Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ УЧЕНИЕ НА ТЕМА „ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПОЖАР ВЪВ ВЛАК“
ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК – МОНТАНА ПРОВЕДЕ УЧЕНИЕ НА ТЕМА „ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПОЖАР ВЪВ ВЛАК“На 28 ноември на полигона на Учебния център на  ПБЗН в Монтана, областната организация на Българския Червен кръст – Монтана проведе учение на своя новосформиран екип за работа при бедствия, на тема: „Оказване на помощ на пострадалите граждани след пожар във влак“. 
Екипът е създаден в рамките на изпълнявания от Българския Червен кръст проект „Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи“, финансиран от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
Дата: 30 ноември 2015 Виж още...
СЕМИНАР С ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО, ИМАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В РД “ПБЗН” МОНТАНА
Семинар по темата, свързана със задълженията и отговорностите на длъжностните лица от областната и общинските администрации в област Монтана по отношение на навременната реакция при бедствия се проведе на 26.11.2015 г. в Центъра за професионална квалификация към Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.
В рамките на събитието беше представена нормативната база, отнасяща се до създаването и функционирането на доброволни формирования, като паралелно с това беше извършен преглед на актуалното състояние на формированията на територията на област Монтана и тяхната готовност за участие в превенция, ограничаване и ликвидиране на произшествия в това число и дейности през предстоящия зимен сезон 2015/2016 г.
Дата: 27 ноември 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА
Заместник – областният управител на област Монтана Петър Петров взе участие в заключителната пресконференция по проект “Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД  - Монтана”.
Извършената в рамките на приключилия проект технологична модернизация на болницата в областния център е от съществено значение предвид факта, че лечебното заведение обслужва пациенти от целия Северозапад. За нуждите на медицинското обслужване на болницата са доставени скенер, дигитален мамограф, рентген, ендоскопски апарати и бронхоскопи.


Дата: 27 ноември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕ ИЗГОТВЕНА И ИЗПРАТЕНА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕ ИЗГОТВЕНА И ИЗПРАТЕНА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОНазначената със заповед на Министъра на здравеопазването комисия за изготвяне на Областна здравна карта на област Монтана, с председател Ивайло Петров -  Областен управител на област Монтана, проведе на 23.11.2015 г свое финално заседание, на което здравната карта беше обсъдена и одобрена в окончателния си вид преди изпращането и в Министерството на здравеопазването.
В хода на работата по изготвяне на документа комисията проведе общо 3 свои работни заседания – 12, 19 и 23 ноември 2015 г., в рамките на които бяха взети под внимание и отразени постъпилите от страна на членовете мнения и коментари, както и всички становища за допълване или корекции в съдържанието, получени в писмен вид от Районната колегия на Българския лекарски съюз, общините и лечебните заведения в област Монтана.

Дата: 26 ноември 2015 Виж още...
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” В МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 100-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” В МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 100-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙВ деня на “Свети Климент Охридски” – 25 ноември Природоматематическата гимназия в Монтана, носеща името на емблематичния за българската история духовник, отбеляза своя патронен празник заедно със 100-годишнината от своето създаване.
По повод на едновековния си юбилей утвърдилото се като марка за качествено образование и успешна реализация в множество професионални сфери училище получи почетния знак на президента на Републиката Росен Плевнелиев заедно с  поздрави и признателност от редица представители на широката общественост, сред които професори, художници, спортисти, педагози, биолози и медици.

