Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд -Монтана Решение № 529 от Протокол № 64, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 20.05.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет допълва Договора за управление на горските територии – общинска собственост, без изрично да е включено като точка в предварително обявения дневен ред и в докладната записка на кмета. Гласуваното решение е взето в противоречие с процедурните правила, регламентирани в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на община Лом, по отношение реда за внасяне, разглеждане на проектите и вземане на решения от компетентния орган. Нарушена е и нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, която съдържа императивното изискване, решенията във връзка с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, каквото безспорно е настоящото, да се приемат с поименно гласуване. Допуснатото съществено нарушение на процедурните изисквания на цитираната разпоредба е опорочило волеизявлението на колективния орган и е основание за отмяната му.

Дата: 30 юни 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 26 юни 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ).
Заседанието премина под формата на координационно-информационна среща, с която се даде началото на областното планиране за новия програмен период 2014-2020 г., свързано с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
На срещата бяха представени методически указания за предстоящия процес по планиране, примерен общински план, изготвен от 18 неправителствени организации, както и бяха направени коментари по бъдещи дейности на ОССЕИВ в сферата на интеграцията на ромите.

Дата: 27 юни 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - МОНТАНАВъв връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника  за дейността и функциите на Областната епизоотична комисия на 26.06.2014г. от 14:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на епизоотичната комисия – Монтана. На заседанието д-р Антов – директор на ОД по „Безопасност на храните” – Монтана запозна присъстващите с актуалната епизоотичната обстановка в страната и на Европейския континент – случаите на туберколоза, трансмисивни инфекции по животните и зоонози, пренасяни от кърлежи и кръвосмучещи насекоми – Син език, Хеморагични трески, Ку треска, Лаймска болест. 

Дата: 26 юни 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 25 юни 2014 г. от 11.00 часа в Областна администрация Монтана се проведе пресконференция по инициатива на Областния управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев, по повод падналите през последната седмица в областта интензивни дъждове.
Областният управител и началника на  ОУ „ПБЗН” – Монтана, комисар Райков, представиха актуална информация за състоянието на водните обекти в област Монтана, експертни заключения от проведени проверки по язовири, реки и речни корита, както и информация за сумите, които са необходими за спешен ремонт и укрепване на територията на целия регион. 
Екипът на Областна администрация Монтана се похвали и с присъдения приз за „Най-прозрачна областна администрация” за 2013 г., който администрацията получи на официална церемония вчера в хотел „Рамада София”.

Дата: 25 юни 2014 Виж още...
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ВИЗИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЛАСТ МОНТАНА”
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ВИЗИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЛАСТ МОНТАНА”Днес, 24.06.2014 г., в заседателна зала на Общински младежки дом – Монтана, по инициатива на Областния управител на област Монтана – инж. Николай Пенчев, съвместно с Дирекция „Регионална служба по заетостта” - Монтана и с любезното присъствие на г-жа Росица Янкова - заместник-министър на труда и социалната политика и г-н Асен Ангелов - изпълнителен директор на Агенция по заетостта, се проведе конференция на тема: „Визия за реализирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта в област Монтана”.
На срещата присъстваха представители на териториални структури в област Монтана, работодатели, работодателски организации, професионални училища, неправителствени организации, както и безработни младежи. 
Конференцията се проведе с цел да се организира изпълнението на цялостна координирана политика в помощ на младите хора в област Монтана.

Дата: 24 юни 2014 Виж още...
ВРЪЧИХА СТАТУЕТКАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗА 2013 ГОДИНА
ВРЪЧИХА СТАТУЕТКАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗА 2013 ГОДИНАНа 24 юни 2014 г. на официална церемония в хотел „Рамада София”, заместник областният управител на област Монтана, г-н Владимир Теофилов, получи статуетката за „Най-прозрачна областна администрация” за 2013 г.
Наградата се присъжда от „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в работата на администрациите. 
При получаването на приза, г-н Теофилов изказа своята благодарност към всички служители на администрацията, които основно допринесоха отличието да бъде именно в Монтана, както и увереност, че администрацията ще се стреми поне още три години да го задържи в свои ръце и да бъде първенец сред останалите областни администрации в страната.

Дата: 24 юни 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 377 от Протокол № 35, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 29.05.2014 г. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за удължаване сроковете на договори за отдаване под наем на общински имоти за срок от 1 година. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗОС, свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс като липсва законова възможност за удължаване на срока на вече сключен договор за наем. Неприложима в случая е и разпоредбата § 78, ал. 2 от ЗОС, доколкото касае само договори, които следва да са сключени за срок по-малък от 10 години и да са действащи към датата на влизане в сила на изменението на закона (през 2004 г.). ЗОС не предвижда възможност общинският съвет да удължи сроковете по договорите за наем на общинските имоти.

