Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАПОВЕД
Дата: 31 август 2015 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-15-6-/10/28.08.2015 г. на областния управител на област Монтана   
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост,  представляващ масивна едноетажна сграда със ЗП 315 кв. м, година на построяване 1940 - 1960 г., находяща се в имот № 000357, местността „Под село”, землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, община Медковец, област Монтана.
Търгът ще се проведе на 05.10.2015 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 при начална  тръжна цена 11 349,00 /единадесет хиляди триста четиридесет и девет/ лева без ДДС. 
Тръжни документи на цена 50 (петдесет) лева с включен  ДДС се закупуват до 12,00 часа на 25.09.2015 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител   №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. 
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 30.09.2015 г.
        Депозит за участие в търга в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056,  BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 30.09.2015 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. 
        Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 02.10.2015 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399128
     096/ 399113
Лице за контакти: Диана Венелинова
                           Мариела Богданова

Дата: 31 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАКРИВАНЕТО НА ОСМОТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ПАРАШУТИЗЪМ В ЕРДЕН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАКРИВАНЕТО НА ОСМОТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ПАРАШУТИЗЪМ В ЕРДЕНОбластният управител Ивайло Петров участва в награждаването на победителите в Осмото европейското първенство по парашутизъм за мъже и жени и Петото – за юноши и девойки, което се проведе на Авиобазата на Аероклуб – Монтана край  село Ерден.
Сред официалните гости на събитието бяха вицепремиерът Томислав Дончев и народният представител Десислава Атанасова. 
В приветствието си при закриването на състезанието вицепремиерът Дончев, който е и председател на организационния комитет по провеждането на състезанието, заяви, че България е достойна да организира състезания от такъв ранг и има всички основания да бъде домакин на световно първенство по парашутизъм. Той благодари на участниците в турнира за спортсменското поведение и приятелския дух по време на петдневното състезание.
Дата: 31 август 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 25.08.2015 г., от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на заместник областният управител Петър Петров, се проведе  заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
По повод провеждането на националната кампания „Да пазим децата на пътя” в седмицата от 7 до 13 септември в началото на учебната 2015/2016 г.
се обсъдиха   предложения за организиране и провеждане на подходящи мероприятия.

Дата: 31 август 2015 Виж още...
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РУМЯНА БЪЧВАРОВА ПОСЕТИ УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МОНТАНА
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РУМЯНА БЪЧВАРОВА ПОСЕТИ УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МОНТАНАДнес, 28.08.2015 г., областният управител Ивайло Петров заедно с вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, началникът на кабината на вътрешния министър Златко Тодоров и  народният представител Десислава Атанасова посетиха Центъра  за професионална квалификация към ГД "Пожарна безопасност и защита на населението” в град Монтана. Заедно с директора на РД „ПБЗН” Монтана – комисар Венцислав Райков и началника на Учебния център – гл. инспектор Генади Горанов те разгледаха и полигона за обучение към центъра.  

Дата: 28 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ПРОТОКОЛИ 2015г.
Дата: 28 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО И ПЛАКЕТ ОТ ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО И ПЛАКЕТ ОТ ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВОбластният управител Ивайло Петров  получи благодарствено писмо от зам.-министъра на културата Боил Банов,  придружено с плакет за цялостно постижение в XI Национален събор на българското народно творчество „Копривщица 2015”.  В писмото той изразява   благодарност към областния управител и екипа на Областна администрация за отличната организация за  представянето на групите от област Монтана в най-големия форума на българското народно творчество.  
Дата: 24 август 2015 Виж още...
Звено за мониторинг и оценка към Областната комисия по социална политика - ПРОТОКОЛИ
Дата: 20 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА-ПРОТОКОЛИ ОТ 2015г.
Дата: 20 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА - ПРОТОКОЛИ 2015Г.
Дата: 20 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД - ПРОТОКОЛИ 2015Г.
Дата: 18 август 2015 Виж още...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор (БСТ) стартират кампания за реновиране и/или изграждане на спортни обекти в цялата страна.
През м. юли 2015 г. БСТ ще пусне на пазара нова моментна лотарийна игра, всички приходи от която ще бъдат инвестирани за изграждане на нови спортни обекти или за реконструкция на съществуващи по места. Колкото повече постъпления се генерират от даден регион, толкова по-големи ще бъдат инвестициите в него.
Чрез анкетно проучване ще бъдат предложени 3 обекта от област Монтана за финансиране чрез кампанията.
Анкетната карта може да бъде попълнена от всеки желаещ онлайн в срок до 17 август от ТУК!

Дата: 13 август 2015 Виж още...
МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА
МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТАОбластният управител Ивайло Петров и двамата му заместници бяха  домакини  на публичния  дебат на тема: „Възможностите пред младите хора“, който се проведе  по повод Международния ден на младежта – 12 август. В дискусията се включи и  заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов. Срещата се състоя в заседателната зала на Областна администрация – Монтана, където за първи път на едно място младите хора  и  експерти от различни ведомства  имаха възможността да дискутират проблемите на подрастващото поколение в област Монтана.  Младежите споделиха  техните нужди и какво искат да се промени в техния регион.   Обединени под мотото „Гражданска активност на младите“, събитието имаше за цел  да повиши  гражданската активност на младите хора, както и да ги мотивират за тяхната личностна реализация.
Дата: 13 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ - ПРОТОКОЛИ 2015Г.
Дата: 13 август 2015 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на Областният управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 44, приети на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 30.07.2015 г. 

Дата: 13 август 2015 Виж още...