Дата: 26 ноември 2015 Виж още...
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕРЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район проведе на 24.11.2015 г. проведе свое редовно заседание под председателството на Областния управител на област Враца Малина Николова. 
В заседанието взеха участие Зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството – Иван Аспарухов, представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области в района, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, Национално сдружение на общините в Република България,  „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, „Форум Гражданско Участие”, както и представители на академичните среди.
Дата: 26 ноември 2015 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ДВЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 10 и Решение № 11 от Протокол № 2, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 10.11.2015 г. 
С решение № 10 Общински съвет Медковец определя месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет в размер на 500 лв., без да са изложени мотивите за реда и начина, по който е определил възнаграждението и без да е конкретизирал продължителността на работното време на председателя. Изменението на възнаграждението следва да бъде отразено в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, а не прието като отделен акт и следва да бъдат посочени съответни измерители за обема и за продължителността на извършваната работа от председателя на Общинския съвет в съвета и комисиите, въз основа на които е определено и възнаграждението му. Решението не е включено в дневния ред на проведеното заседание, а е обсъждано в точка „Разни”. 
С решение № 11 Общински съвет Медковец определя месечно възнаграждение на общински съветник в размер на 250 лв. В противоречие с разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет е определил „месечно възнаграждение”, което да бъде получавано от съветниците, независимо от участието им в провежданите комисии и заседания. При вземане на решението не са изложени фактическите обстоятелства във връзка, с които е прието. Към него липсва докладна записка. Решението не е включено и в дневния ред на проведеното заседание, а е обсъждано в точка „Разни” на същото.

Дата: 25 ноември 2015 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми жители на област Монтана,
Радостен съм да Ви поздравя с един от най-почитаните християнски празници  Въведение Богородично или както е отреден в народния календар - Ден на християнското семейство и младежта.
Основата върху която се изгражда християнското семейство е обичта, вярата и здравите семейни корени. Домът е свещено място, където децата ни  научават най-важните  житейски уроци и  се подготвят за предизвикателствата на  живота. Ние, като родители трябва да възпитаваме у тях християнските ценности, да бъдат добри хора, защото те са нашето бъдеще,  надеждата на България. Какво ще бъде това бъдеще до голяма степен зависи от нас, от семейството.
В този празничен ден приемете моите искрени пожелания за здраве, топлина, сърдечност, любов и разбирателство  във Вашите семейства!

Честит празник!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 ноември 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОННа 19 ноември 2015 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия във връзка с подготовката и готовността за работа на институциите в област Монтана през зимен  сезон 2015-2016 г. Заседанието бе ръководено от областния управител Ивайло Петров.
На срещата присъстваха представители  на общини от област Монтана, ОПУ – Монтана, ОД на МВР – Монтана, РД ПБЗН – Монтана, както и представители на териториалните структури на държавната администрация.
Дата: 19 ноември 2015 Виж още...
ПРОСТИХМЕ СЕ С БАЙ МИЛАН РЕВОЛЮЦИЯТА
ПРОСТИХМЕ СЕ С БАЙ МИЛАН РЕВОЛЮЦИЯТАДнес се простихме с нашия съгражданин, когото всички познаваме като Бай Милан Революцията .  Само ден след като навърши 87 години, той напусна света.  Много негови почитатели,  колеги, творци, общественици и граждани дойдоха в църквата "Свети Николай Чудотворец" в Берковица,  за да се простят с историка, писателя, краеведа , издателя и общественик Милан Миланов. Областният управител Ивайло Петров и зам. областният управител Нина Петкова бяха сред присъстващите на поклонението.
Милан Миланов е роден в село Ягодово, Берковско. Съученик и верен приятел на писателя Йордан Радичков. Историк по професия, създател  на историческите музеи в Монтана, Берковица и Чипровци. В продължение на две години работи като уредник в Националния исторически музей.  Автор е на няколко книги, свързани с историята на Берковица и Чипровци,  за Клисурски, Лопушански и Чипровския манастири. Реализира  и три документални филма: „Земя и памет”; „Берковския край”; „Лопушанското поречие на Огоста”.  
Милан Миланов е председател на  „Берковско родолюбиво общество”. Носител е на орден „Кирил и Методий”-I-ва степен. Председател на Фондацията за изграждане на къща-музей на Йордан Радичков в Берковица, неговата последна голяма мечта.

Поклон пред светлата му памет!

