Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАДнес 31.05.2016 г. представители на общини от област Монтана, експерти на РИОСВ Монтана и РИО – Монтана се събраха на работна среща в Областна администрация Монтана във връзка с   организацията на  националната кампания „Да изчистим България заедно!”, която тази година се провежда  на 4 юни. На срещата присъства и Мариела Живкова – управител на   „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД . Нели Дацова -  директора на Дирекция АКРРДС в Областна администрация запознаха присъстващите с информацията, предоставена от организаторите на кампанията по отношение на осигуряването на консумативите /чували и ръкавици/ и тяхното раздаване, в деня на почистването, и отчитането на предоставените от ПУДОС ваучери за гориво за  транспортирането на отпадъците.  Общините ще определят пунктовете за раздаване на ръкавици и чували и съответно ще създадат организация за извозването на отпадъците до депото в град Монтана
Дата: 31 май 2016 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Насроченото за 01.06.2016 г., заседание, на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана се отлага за 02.06.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала №1 на Областна администрация Монтана.
Дата: 31 май 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 31 май 2016 Виж още...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ “ДИКО ИЛИЕВ” СЕ ПРОВЕДОХА В МОНТАНА
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ НА ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ “ДИКО ИЛИЕВ” СЕ ПРОВЕДОХА В МОНТАНАНа 27 май заместник областният управител Нина Петкова участва на официалното откриване на  Петнадесетото издание на Международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев” в Монтана. Тя поднесе венец пред паметната плоча на композитора  в областния град. 
Дванадесет оркестъра от България, Сърбия и Украйна взеха участие в тазгодишното издание на фестивала.  След церемонията,  дефилирайки, музикантите  и мажоретните състави се отправиха към централния площад “Жеравица. Известните  творби на Дико Илиев „Дунавското  хоро“ и марша  „Сливенци при Драва“  бяха изпълнени колективно от всички участници.  За своето участие на празниците, духовите оркестри получиха почетна статуетка и грамота, осигурени от община Монтана. 
Тази година събитието  се провежда  под патронажа на Министерството на културата.
Дата: 30 май 2016 Виж още...
ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА  ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАВъв връзка с повторното стартиране на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., днес, 27 май 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе работна среща на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана. Срещата бе ръководена от областния управител Ивайло Петров, който е и председател на комисията.
Дата: 27 май 2016 Виж още...
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ - 2015
През  2015 г. Областна администрация Монтана изпълни проект по Регионалната програма за заетост, разработена в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта за 2015 г., с наименование: „Повишена заетост и подобрено състояние на собственост, притежание на Областна администрация Монтана”.
С реализирането на проекта Областна администрация Монтана се постигат следните специфични цели:
• Да се осигури възможност на безработни младежи до 29 г. и безработни лица над 50-годишна възраст да се реализират на пазара на труда;
• Да се осигурят условия за поддържане и подобряване на техническото и хигиенно състояние на имоти, собственост на Областна администрация Монтана. 
По програмата в Областна администрация Монтана бяха назначени 5 безработни лица

Дата: 27 май 2016 Виж още...
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ - 2015 г
За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, реализиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.
Назначени от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Работник, подръжка” бяха 160 лица за срок от 4 месеца, а местонахождението на работните им места беше в 65 населени места от областта. 
Дата: 27 май 2016 Виж още...
ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
За подпомагане провеждане държавната политика по изпълнение на програми за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места в администрацията по Национална програма „Старт на кариерата”.
През 2015 г. по програма „Старт на кариерата” бяха  назначени пет младежи, с висше образование и без трудов стаж по специалността, която са завършили, които подпомагаха дейността на администрацията и придобиха знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и областната администрация, както и на други публични институции.  
От м. октомври 2013 до м. юли 2014 г. по програма „Старт на кариерата” бяха  назначени шест младежи, които подпомагаха дейността на администрацията. 
През 2012 г.  до месец август 2013 г. в Областна администрация Монтана работиха двама младежи назначени по програма „Старт на кариерата”.
Дата: 27 май 2016 Виж още...
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Основната цел на Програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания , в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. 
Програмата се финансира от МТСП в съответствие с приоритетите на  Националния план за действие по заетостта за 2016 г.
Областният управител на област Монтана, в качеството му на работодател по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания,  е заявил и  е одобрено разкриването на едно работно място, съобразено с целите на администрацията и приетия Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

Дата: 27 май 2016 Виж още...
ПРОГРАМА "СТАРТ В КАРИЕРАТА" 2016
За подпомагате провеждане държавната политика за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места по Национална програма „Старт на кариерата”.
По Програма „Старт на кариерата – 2016” от МТСП, за работа в Областна администрация Монтана, бяха одобрени две работни места, на които са назначени  младежи, с висше образование и без трудов стаж по специалността, която са завършили, които подпомагат дейността на администрацията и придобиват знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и областната администрация, както и на други публични институции.  

