Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020На 30 юли 2015 г. в гр. София се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия  На форума присъства и областният управител на област Монтана Ивайло Петров. Съвместният комитет за наблюдение се състои от представители на централните и местните администрации на двете страни, както и представители на неправителствени организации, работещи в трансграничния регион.

Дата: 31 юли 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 28.07.2015 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана  се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана.
На заседанието се приеха промени в състава на Съвета по отношение представителите на Търговско – промишлената палата Монтана и Териториално поделение Монтана на Националния осигурителен институт.
Членовете на Съвета в изпълнение на мярка 2 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2015 г. разгледаха отчетите на териториалните звена и общините за постъпили сигнали за корупция и предприетите действия по тях за периода 01.07.2014 – 30.06.2015 г.
Дата: 28 юли 2015 Виж още...
ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ВЛИЗА В СИЛА НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ
ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ВЛИЗА В СИЛА НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕОт 13 декември 2015 г. влиза в сила ново разписание на влаковете, което ще е валидно до 10 декември 2016 г. Разписанието може да видитe  тук.
  
Дата: 28 юли 2015 Виж още...
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАПод председателството  на областния управител Ивайло Петров на 23 юли 2015 г., от 11.00 часа  в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе съвместно  заседание на Областната комисия по транспорт и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Представяне на информация относно предвидените за рехабилитация през периода 2015-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Северозападен район;
2.Предоставяне на информация относно пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана за първото полугодие на 2015 г;
3.Други;
Дата: 24 юли 2015 Виж още...
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕВъв връзка с повишаването на дневните температури през последните няколко дни  и увеличаване риска от възникване на полски и горски пожари на територията на област Монтана е необходимо да се предприемат превантивни мерки с цел осигуряване на пожарна безопасност и поддържане на строг противопожарен ред на територията на общините, кметствата и населените места.
В Наредба № 8121з-968/10.12.2014г. на МВР и МЗХ са определени изискванията за опазване на земеделските земи и горските масиви от пожар и за прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи.
Определени са и изискванията за използването на земеделска техника, която да отговаря на условията за безопасна експлоатация.
Наредбата регламентира задълженията на юридическите и физическите лица,  осъществяващи дейности в земеделски земи.
Във връзка с това и началото на жътвена кампания Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана напомня някои мерки, необходими да се спазват преди, по време и след края на жътвата:
1. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
2. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
 3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
      – паленето на стърнища и други растителни остатъци;
      – използването на открити огнеизточници.
4. Комбайни, трактори, камиони и друга земеделска техника се допуска в блоковете само след извършена проверка и издадено становище от органите за „Пожарна безопасност и защита на населението”, и при спазване на следните правила:
  • Да са в изправност всички възли и механизми; 
  • Да са оборудвани с необходимите уреди за пожарогасене;
  • Да са осигурени срещу възникване на статично електричество и с необходимите светлинни и звукови сигнализации;
  • Ежедневно преди излизане на полето да се почистват от натрупан прах, растителни отпадъци и масла;
  Със заповед на Директора на областна дирекция „Земеделие” – Монтана, е обявено настъпването на „восъчна зрялост”, считано от 15.06.2015г.
 За неспазване изискванията на Наредбата се носи административно наказателна отговорност, съгласно ЗМВР.

Дата: 20 юли 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ОСВЕЩАВАНЕТО НА НОВИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ОСВЕЩАВАНЕТО НА НОВИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВООбластният управител Ивайло Петров бе сред официалните гости на откриването на плавославен храм в село Долно Озирово, община Вършец. В навечерието на християнския празник Илинден в най-голямото село на общината се състоя истински празник, защото за първи път жителите на Долно Озирово чуха звъна на църковната камбана. Това е и първата православна църква в селото, където млади и стари се събраха, за да присъстват на нейното освещаване, което бе извършено от Белоградчишкият епископ Поликарп, а тържествената литургия отслужи Негово високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан и духовници от Видинската епархия.

Дата: 20 юли 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТНа 16.07.2015 г. от 10.30 часа в голямата заседателна зала на Областната администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност (ОСС) – Монтана.  Заседанието беше открито и ръководено  от областния управител на област Монтана Ивайло Петров, който е  и председател на съвета. В срещата участваха зам. областният управител Петър Петров, ръководители и представители на териториални структури на изпълнителната власт и юридически лица с военновременни задачи, изпълняващи функции и дейности за защита на населението, икономиката и инфраструктурата в областта при бедствия.
Дата: 17 юли 2015 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СЪС ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СЪС ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р ВАНЬО ШАРКОВНа 15.07.2015 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на областния управител Ивайло Петров със заместник – министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Поводът за срещата бе  реализирането на проект на  Министерство на здравеопазването за модернизация на спешната помощ на стойност 85 милиона евро. Инвестицията е съгласно приетата Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България и ще бъде финансирана по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020. Проектът предвижда изграждане на нови помещения или разширяване и преоборудване на вече съществуващи сгради на спешните центрове и техните филиали. 

