Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНА
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК МОНТАНА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - МОНТАНАДнес, 31 март 2016 г. от 11.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация ООД” – гр.  Монтана. Заседанието бе открито и водено от областният управител на област Монтана Ивайло Петров, който е  и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
На форума присъстваха членовете на общото събрание на Асоциацията кметове и заместник кметове на общини в област Монтана, управителят на „ВиК” ООД – Монтана инж. Валери Иванов и гостите -  Ивета Маринова, началник отдел Дирекция „ВиК“ на МРРБ и Светлана Христова, главен експерт Дирекция „ВиК“ на МРРБ. 
      
Дата: 31 март 2016 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2016Г.
Дата: 30 март 2016 Виж още...
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ МЛАДЕЖИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ МЛАДЕЖИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 29.03.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на тема „Социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи“, организирана от УНИЦЕФ България, съвместно с Областна администрация Монтана .
Във форума участваха  двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров, представители на Министерство на младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Български център за нестопанско право, РИО – Монтана, членове на Областния съвет за тристранно сътрудничество, представители на общините в област Монтана, НПО, директори  на  професионални гимназии в региона.
Целта на срещата е да се потърси възможност чрез развитието на социални предприятия да се намерят адекватни решения за успешно и дългосрочно социално включване на младежи, които не учат, не работят и не се преквалифицират (15-24 г).

Дата: 30 март 2016 Виж още...
ТЕСТВАТ СИРЕНИТЕ НА 1 АПРИЛ
ТЕСТВАТ СИРЕНИТЕ НА 1 АПРИЛНа 1 април, точно в 13,00 часа, в град Монтана ще се проведе тест на Националната  система  за ранно предупреждение и оповестяване на населението за бедствия и за оповестявяване при въздушна опасност  чрез задействане на крайните акустични устройства  (сирени) със сигнали, определени в чл.18 и чл. 19 от Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Ще се излъчат национални сигнали за тревога и за край на тревогата.. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тестът ще продължи до 15 минути. 
Такова тестване на сирените ще се проведе едновременно и в градовете, София, Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Русе, Кърджали, Смолян и Враца, както и на интегрираните към НСРПО Локална система за оповестяване (ЛСО)  на АЕЦ „Козлодуй” и ЛСО на „Арсенал” – Медет” АД.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на сиренната система, повишаване уменията на оперативните дежурни за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите. 


Дата: 29 март 2016 Виж още...
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Дата: 29 март 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИПо време на изнесена приемна областният управител на област Монтана Ивайло Петров, съвместно с народният представител Десислава Атанасова  се срещнаха  с жители на община Чипровци. По време на организираната  приемна  ,  хората  от Чипровци и малките населени места в общината, потърсиха съдействие от областния управител за разрешаване на редица проблеми , свързани с инфраструктурата , незаконното изсичане на гората в региона и въпроси свързани със  земеделски имоти. 

Дата: 28 март 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 25 март 2016 Виж още...
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 24 март 2015 г. в зала „Плевен“, в сградата на Областна администрация - Плевен се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ралица Добрева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Областен управител на област Плевен.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на Министерския съвет, на Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД, както и представители на академичните среди.
Дата: 25 март 2016 Виж още...
ИЗГОТВИХА РЕГЛАМЕНТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА "КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА" 2016 Г

ИЗГОТВИХА РЕГЛАМЕНТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА "КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА" 2016 ГРегламент за провеждане на 70-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета "Козлодуй – Околчица" 2016 г., посветен на 140-та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета изготви Областна администрация - Враца. Традиционният поход, който ежегодно се провежда от 27 май до 2 юни, дава възможност на туристите да преминат по 120 - километровия исторически път от Козлодуйския бряг до връх Околчица. Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на похода е Областна администрация – Враца. Събитието се осъществява под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев, със съдействието на Министерство на образованието и науката, Регионалните инспекторати по образованието, Министерство на туризма, Български туристически съюз и СКО „Леденика“ - Враца и се финансира от Министерски съвет на Република България.

