Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С ВОЙ НА СИРЕНИ ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
С ВОЙ НА СИРЕНИ ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯНа 2 юни от 12.00 до 12.02 часа ще прозвучат сирените в цялата страна, които ще оповестят отдаването на почит към Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. 
Сигналът “Въздушна опасност” ще бъде предаден по Автоматизираната система за оповестяване (АСО) на Главна дирекция   “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, по електронните съобщителни мрежи на Изпълнителната агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към МТИТС и телефонните канали от обществената електронна съобщителна мрежа на БТК АД, в интервала от 11.55 до 12.07 часа. 
Денят за всенародна почит чрез вой на сирени, официално се отбелязва в нашата страна от 1993 година с решение на Министерски съвет № 211/31.05.1993 г.

Дата: 28 май 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТКРИ РЕМОНТИРАНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА В МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТКРИ РЕМОНТИРАНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА В МОНТАНАС тържествен водосвет заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков откри двете реновирани отделения на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев", гр.  Монтана. За ремонта на родилното и инфекциозно отделение здравното министерство отпусна 201 хиляди лева. 
Сред официални те гости на събитието присъстваха и двамата зам. областни управители на област Монтана Нина Петкова и Петър Петров. Заместник-министърът д-р Ваньо Шарков разгледа и други отделения на болницата. Той  обеща финансова подкрепа  за тяхното ремонтиране, както и нова  апаратура.

Дата: 25 май 2015 Виж още...
24 май
24 майУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ,
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,

    Приемете моите най-искрени поздравления по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост!
   На този най-български празник, в който славим светите братя Кирил и Методий нека с гордост почетем великото им дело и  отдадем заслуженото на нашите традиции и духовност. Днес, повече от всякога, трябва да се гордеем, че във времената на най-тежки изпитания българите сме запазили своя бит и ценност,  език и писменост!
   Наш дълг е да продължим делото на славянските първоучители за по-добро и достойно бъдеще за нас и нашите деца! 

Ивайло Петров
Областен управител 

Дата: 24 май 2015 Виж още...
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира четири изнесени приемни в област Монтана през месец май. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.
Приемните ще се проведат в следните населени места:
22 май 2015 г. – с.Георги Дамяново, Общинска служба по земеделие от 10.00 - 13.00 часа
22 май 2015 г. – гр. Чипровци, Клуб срещу сградата на Общинска администрация от 14.00 - 17.00 часа
29 май 2015 г.-  гр. Бойчиновци, Общинска служба по земеделие от 10.00 - 13.00 часа
29 май 2015 г. – с. Лехчево, сградата на кметството от 14.00 - 17.00 часа
По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Дата: 21 май 2015 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със Заповед на Областният управител са върнати за ново обсъждане три Решения от Протокол № 47, приети на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. 
С Решение № 477 Общинският съвет отменя действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и приема нова такава, при допуснати съществени нарушения на материалноправни разпоредби на Закона за общинската собственост. С Наредбата се регламентира мнозинство за приемане на решения за промяна характера на собствеността или предназначението на имотите, различно от предвиденото в ЗОС, въвеждат се ограничения при предоставянето под наем на общински имоти на политически партии и синдикални организации, каквито ЗОС и специалните закони не предвиждат и предоставя възможност на кмета на общината по негова преценка да определя реда за предоставяне под наем на имоти – частна общинска собственост - чрез търг или конкурс, което е в правомощието на общинският съвет с решение.

Дата: 21 май 2015 Виж още...
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 21 май 2015 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграицонните въпроси.
По време на заседанието, под председателството на зам. областния управител г-н Петър Петров, членовете на съвета гласуваха и приеха актуализираните общински планове за действие в подкрепа на интеграционните политики като приложения към Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Присъстващите на заседанието се запознаха и с годишния отчет на област Монтана относно напредъка по изпълнението на дейностите и мерките, заложени в общинските планове за действие през 2014 г., който бе представен от г-н Орлин Орлинов – старши експерт по етнически и интеграционни въпроси в Областна администрация Монтана.

