Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Дата: 23 декември 2016 Виж още...
КОЛЕДАРСКИ НАРИЧАНИЯ ОГЛАСИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛЕДАРСКИ НАРИЧАНИЯ ОГЛАСИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯВ навечерието на Бъдни вечер, коледарски наричания огласиха Областна администрация  Монтана. Коледарска дружина от  IIIОУ „Петър Берон”, гр. Монтана  бе посрещната от областния управител Ивайло Петров, двамата заместник областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев, и служители на администрацията. Малките коледарчета зарадваха с автентични коледарски наричания  и членовете на Областната комисия по заетост, която заседаваше в залата на Областна администрация. " Благодаря ви, че в навечерието на най-светлите християнски празници – Бъдни вечер и Коледа отново сте сред нас”. С тези думи областният управител  посрещна гостите си. Той ги дарува с кравайчета , като им   пожела много здраве,  сбъдване на всичките им мечти и успешна нова година.
Дата: 23 декември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И НЕГОВИЯ ЕКИП ПРИСЪСТВАХА НА ОСВЕЩАВАНЕТО НА ЧЕТВЪРТИЯ САНИРАН ЖИЛИЩЕН БЛОК В МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И НЕГОВИЯ ЕКИП ПРИСЪСТВАХА НА ОСВЕЩАВАНЕТО НА ЧЕТВЪРТИЯ САНИРАН ЖИЛИЩЕН БЛОК В МОНТАНАОбластният управител Ивайло Петров и  заместник областните  управители Нина Петкова и Бойко Благоев бяха сред официалните гости на  освещаването на четвъртия саниран жилищен блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Монтана. На тържеството присъстваха кметът Златко Живков, областни и общински експерти, представители на изпълнителя  на обекта ДЗЗД „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ”, строители и собственици. Още три дружества са работили по техническо и енергийно обследване, строителен надзор и инвеститорски контрол. Финансирането на проекта е на обща  стойност 991 707.00 лв.
Дата: 23 декември 2016 Виж още...
ДВАМА ВЕТЕРИНАРИ ОТ МОНТАНА БЯХА НАГРАДЕНИ ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР
ДВАМА ВЕТЕРИНАРИ ОТ МОНТАНА БЯХА НАГРАДЕНИ ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР Д-р Янко Борисов, гл. инспектор в ОДБХ Монтана стана ветеринар  на годината в Монтана. Призът се връчва за шестнадесета поредна година в Монтана по повод професионалния празник на ветеринарния лекар - 14 декември.
Д-р Борисов получи отличието си от директора на ОД „Безопасност на храните” д-р Герго Гергов на тържествена церемония по повод празника.
Ежегодно за професионалния празник на ветеринарните лекари в България се номинират и избират на национално ниво ветеринарни лекари на годината в шест направления – здравеопазване на животните, контрол на храните, граничен контрол, лабораторен контрол, за цялостен принос, наука и образование.
С решение на изпълнителното бюро на СВЛБ за ветеринарен лекар на 2016 година за страната в направление контрол на храните бе наградена д-р Валентина Благоева Бонова – главен инспектор в ОДБХ гр.Монтана.
На 14 декември 1897 г., Деветото обикновено Народно събрание гласува Закона за санитарно - ветеринарната полиция и с това постави началото на ветеринарномедицинското  законодателство, и на организираната ветеринарна служба в България.

Дата: 23 декември 2016 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 21/16.12.2016 г. на Общински съвет Якимово.
С Решение № 141 общинският съвет в т. 1 отдава под наем на физическо лице за срок от 10 г. етаж от сграда, находяща се на ул. „Г. Димитров” № 104”, а в т. 2 упълномощава кмета да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението и да подпише договор за предоставяне на право на ползване. Решението е незаконосъобразно, тъй като не е спазена процедурата в чл. 14, ал. 2 от ЗОС отдаването под наем да се извършва от кмета на общината едва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и при определена начална наемна цена за имота, съгласно ал. 8, без лицето да попада в някоя от хипотезите на чл. 14, ал. 4, ал. 5 или ал. 6 закона, изключващи търг или конкурс при наемането. Решението е и неясно, т. 2 от решението (предоставяне право на ползване) противоречи и не кореспондира с т. 1 от същото - правото на ползване върху имоти и вещи – общинска собственост е различно от института за отдаване под наем на такива имоти и е уредено в чл. 39 от ЗОС. Не е доказана по категоричен начин и собствеността на общината върху цитирания имот - няма данни същият да е отписван от актовите книги за държавна собственост.
С Решение № 143 Общинският съвет дава съгласие за продажба на търг на фуражомелка за груб фураж. В решението не става ясно кой е предмета на разпоредителната сделка: съгласно приложения акт за частна общинска собственост в процесния имот има построена едноетажна масивна сграда – фуражомелка с две помещения и навес, за която общината удостоверява правото си на собственост, а в диспозитива на решението предмет на продажба е движима вещ – фуражомелка, за която общината не представя документ за собственост. В решението не е посочена началната тръжна цена – минималната стойност на продажбата, липсва одобрена пазарна оценка от независим оценител и не е определен вида на търга, чрез който ще се осъществи продажбата – публичен търг с тайно или явно наддаване, както и реда и условията за провеждането му.

Дата: 23 декември 2016 Виж още...
КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯПо традиция и тази година в навечерието на Коледа ученици от IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана гостуваха на областния управител Ивайло Петров и екипа му, отправяйки пожелания за здраве, мир и благоденствие през новата 2017 година. В духа на предстоящия светъл празник коледарите изпълниха български песни за берекет и плодородие, а по стар обичай домакините ги дариха с кравайчета и лакомства.
