Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
РАБОТНА СРЕЩА С ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА С оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за намаляване на високото равнище на безработица в област Монтана на  29.02.2016 г. в  Областна администрация Монтана областният управител Ивайло Петров бе домакин на  работна среща  във връзка с реализация на Активната политика на пазара на труда, осъществявана от Министерство на труда и социалната политика. Във форума взеха участие Валентина Георгиева- изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, директори на дирекции в Агенцията по заетостта, директора на дирекция „Регионална служба по заетостта” – Монтана – Начко Найденов, директори  на дирекции „Бюро по труда” – Монтана, Видин и Враца, кметове на общините в област Монтана, представители на браншови организации и бизнеса в региона.   
Дата: 29 февруари 2016 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НА ГОСТИ НА ДЕЦАТА В РАБОТИЛНИЦАТА ЗА МАРТЕНИЦИ В ЧИПРОВЦИ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА НА ГОСТИ НА ДЕЦАТА В  РАБОТИЛНИЦАТА ЗА МАРТЕНИЦИ В ЧИПРОВЦИ Заместник областният управител Нина Петкова бе гост в Работилницата за мартеници към  Исторически музей – Чипровци. Заедно с възпитаници  на местното училище, в  Катеринината къща към музея, те изработиха традиционни български  мартеници. С голям ентусиазъм, талант и творчество цветните маниста с  традиционните бели и червени  конци, се превърнаха в уникални мартенички,  които децата ще вържат на своите близки и приятели, а част от тях  ще бъдат изложени в музея. 
Тази година Работилницата за мартеници към Исторически музей-Чипровци отбелязва 10 години от нейното откриване. 

Дата: 29 февруари 2016 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДАВъв връзка с реализацията на Активната политика на пазара на труда, осъществявана от Министерство на труда и социалната политика, както и с оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за намаляване на високото равнище на безработица в област Монтана на 29.02.2016 г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана ще се проведе работна среща с г-жа Валентина Георгиева – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. 

Дата: 25 февруари 2016 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ПРОВЕДЕ В МОНТАНА ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕНа  22 февруари 2016 г. областният управител Ивайло Петров бе домакин на изнесени заседания на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно събрание. Основната тема в дискусията бе  „Програмите, съфинансирани със средства от ЕС – проблеми, научени уроци, перспективи”. Срещата се проведе в заседателната зала на Областна администрация – Монтана с участието на народните представители от региона Десислава Атанасова и доц. Борислав Великов, депутати от парламентарната комисия
Дата: 23 февруари 2016 Виж още...
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩАНа 22.02.2016 г. в  Областна администрация - Монтана се проведе работна среща-дискусия, организирана от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана. На срещата присъстваха народните представители от 12 МИР – Монтана Десислава Атанасова, доц. Борислав Великов, доц. Петър Чобанов и Чавдар Пейчев, двамата зам. областни управители Нина Петкова и Петър Петров, управителят на Вик – Монтана инж. Валери Иванов, кметове на общини и медии. 
Дата: 23 февруари 2016 Виж още...
МОНТАНА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
МОНТАНА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИДнес Монтана отбеляза 143 години от гибелта на  Апостола на свободата Васил Левски. В църковния храм „Св. Св. Кирил и Методий бе отслужена панихида в памет на Дякона, на която присъстваха и двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров. По-късно те поднесоха венец пред Паметника на Васил Левски и радетелите на духа и свободата от българския Северозапад в областния град.  


Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ИЗНЕСЕНИ ЗАСЕДАНИЯ В МОНТАНА
На  22 февруари 2016 г. от 13.00 ч.  в заседателната зала на Областна администрация – Монтана ще се проведат изнесени заседания на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно събрание съвместно с представители на Министерството на  регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и Централното координационно звено.  Основен акцент в дневния ред на събитието ще бъде дискусия на тема „Програмите, съфинансирани със средства от ЕС – проблеми, научени уроци, перспективи”.
От 16.00 ч. ще се проведе дискусия с бенефициенти по програмите, съфинансирани със средства от ЕС, представители на фирми, неправителствени организации и гражданското общество в област Монтана. 
Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
От 22 до 26 февруари 2016 г., от 09.00 ч. в Конферентната зала на хотел „Житомир”, гр. Монтана ще се проведе обучение във връзка с изпълнение на грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”.
Темата на обучението е „Планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” и се провежда със съдействието на Министерство на енергетиката. 