Дата: 21 май 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПОД НАДСЛОВ „УЧИТЕЛИ, БИБЛИОТЕКАРИ – СЪЗДАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИОННО ГРАМОТНИЯ ЧОВЕК”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПОД НАДСЛОВ „УЧИТЕЛИ, БИБЛИОТЕКАРИ – СЪЗДАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИОННО ГРАМОТНИЯ ЧОВЕК”В рамките на Националната библиотечна седмица „Библиотеките – място за учене през целия живот” на 14 май в Регионална библиотека „Гео Милев” , гр.  Монтана се проведе регионална кръгла маса под надслов „Учители, библиотекари – създатели на информационно грамотния човек”.  Във форума  участваха  представители  на Областна администрация – Монтана,  РИО – Монтана, учители,  неправителствени организации, представители на бизнеса в Монтана, библиотекари от училищна и регионална библиотека, родители и ученици.
Идеята за кръглата маса бе да се постави началото на едно добре планирано сътрудничество в рамките на регион Монтана по Националната стратегия за Учене през целия живот (УЦЖ). Обсъдени бяха темите за информационната грамотност на гражданите, която да отговори на предизвикателствата при решаването на социални, икономически и демографски проблеми.

Дата: 15 май 2015 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областният управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1284 (в частта за имот № 6 от приложената таблицата) от Протокол № 43, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото Решение е дадено съгласие да се извърши продажба на общински имот, като одобрената пазарна цена, по която следва да се извърши продажбата е по-ниска от данъчната оценка на имота, което е в нарушение на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Според цитираната норма, разпоредителни сделки с имоти частна общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки.

Дата: 15 май 2015 Виж още...
Заповед
Дата: 14 май 2015 Виж още...
ГПЧЕ „ПЕТЪР БОГДАН” – МОНТАНА ИЗПРАТИ ТЪРЖЕСТВЕНО ВИПУСК 2015
ГПЧЕ „ПЕТЪР БОГДАН” – МОНТАНА ИЗПРАТИ ТЪРЖЕСТВЕНО ВИПУСК 2015С празнични песни и радостни възгласи бе изпълнен двора на Гимназията с преподаване на чужди езици в Монтана, която на 13 май  изпрати с тържествена церемония абитуриентите от Випуск 2015 г.
Сред официалните гости на събитието бе заместник областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, която приветства дванадесетокласниците и им пожела нестихващи успехи и попътен вятър.
Г-жа Петкова поднесе поздравителен адрес и букет с цветя от името на областния управител на директора на гимназията г-жа Пенка Ненкова, която не скри вълнението си от раздялата с поредните абитуриенти на гимназията.

Дата: 13 май 2015 Виж още...
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ
1. Проект „Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, изпълняван от Български икономически форум, София.

2. Проект “Административна сграда на Областна администрация Монтана, обновяване на фасада – първи етап”

3. Проект “Професионална интеграция на лице с увреждане в обичайна работна среда” към Агенцията за хора с увреждания

4. Проект “Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от Северозападния район за планиране” на областна администрация Враца

5. Проект “Партньорство за развитие” на областна администрация Ловеч

6. Проект “По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране” на областна администрация Плевен

7. Красива България - етап 2

9. Проект "Подкрепа за заетост"

Дата: 13 май 2015 Виж още...
Регионална програма за заетост „Повишена заетост и подобрено състояние на собственост, притежание на Областна администрация Монтана”
През 2015 г. Областна администрация Монтана ще изпълни Регионална програма за заетост, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта – 2015 г. с наименование: „Повишена заетост и подобрено състояние на собственост, притежание на Областна администрация Монтана”.
Областна администрация Монтана цели постигането на специфични цели, както следва:
• Да се осигури възможност на безработни младежи до 29 г. и безработни лица над 50-годишна възраст да се реализират на пазара на труда;
• Да се осигурят условия за поддържане и подобряване на техническото и хигиенно състояние на имоти, собственост на Областна администрация Монтана. 
По програмата Областна администрация Монтана е работодател на 5 безработни лица.

Дата: 13 май 2015 Виж още...
Проект "Старт в кариерата"
Програма „Старт в кариерата” е ежегодна програма, по която Областният управител е работодател за поредна година. Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
В проекта, изпълняван от Областна администрация – Монтана, същата се явява работодател на 5 младежи.

Дата: 13 май 2015 Виж още...
ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ
Дата: 13 май 2015 Виж още...
Заповед
Дата: 12 май 2015 Виж още...