Дата: 21 декември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМАПромени в маршрутни разписания от квотите на общините Чипровци и Монтана бяха обсъдени и одобрени на редовно заседание на Областната комисия по транспорт, което се състоя на 21.12.2016 г. в Областната администрация под ръководството на областния управител Ивайло Петров. На срещата присъстваха и двамата заместник областни  управители Нина Петкова и Бойко Благоев.
Заедно с представителите на общините  участие в събитието взеха ведомствените териториални структури,  както и професионалните съсловни организации, имащи отношение към сферата на транспорта в област Монтана.
По предложение на община Чипровци и в резултат от проведените обсъждания транспортната комисия гласува и одобри разкриването на нови автобусни линии, а именно
Дата: 21 декември 2016 Виж още...
ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО Д-Р ЙОСИФОВО ЧЕСТВА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО Д-Р ЙОСИФОВО ЧЕСТВА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙНародно читалище  „Народна просвета-1926“, с. Д-р Йосифово отбеляза своята 90- годишнина. Сред официалните гости на празника бе и заместник-областният управител Нина Петкова.
В навечерието на Игнажден, с коледарски наричания за здраве и берекет младите самодейци към читалището представиха традиционния обичай коледуване. Певческата  група с ръководител Емилия Пекова, която е и секретар  на читалището, изпълниха песни от местния фолклор.
По повод юбилея, Държавен архив- Монтана представи  документална изложба със 101 копия, от които 40 снимки. Запазен е и първият устав на читалището, а учредителният протокол изгорял при пожар в едно от помещенията. Гостите имаха възможност да видят и многобройните медали и плакети, завоювани от самодейните състави.
Дата: 19 декември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА“
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА“Областният управител Ивайло Петров и  заместниците му Нина Петкова и Бойко Благоев се включиха в благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“, организирана от ОДК „Ние, врабчетата“. В нея взеха участие възпитаници на училища и детски градини от област Монтана, изработвайки автентични български сурвачки и живописни коледни картички, които бяха оценени от експертно жури. Кампанията е в подкрепа на 18-годишната Елина от Монтана. 
Първокласничката Дияна Найденова от Чипровци получи специалната награда на Областния управител в конкурса.
Дата: 14 декември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Ивайло Петров взе участие в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се състоя на  12 декември 2016 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин.
Заседанието бе ръководено от Областния управител на област Видин Момчил Станков и в него взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
След проведено гласуване за заместник - председател на съвета за периода 01 януари до 30 юни 2017 г. бе избран Иван Грънчаров - кмет на община Луковит, област Ловеч.
На заседанието бяха представени резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005 – 2015 г.
Дата: 13 декември 2016 Виж още...
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КУТЛОВИЦА 2011” ОТПРАЗНУВА ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КУТЛОВИЦА 2011” ОТПРАЗНУВА ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИЗаместник-областният управител Нина Петкова уважи поканата на ръководството и самодейците при  Народно читалище  “Кутловица 2011” по повод отбелязването на петата годишнина от създаването на културната институция.  В тържествения концерт взеха участие двете читалищни формации - детски танцов състав “Радост“ и певческа група “Седянка”. Представена бе  презентация за дейността на читалището . Първи на сцената се изявиха  най-малките самодейци, които поздравиха присъстващите с рецитал на стихове.
През 2014 г. със съдействието на Община Монтана и с помощта на дарители, сградата  на читалището е изцяло ремонтирана. Въпреки крехката си възраст, двата състава към НЧ “Кутловица 2011”, достойно представят своето читалище на фолклорни фестивали и надпявания.
Танцовите групи “Орисия” и “Жеравица”  бяха гост-изпълнители на тържеството.
Дата: 12 декември 2016 Виж още...
ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В МОНТАНА ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА
ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В МОНТАНА ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗАНа 08 декември 2016 г., в рамките на проведено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Областна администрация Монтана,  д-р Цветан Петров, от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД – Монтана информира присъстващите, че от 12 до 16 декември 2016 г. лекарите от болницата в Монтана ще преглеждат с флурограф /подвижен рентген/ жителите на ромските квартали във  Вършец, Лом, Владимирово, Долни Цибър и Дома за възрастни хора с психични разстройства в с.Говежда. „Чрез кметовете сме създали предварителна организация за провеждането на превенцията. Разходите се поемат по Програма на Глобалния фонд за борба с туберкулоза, малария и СПИН, а периодът на изпълнение е 01.10.2015 г. – 30.09.2018 г.”, заяви д-р Петров. Погрешно е мнението, че от туберкулоза боледуват само социално слаби или преобладаващо от етническите групи, население. Това е инфекциозно заболяване, което може да засегне всеки, който няма достатъчен имунитет, добави д-р Цветан Петров.
Графикът на предстоящите прегледи е както следва:
Дата: 9 декември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕВъв връзка с инициатива за подпомагане на местните власти в изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите, на 08 декември 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, под председателството на зам. областния управител Бойко Благоев.
Процесът РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на население от маргинализирани територии, беше представен от г-жа Лили Макавеева от Асоциация „Интегро“, която е и национален ръководител на програмата.
В направената презентация г-жа Макавеева подчерта, че РОМАКТ е единствената европрограма в момента, насочена към ромските общности. Тя улеснява достъпа до съответните ресурси, включително по-добро използване на средствата от Европейския съюз.
Дата: 9 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 8 декември 2016 Виж още...