Дата: 17 юли 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА УДОСТОЕНА С ДВАТА ПРИЗА НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА УДОСТОЕНА С ДВАТА ПРИЗА НА „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ”Областният управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и заместник областният управител г-жа Нина Петкова участваха  в официална  церемония по награждаване с приза на „Фондация за прозрачни регламенти“, която се  проведе в рамките на годишния национален конкурс за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за 2014 г. Тази година Областна администрация – Монтана спечели и двата приза за „Най прозрачна областна администрация” и „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”. Статуетката в първата категория  беше връчена на областния управител г-н Ивайло Петров от секретаря по икономика, развитие на  регионите и инфраструктура на Президента на Републиката г-жа Елица Николова. Г-жа Нина Петкова получи приза  за втората категория от  областният управител на област Бургас г-н Вълчо Чолаков, представляващ Областна администрация – Бургас, миналогодишния победител в тази категория. 

Дата: 15 юли 2015 Виж още...
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ПРОВЕДОХА РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ПРОВЕДОХА РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИНа 14 юли 2015 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе разяснителна среща по повод провеждането на предстоящите избори за кметове и общински съветници, организирана от Централната избирателна комисия със съдействието на Областна администрация Монтана.
Заместник областният управител г-н Петър Петров бе домакин на срещата, на която присъстваха представители на всички общини от област Монтана и представители на ЦИК в лицето на г-жа Камелия Нейкова, г-н Румен Цачев и г-жа Росица Матева.
По време на срещата бяха коментирани въпроси от общ характер, свързани с размера на кутиите за гласуване, възникнали затруднения при гласуването в предишни местни избори, проблеми с копирната техника и др.
Дата: 14 юли 2015 Виж още...
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ЩЕ ПРОВЕДАТ РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ЩЕ ПРОВЕДАТ РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИПо повод предстоящите местни избори за кметове и общински съветници, като част от разяснителната си кампания, ЦИК ще проведе поредица от срещи с представители на администрацията, ангажирани с организационно-техническата подготовка на изборите, с граждани и медии.

Срещата за област Монтана е определена за 14 юли 2015 г. , сряда, от 10.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация – Монтана. На нея ще присъстват представители на Областна администрация – Монтана и 11-те общински администрации от областта.

Дата: 8 юли 2015 Виж още...
ЖЪЛТ КОД ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЖЪЛТ КОД ЗА ОБЛАСТ МОНТАНАКод „жълто” заради горещините е обявен за 23 области в страната, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН. Очаква се максималните температури утре в област Монтана да бъдат между 35 и 38 градуса. 
Код „Жълто” предупреждава, че времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но гражданите трябва да бъдат внимателни. 
Синоптиците  призовават хората да бъдат в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност да избягват рисковете. Лекарите съветват гражданите да се пазят от жегите, да се избягват разходките в обедните и следобедните часове, когато слънцето е най-силно, да се пие  повече вода и да се избягва алкохолът и тежките храни.

Дата: 7 юли 2015 Виж още...
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ИМОТ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЗЕЙ НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ИМОТ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЗЕЙ НА ЙОРДАН РАДИЧКОВС Решение № 474/26.06.2015 г. Министерски съвет прехвърли безвъзмездно на община Берковица правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в центъра на град  Берковица. Имотът е с площ 216 кв.м. с построена в него едноетажна сграда със застроена площ 100 кв.м. Въз основа на това решение на МС е сключен договор между Областния управител на област Монтана и кмета на община Берковица. С придобиването на имота ще може да се изпълни проект за изграждане на музей на забележителния български творец Йордан Радичков. 
Дата: 7 юли 2015 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми служители на ОД на МВР – Монтана,

Удоволствие е за мен да Ви поздравя по повод 5 юли - професионалния празник на служителите в системата на МВР!

Позволете ми да изразя своето уважение към Вашия професионализъм, отговорност и компетентност при осигуряване обществения ред, спокойствие и сигурност на жителите в област Монтана!

Вашите успехи са основание за заслужена гордост и самочувствие. Вярвам, че и занапред ще отстоявате принципите на нелеката Ви професия, за да запазите общественото доверие и авторитета на институцията! 

На Вас и Вашите семейства пожелавам добро здраве, късмет и много поводи за гордост!
 
Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 4 юли 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 С БЕНЕФИЦИЕНТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 С БЕНЕФИЦИЕНТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
На 02.07.2015 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана областният управител Ивайло Петров организира работна среща във връзка с получено писмо от министъра на здравеопазването, относно необходимостта от събиране и предоставяне на информация за терени – държавна собственост с оглед изпълнение на проект с бенефициент Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът предвижда изграждане на нови помещения или ремонтиране на съществуващия сграден фонд на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (ФСМП).
Дата: 3 юли 2015 Виж още...