Дата: 27 май 2016 Виж още...
Изнесени приемни 2016
19.04.2016 г. Община Вършец - 10.00 часа ( сградата на общината)
26.04.2016 г. Община Медковец -  11.00 часа ( сградата на общината)
09.05.2016 г. Община Якимово -  от 11.00 до 12.30 часа (сградата на общината)
09.05.2016 г. Община Вълчедръм - 13.30 часа ( сградата на общината)
Дата: 27 май 2016 Виж още...
Изнесени приемни 2015
Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА В ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА


26.01.2015 г. Община Берковица -  10.30 часа
16.02.2015 г. Община Бойчиновци  - 10.30 часа
09.03.2015 г. Община Брусарци -  13.30 часа
27.04.2015 г. Община Вълчедръм -  13.30 часа
04.05.2015 г. Община Вършец -  10.30 часа
29.06.2015 г. Община Георги Дамяново  - 10.00 часа
05.07.2015 г. Община Лом -  13.00 часа
01.09.2015 г. Община Медковец  - 10.30 часа
12.10.2015 г. Община Монтана -  10.30 часа 
02.11.2015 г. Община Чипровци - 10.30 часа
07.12.2015 г. Община Якимово -  13.30 часа
Дата: 27 май 2016 Виж още...
НОВИЯТ ПОЛИВЕН СЕЗОН ЗА ВИЛНАТА ЗОНА НА ГРАД МОНТАНА СЕ ОЧАКВА ДА СТАРТИРА ДО СРЕДАТА НА МЕСЕЦ ЮНИ
НОВИЯТ ПОЛИВЕН СЕЗОН ЗА ВИЛНАТА ЗОНА НА ГРАД МОНТАНА СЕ ОЧАКВА ДА СТАРТИРА  ДО СРЕДАТА НА МЕСЕЦ ЮНИДнес, 26 май 2016 г. областният управител Ивайло Петров бе домакин на работна среща във връзка с началото на новия поливен сезон за вилната  зона на град  Монтана. Срещата бе инициирана по повод молба за съдействие и множество запитвания от страна на водоползвателите в района.
Във  форума присъстваха  управителят на  „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мездра -  инж. Георги Захариев, началника на хидротехнически район – Монтана -  инж. Игор Репкин, представители на Община Монтана, ВиК - Монтана и граждани, притежаващи  имоти по Параграф 4 в землището на Монтана.
Двете страни се споразумяха водоползвателите  да съдействат за събиране на средствата от максимален брой ползватели на вода за поливане в района. До този момент „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия, не могат да възстановят разходите за извършената услуга от предходния напоителен сезон.

Дата: 26 май 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми учители,
Уважаеми деятели на просветата и културата,
Уважаеми жители на област Монтана,

Днес отново празнуваме 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, най - българският празник! Празник на просветлението, на надеждата, на нашето минало и нашето бъдеще.
Днес славим Светите братя  Кирил и Методий и техните ученици, чието дело съпътства цялата история на България. Този светъл празник ни е много скъп, защото ние, българите, единствени в света празнуваме деня на буквите и с вълнение произнасяме имената на техните създатели. Празнуваме го с гордост и самочувствие на древен народ и заслужено място в културната история на света.
Днес благодарим и отдаваме заслужено уважение и признателност към учителите, просветните и културни дейци, които неуморно градят устоите на нацията и възпитават поколенията след нас.
Нека  в  деня  на  просветата  и  книжнината  да отворим сърцата  си  за  светлината!
Нека никога не стихва жаждата за духовно възвисяване и светлият зов на българщината у всички нас!

Честит празник!


Ивайло Петров

Областен управител на област Монтана

Дата: 24 май 2016 Виж още...
МЕТОДИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
МЕТОДИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАДнес, 20 май 2016 г., в заседателната зала на  Областна администрация Монтана, под ръководството на зам. областният управител Нина Петкова,   се проведе методическо занятие със служителите по отбранително-мобилизационна подготовка в общините. 
Основната тема на занятието „Дейност на общините при планиране и реализация на мероприятията по отсрочване на запасни и техника-запас” бе представена от майор Илиян Илиев – началник на Военно окръжие – Монтана. Той запозна присъстващите  с дейностите по планиране и реализация на мероприятията по отсрочване на запасни и техника-запас в общинските администрации, юридическите лица и едноличните търговци за производство/доставка на основна гражданска продукция и услуги от национално, отраслово или местно значение за военно време.
Дата: 20 май 2016 Виж още...