Дата: 19 февруари 2016 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕДържавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол и на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 Г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна. Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании - "Безопасно и здравословно лято" и "Децата имат права", по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето. За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение, които притежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение. За целта е необходимо в срок до 31.03.2016 г. всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: реtуа.dimitrоvа@sаср.gоvегnment.Ьg или tsvetelinа. tsvеtапоvа@sacp. gоvегпшепt. bg. Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион. Информация за условията и процедурата за избор може да бъде намерена на сайта на ДАЗД - http://sacp.government.bg/bg/za-agenciyata/konsultativni-organi/savet-na- decata/
Дата: 18 февруари 2016 Виж още...
ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020
ПОРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛИГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 2016-2020 На 12.02.2016 г. в Областна администрация Монтана се проведе поредна работна среща на Областния оперативен екип, на която бяха обсъдени коригираните приоритетни направления на социалните услуги по общини и набелязани  специфичните цели по направленията на същите. Срещата бе ръководена от зам. областният управител Петър Петров.
В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за социалните услуги 2016-2020, обособяването на интервенцията за децата,  пълнолетните и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.

Дата: 16 февруари 2016 Виж още...
Заповед
Дата: 15 февруари 2016 Виж още...
ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ В ГАЛЕРИЯ „КУТЛОВИЦА”
ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ В ГАЛЕРИЯ „КУТЛОВИЦА”С голяма изложба „3 по 10" на три от най- успешните си ученички художника-педагог Рени Петрова започна поредица от събития по повод 35 години от работата си с деца. Експозицията в галерия „Кутловица” представя 10-те години рисуване на възпитаничките на Студио по изобразително изкуство „Рениарт” - Василена Александрова, Веселина Кръстева и Десислава Григорова. Момичетата са носители на редица престижни награди в България и чужбина. Събитието бе удостоено от многобройна публика - ценители и почитатели на изкуството в областния град.
Дата: 11 февруари 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗАРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ НА АНТИЧНАТА ВИЛА КРАЙ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗАРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ НА АНТИЧНАТА ВИЛА КРАЙ МОНТАНАДнес, 11.02.2016 г. областният управител на област Монтана Ивайло Петров организира работна среща във връзка с придобиване на статут на национален обект на Антична вила № 2 край град Монтана. На срещата присъстваха Тихомир Антонов – заместник-кмет на община Монтана, Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, Валери Цеков – началник на Общинска служба по земеделие – Монтана, Румен Първанов – археолог – уредник в Регионален исторически музей, Мирослав  Марков  – археолог – уредник в Регионален исторически музей и експерти на Областна администрация -Монтана.
Дата: 11 февруари 2016 Виж още...
ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПОДГОТВИЛА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
 ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ПОДГОТВИЛА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНАКомисията, подготвила Областната здравна карта на област Монтана проведе днес, 10 февруари 2016 г., извънредна работна среща под ръководството на областния управител на област Монтана Ивайло Петров, който е и председател на комисията. Основен акцент в дневния ред на събитието бе обсъждане на параметрите, заложени в публикувания наскоро проект за обсъждане на Национална здравна карта в частта касаеща осигуряването на качествена доболнична и болнична помощ за населението в област Монтана.

Дата: 10 февруари 2016 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП
 РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЕКИПДнес, 03.02.2016 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе работна среща на Областния оперативен екип за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 2016-2020 г. Под ръководството на двамата заместник областни управители Нина Петкова и Петър Петров, представителите на общинските администрации бяха консултирани от експерти към УНИЦЕФ – България и Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана за планираните нови социални услуги за новия пет годишен период по две водещи направления.


Дата: 3 февруари 2016 Виж още...