Дата: 19 ноември 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА НИКОЛАЙ НИКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА НИКОЛАЙ НИКОЛОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 18.11.2015 г., областният управител Ивайло Петров бе домакин на информационна среща във връзка с  предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната.  В  заседателната зала на Областна администрация – Монтана заместник-министърът на енергетиката Николай Николов и неговият екип от Министерство на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, Български енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и електроразпределителните дружества се срещнаха с представители на общините в област Монтана,  бизнеса, отделни институции и медиите . Екипът на зам. министър Николай Николов  разясни на заинтересованите лица предимствата на свободния пазар, етапите, през които ще премине процесът, начините за смяна на доставчик и др.
Дата: 18 ноември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ВЪВ ВРАЦА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ВЪВ ВРАЦАВ навечерието на празника на Сухопътните войски, който отбелязваме на 19 ноември, областният управител Ивайло Петров и двамата заместник – областни управители Нина Петкова и Петър Петров присъстваха на официална церемония, която се състоя във Военния клуб във Враца. Събитието  бе организирано от командира на Военно формирование  54 990 подполковник Георги Крайнов.
Сред официалните гости бяха областният управител на област Враца Малина Николова и нейните заместници Ирина Иванова и Мирослав Комитски,, областният управител на София – област Росица Иванова, кметът на Враца  Калин Каменов, началникът на РИО – Монтана Трайка Трайкова, майор Илия Илиев – Военно окръжие, Монтана.
Дата: 18 ноември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВРЪЧИ ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ НА ПИСАТЕЛЯ ЮЛИЙ ЙОРДАНОВ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВРЪЧИ  ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ НА ПИСАТЕЛЯ ЮЛИЙ ЙОРДАНОВНа 17 ноември в камерната зала на НЧ „Постоянство 1856”, гр. Лом,  областният управител Ивайло Петров и  зам.областният управител Нина Петкова  присъстваха  на представянето на най-новата книга на краеведа, журналист и писател  Юлий Йорданов – „Коваленко Петков – хронистът на Голинци”.
Десетата поредна книга на Юлий Йорданов е разказ за живота и обществената дейност  на Коваленко Петков. В нея авторът  описва не само живота му като учител, политик, основател на Народно читалище „Събуждане” в с. Голинци ( дн. кв. „Младеново”, гр. Лом), но и прави кратък исторически преглед на развитието на село през годините.
Дата: 18 ноември 2015 Виж още...
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ И МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА КРАСЕН КРАЛЕВ ОТКРИХА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЪРШЕЦ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ И МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА КРАСЕН КРАЛЕВ ОТКРИХА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР  ВЪВ ВЪРШЕЦНа 17 ноември премиерът Бойко Борисов и министърът на младежта и спорта Красен Кралев  откриха  новата мултифункционална спортна зала във Вършец. На събитието присъстваха народният представител Десислава Атанасова, областният управител на област Монтана Ивайло Петров заедно с неговите заместници Нина Петкова и Петър Петров,  кметът на Вършец инж.  Иван Лазаров, председателят на Общински съвет Вършец Анатоли Димитров, гости и граждани на курортния град.  Водосвет за здраве и благоденствие бе отслужен от архимандрит Антим и местни свещеници.
Спортната зала е изградена от Община Вършец – бенефициент по проект Договор № 12/321/01357/27.11.2012г. „Многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в кв. 90 гр. Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Съоръжението е на стойност  5 713 622 лева.
Дата: 18 ноември 2015 Виж още...
СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В СТРАНАТА
СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В СТРАНАТАНа 18.11.2015 г. от 14.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе работна среща със заместник-министъра на енергетиката Николай Николов и експерти от Министерство на енергетиката във връзка със стартирането на информационна кампания, посветена на предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната.
  Целта на срещата е да бъдат разяснени въпросите относно преминаването към свободен пазар, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година.

Дата: 16 ноември 2015 Виж още...