Дата: 24 юни 2014 Виж още...
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН   АДРЕСУважаеми съграждани,
На днешния черен и изпълнен с мъка и болка ден, искам да изразя своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите по време на последните интензивни валежи и наводнения в град Варна. 
Човешкият живот на земята е твърде кратък, за да осъществим всички планове, които сме начертали за нас и нашите деца. Понякога дори, не успяваме и да покажем чувствата, които изпитваме един към друг. Не знаем докога ще продължи нашият жизнен път и кога вече сме изпълнили мисията, за която сме изпратени на земята.
Остава ни само да вярваме и да се уповаваме на Бог, който обещава по-добър живот след смъртта. 
Вярвам, че жителите на област Монтана остават съпричастни и към болката на онези, които останаха без домове, без надежда и вяра. 
Приканвам всички, които не са го направили до момента, да подкрепят кампанията за набиране на средства за жителите на гр. Варна, пострадали от наводнението, като изпратят SMS на номер 17 777 за всички мобилни оператори на цена 1.00 лв. с текст „DMS VARNA”.

инж. Николай Пенчев
Областен управител на област Мoнтана

Дата: 23 юни 2014 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ
През април 2014 г. областна администрация Монтана стартира реализацията на проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”. Проектът е финансиран по договор № А13-22-19/24.04.2014 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет”, чрез Европейския социален фонд.
Във връзка с обявената по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки Публична покана /ID 9030224/ с предмет - избор на изпълнител на дейност 4 „Провеждане на групови чуждоезикови обучения” от проекта, уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите ще се състои на 20.06.2014 г. от 18.00 ч. в малката заседателна зала на Областна администрация Монтана.

Заповед № РД-22-18/19.06.2013 г.


Дата: 19 юни 2014 Виж още...
ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТ ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦА
ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТ ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦАЗаместник областният управител на област Монтана, г-н Милен Гечовски, и кметът на община Берковица, г-жа Димитранка Каменова, прерязаха лентата на новооткрития Център за обществена подкрепа в град Берковица.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметовете на община Берковица, народни представители от област Монтана, директора на РДСП – Монтана, г-жа Стефка Александрова, директора на Комплекса за социални услуги в Монтана, г-н Тони Тодоров, директори на училища и медии.Дата: 16 юни 2014 Виж още...
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПОЛША ПОСЕТИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПОЛША ПОСЕТИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАЗаместник областният управител, г-н Владимир Теофилов, и главният секретар, г-н Иван Тодоров, посрещнаха в Областна администрация Монтана делегация от Полша, която е на посещение в България във връзка с осъществяването на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”.
Проектът се реализира по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” и неговата цел е да се даде старт на дългосрочно сътрудничество между училищата и полицията за превенция на риска и образованието.


Дата: 13 юни 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ XII НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ” МОНТАНА 2014
ПРОВЕДЕ СЕ XII НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ” МОНТАНА 2014На 12 юни 2014 г. в град Монтана се проведе XII национално ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи” Монтана 2014.
Състезанието се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерството на образованието и науката и Българския червен кръст и със съдействието на Областния управител на област Монтана.
На откриването на състезанието присъстваха заместник областните управители на област Монтана, г-н Владимир Теофилов и г-н Милен Гечовски, които поздравиха участниците от цялата страна и им пожелаха успешно и достойно представяне на състезанието.

Дата: 13 юни 2014 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА Е НАЙ-ПРОЗРАЧНАТА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРАНАТА ЗА 2013 ГОДИНА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА Е НАЙ-ПРОЗРАЧНАТА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРАНАТА ЗА 2013 ГОДИНАНа 24 юни 2014 г., на тържествена церемония в хотел „Рамада София”, Областна администрация Монтана ще получи своя приз за най-прозрачна областна администрация за 2013 г.
Наградата се връчва във връзка с участието на областната институция в годишния национален конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в работата на администрациите.
„Фондация за прозрачни регламенти” връчва за шеста поредна година наградите за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за резултати, постигнати от тях през календарната 2013 г. Наградите се връчват в четири категории – „Най-прозрачна областна администрация”, „Най-прозрачна общинска администрация”, „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на  гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”, „Най-добра практика за партньорство между общинската администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.

Дата: 11 юни 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със заповед на областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 1052 от Протокол № 43, прието на заседание на общински съвет Берковица на 30.05.2014 г. В т. 1 от посоченото решение общинският съвет дава съгласие да се процедира изменение на ПУП, като с проекта се предвижда част от улица да се придаде към имот – частна собственост. В т. 2 е дадено съгласие да се преотреди частта от улицата от публична в частна общинска собственост. За да постанови решение за промяна на вида собственост, следва преди това да влезе в сила промяна на предназначението на въпросния имот, която промяна трябва да е подкрепена от факти и мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът е престанал да задоволява обществени потребности. Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи административни актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание Решението следва да бъде отменено

Дата: 11 юни 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 271 от Протокол № 38/29.05.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет открива процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, като при неявяване на кандидати на повторния търг за продажба, Кмета на общината да намали първоначалната тръжна цена с 30%. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки. В случая това изискване не е спазено.

Дата: 9 юни 2014 Виж още...