Дата: 24 март 2016 Виж още...
ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 БЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 БЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕДнес, 23.03.2016 г., на заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана бе обсъден и одобрен разработеният проект на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Монтана за периода 2016 – 2020 г. Заседанието се проведе под ръководството на областния управител Ивайло Петров и с участието на заместник областните управител Нина Петкова и Петър Петров. 
На срещата присъстваха директорът на РД „Социално подпомагане” – Монтана  Георги Цеков, членове на Областния оперативен екип, подготвил стратегическия документ, кметове на общини, общински съветници, представители на дирекциите „социално подпомагане” и регионалните браншови структури в област Монтана. 

Дата: 23 март 2016 Виж още...
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ) С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе две изнесени приемни в област Монтана до края на месец март. На 25 март 2016 г. НССЗ ще организира приемни в Общинска администрация на градовете Берковица и Вършец. Целта на изнесените приемни е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата. Приемните ще се осъществят в населените места, както следва:
  • гр. Берковица от 10:00 до 13:00 ч.
  • гр. Вършецот 14:00 до 17:00 ч.
По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Дата: 23 март 2016 Виж още...
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ 2016 Г.
Дата: 23 март 2016 Виж още...
ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ТОРЛАШКИ НАПЕВИ” ОТПРАЗНУВА СВОЯ ПЕТНАДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕН

ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ТОРЛАШКИ НАПЕВИ” ОТПРАЗНУВА СВОЯ ПЕТНАДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕНС празничен концерт, наречен „Торлашка пролет”, в препълнения салон на Драматичен театър – Монтана, фолклорна формация „Торлашки напеви” с художествен ръководител Цветан Цветанов, отбеляза своя 15 –ти рожден ден. Официални  гости на тържеството бяха областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Нина Петкова, кметът на община Монтана Златко Живков,  началникът на  РИО на МОН, Монтана Трайка Трайкова и директорът на ГПЧЕ „Петър Богдан” – Монтана, Пенка Ненкова.

„Българският фолклор е неизменна  част от нашия живот.   С вашето присъствие на  сцената, с голямата си обич към родното,  към корените, винаги ще поддържате  самочувствието ни на българи”, каза в приветствието си областният управител Ивайло Петров. Той  връчи поздравителен адрес и плакет за цялостно творчество на ръководителя на формацията Цветан Цветанов. 


Дата: 22 март 2016 Виж още...
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ БАЛКАНСКА КУПА – MONTANA OPEN 2016 СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ БАЛКАНСКА КУПА – MONTANA OPEN 2016  СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАЗа единадесети път  Клуба по спортни танци „ОГОСТА данс”- Монтана и Българската федерация по спортни танци организираха  Международен турнир по спортни танци „Montana OPEN 2016” за Купата на общините на област Монтана, който тази година е с ранг на Балканска купа.   В турнира се състезаваха 83 танцови двойки от 9 държави Босна и Херцеговина, Унгария, Израел, Беларус, Молдова, Румъния, Сърбия, Македония и България.  В съдийската бригада бяха включени представители на 13 страни. 

Дата: 22 март 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЛАНИКА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЛАНИКА  НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАНа 19 март, областният управител Ивайло Петров заедно с двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров посрещнаха в Областна администрация – Монтана посланика на Босна и Херцеговина,   Н. Пр. Радомир Богданич. Поводът за посещението на дипломата бе официалното откриване XI  Международен турнир  по спортни танци за купата на общините в област Монтана, който тази година се провежда като „Балканска купа – Montana OPEN 2016”. Сред официалните гости на срещата бяха и  заместник - министъра на младежта спорта Асен Марков,  кметове на общини в област Монтана, председателят на Клуба по спортни танци  “ОГОСТА данс”- Монтана Тодор Върбанов и  спонсори на турнира. 
 

Дата: 21 март 2016 Виж още...