха представители на община Монтана,  държавни институции , граждани и ученици. Инициатори  на проявата са Общински комитет „Васил Левски”, Клуб на учителите „Будители народни” и Клуб „Млади възрожденци” при Финансово стопанска гимназия  „Васил Левски” , гр. Монтана . 

Дата: 18 юли 2016 Виж още...
ПОЛСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПОЛСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАОбластният управител Ивайло Петров и заместник областният управител Нина Петкова посрещнаха в Областна администрация Монтана делегация от Полша, която е на посещение в област Монтана във връзка с осъществяването на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации”. Проектът се изпълнява от община Берковица, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.  Координатор на проекта е община Елбльог, Република Полша. На срещата присъства и началникът на РИО – Монтана Трайка Трайкова. 
Областният управител поздрави присъстващите и пожела успех на проекта и ползотворно сътрудничество между партньорите и институциите.    Основната цел на  проекта е да се повиши ефективността на интервенциите в училищата и институциите, на досегашните мерки за гарантиране безопасността на учениците и да разработят методи подобряващи обучението, свързано с безопасността по пътищата. 
Дата: 18 юли 2016 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯОбластният управител Ивайло Петров и заместник областният управител Нина Петкова  бяха  домакини  на Регионална среща с представители на бизнеса, професионалните браншови структури на работодателите и неправителствените организации в област Монтана. Форумът   се проведе на 12.07.2016 г. в заседателната зала на Областната администрация Монтана.
Основен акцент в дневния ред на събитието бе представянето на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която съгласно изискванията на Европейската Комисия е задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност ” и “Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г.
Дата: 18 юли 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 18 юли 2016 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 14 юли 2016 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ЧАСТИ ОТ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И БОЙЧИНОВЦИ
Със Заповед на Областният управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 11/30.06.2016 г. на Общински съвет Георги Дамяново. 
С Решение № 97 общинският съвет определя маломерни имоти – частна общинска собственост за отдаване под наем без търг за една стопанска година, на основание чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, описани в Приложение № 1 към решението. Седем от описаните имоти са с НТП пасище, мери и ливади  и за тях е приложим специалния ред за отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
С Решение № 99 Общински съвет Георги Дамяново предоставя право на прокарване на водопровод и възникване на сервитут в полза на ЮЛ през общински имоти, като определя цената на учреденото право съгласно определената такава в чл. 24, ал. 1 от Наредбата на общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ, цената се определя по реда на чл. 210 - по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината и е недопустимо да е предварително фиксирана в нормативен текст.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 97 от Протокол № 9/29.06.2016 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение се приемат изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с чл. 16а се делегират права на директорите на училищата/детските градини да отдават под наем предоставените им за управление общински имоти. Допустимо е имотите - общинска собственост да бъдат предоставяни за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка (чл. 12 ЗОС), но не е допустимо управляващите тези общински имоти сами да организират и провеждат търгове и конкурси за отдаването им под наем. Единствено разписаното тяхно правомощие е те да сключват договори за наем (чл. 14, ал. 2, изр. 2 ЗОбС), при това само след провеждане на търг или конкурс и след изрично упълномощаване за това от кмета на общината.
Дата: 12 юли 2016 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗАВОЮВА ТРЕТО МЯСТО В КАТЕГОРИЯТА „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗАВОЮВА ТРЕТО МЯСТО  В КАТЕГОРИЯТА „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”  НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ”На 07.07.2016 г. на тържествена церемония за осма поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. В  изключително оспорвана  конкуренция, Областна администрация Монтана завоюва трето място в категорията „Най-прозрачна областна администрация”и втори подгласник на победителя Областна администрация Благоевград.  Наградата получи лично областният управител Ивайло Петров. В тази категория Областна администрация – Монтана печели приза две поредни години – 2013 г.  и 2014 г. В миналото издание на конкурса  през 2015 година администрацията завоюва и двата приза в двете категории – „Най-прозрачна областна администрация и „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество”.
Дата: 11 юли 2016 Виж още...
ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА ОРГАНИЗИРА ЕДНОВРЕМЕННО 11 ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОБЩИНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Националният омбудсман Мая Манолова, заместник-омбудсманът Диана Ковачева и експерти от институцията за първи път ще дадат едновременно 11 изнесени приемни за гражданите от всички общини в област Монтана. Повод за инициативата са множество жалби на хората от този регион. 
На 13 юли 2016 г., сряда, във всички общини от областта /Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово/ ще бъдат организирани приемни.
Срещата на омбудсмана Мая Манолова с гражданите ще се състои от 10.30 часа в Областна администрация Монтана, а нейният заместник Диана Ковачева ще приема в Общинска администрация Лом от 10.30 часа и в Общинска администрация Якимово от 14.00 часа. В останалите общини от областта гражданите ще бъдат приети от екипа на националния омбудсман.
Дата: 8 юли 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 372 от Протокол № 28/24.06.2016 г. на Общински съвет Берковица.
С решението Общинският съвет дава съгласие да се промени статута на общински имот – второстепенна улица от публична в частна и променя начина на трайно ползване в ниско застрояване. Решението на общинския съвет за промяна на вида общинска собственост от публична в частна, следва да се предшеств  от извършената преди това промяна  в предназначението му по смисъла на чл. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи административни актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание Решението следва да бъде отменено.  

Дата: 8 юли 2016 Виж още...
ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД,-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 28.07.2016Г
Дата: 5 юли 2016 Виж още...