Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИЯ
През април 2014 г. областна администрация Монтана стартира реализацията на проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”. Проектът е финансиран по договор № А13-22-19/24.04.2014 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет”,  чрез Европейския социален фонд.

Дата: 30 май 2014 Виж още...
СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”На 30 май 2014 г. в сградата на Областна администрация Монтана се проведе въвеждаща пресконференция за представяне на проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана” по Договор за безвъзмездна помощ № А13-22-19/24.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Проектът се осъществява по Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.: „Компетентна и ефективна държавна администрация” и бенефициент по него е Областна администрация Монтана. Бюджетът на проекта възлиза на 85 282,26 лева, от които 100 ℅ безвъзмездна помощ със срок на изпълнение 9 месеца. Целева група по проекта са служителите на Областна администрация Монтана, които ще се включат в общи и специализирани обучения за придобиване на компетентности за постигане на административна култура, ориентирана към нуждите на обществото. 

Дата: 30 май 2014 Виж още...
П О К А Н А
П О К А Н А ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
30 май 2014 г., 11:00 – 12:30 ч.  гр. Монтана

по Проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана“ по Договор за безвъзмездна помощ № А13-22-19/24.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”

Областна администрация Монтана сключи Договор с Министерство на финансите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер А13-22-19 от 24.04.2014 г. за проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана“ по Оперативна прогама „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция в сградата на Областна администрация Монтана със следния дневен ред:

Дата: 29 май 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ФОКУС ГРУПА ПО ПРОЕКТ SEEMIG В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРОВЕДЕ СЕ ФОКУС ГРУПА ПО ПРОЕКТ SEEMIG В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 29 май 2014 г. в Голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе фокус група на тема „Как миграцията се отразява върху пазара на труда и особено на трудовия ресурс, с който област Монтана разполага?”.
Мероприятието се организира като част от дейностите по проект „SEEMIG - Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа – Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства”, който се реализира по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013" и по който Областна администрация Монтана е партньор, заедно с Националния статистически институт – София.

Дата: 29 май 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПОЖАРНИКАРИ И СПАСИТЕЛИ НА ИЗРАЕЛ.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРИЕ  ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПОЖАРНИКАРИ И СПАСИТЕЛИ НА ИЗРАЕЛ.Възможностите за двустранно сътрудничество и взаимопомощ в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при бедствия и аварии обсъдиха Областният управител на област Монтана и представители на Националната академия за обучение на пожарникари и спасители на Израел.
Генерал Хайм Коен – ръководител на звеното за готовност при извънредни ситуации в Министерството на обществената сигурност и Майор Моше Абитбул -  ръководител на курсове в  Националната академия за обучение на пожарникари към службите за пожарогасене и извънредни ситуации на Израел, придружавани от полицейското аташе на държавата Израел в Букурещ г-н Амит Бар Илан, бяха официално посрещнати и приветствани от Областния управител инж. Николай Пенчев и неговите заместници г-н Милен Гечовски и г-н Владимир Теофилов на 27.05.2014 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана.

Дата: 29 май 2014 Виж още...
През април 2014 г. областна администрация Монтана стартира реализацията на проект по ОПАК„Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”
През април 2014 г. областна администрация Монтана стартира реализацията на проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”. Проектът е финансиран по договор № А13-22-19/24.04.2014 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет”,  чрез Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 9 месеца, а стойността на осигурената финансова помощ е 85 282,26 лв. 
Основната цел на проекта е да се повиши административния капацитет на служителите в областна администрация Монтана чрез обучение, за постигане на административна култура, ориентирана към нуждите на обществото.


Дата: 27 май 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми учители,
Уважаеми деятели на просветата и културата,
Скъпи  граждани и гости на област Монтана,

Честитя на всички вас 24 май - денят на българската просвета и култура и на славянската писменост! 
Позволете ми на тази бележита и толкова почитана от нас българите дата да изразя твърдото си убеждение, че всички сме морално задължени да засвидетелстваме своята признателност към нашите учители, културни дейци, хора на литературата, изкуството и просветата!
Дължим им това уважение заради проявените във времето устойчивост и воля да останат верни на своето призвание независимо от всички изпитания, пред които ги изправя действителността, в която живеем и им го дължим не само в деня, в който свеждаме глава пред великото дело на Светите братя Кирил и Методий.
Днес може би повече от всякога изпитваме потребност да преоткрием българското в себе си и именно на днешния ден трябва да си припомним, че с  делото на Светите братя сме спечелили признанието не само на славянските народи, но и на целия свят.
Заради пламъка, който сме съумели да разпалим и разпространим и който и сега поддържаме с цената на много усилия трябва да имаме смелостта, дързостта и решителността да отстояваме гордо своята същност като достойни граждани.
По случай празника приемете моите най-искрени пожелания за здраве, просперитет и благоденствие!

С  уважение,
Инж. Николай Пенчев
Областен управител на област Монтана


Дата: 24 май 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАЗНАЧИ ПЪРВИТЕ 70 ЧОВЕКА ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА КАТО ПАЗАЧИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “СИГУРНОСТ”.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАЗНАЧИ ПЪРВИТЕ 70 ЧОВЕКА ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА КАТО ПАЗАЧИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “СИГУРНОСТ”.Първите 70 човека от общо предвидените 160 да изпълняват длъжността “Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред” на територията на общините в област Монтана с работодател Областна администрация бяха официално назначени от Областния управител инж. Николай Пенчев на 23.05.2014 г в голямата заседателна зала на администрацията. 
Инциативата бе част от цялостната реализация на националната програма “Сигурност”, целяща създаване на заетост, чрез ангажиране на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в дейности насочени към опазване на обществения ред.Дата: 23 май 2014 Виж още...
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПОЖАРНИКАРИ НА ИЗРАЕЛ ЩЕ ПОСЕТИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР В МОНТАНА
Предстои официална визита на делегация от Националната академия за обучение на пожарникари на Израел в Учебния център на Главна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в Монтана.
Г-н Хайм Коен - началник на звеното за готовност при извънредни ситуации в Министерството на обществената сигурност и майор Моше Абитбул – ръководител на курсове в  Националната академия за обучение на пожарникари към службите за пожарогасене и извънредни ситуации на Израел ще имат възможността да се запознаят с цялостната дейност и учебната база на центъра в Монтана, както и да се срещнат с Областния управител на областта инж. Николай Пенчев.
От страна на Главна Дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението ” към българското Министерство на вътрешните работи ще присъстват г-жа Антоанета Бойчева – зам.директор и Комисар Георги Гатев - началник на отдел „Оперативни дейности”.

Дата: 23 май 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД ОКАЗАХА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРИ ИНЦИДЕНТ С ПОДПОКРИВЕН ПАНЕЛ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В КРАЙДУНАВСКИЯ ГРАД
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД ОКАЗАХА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРИ ИНЦИДЕНТ С ПОДПОКРИВЕН ПАНЕЛ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В КРАЙДУНАВСКИЯ ГРАДНамесата на Областния управител на област Монтана инж. Николай Пенчев наред с  професионализма и  отзивчивостта, показани от ръководството на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД се оказаха от решаващо значение за успешното справяне с инцидент, причинен от откъсване на подпокривен панел в жилищен комплекс “Калета” в гр. Лом.
В резултат на адекватните и навременни действия и с помощта на пристигналата от атомната централа в Козлодуй специализирана техника проблемът бе отстранен без да се допусне да има пострадали граждани.
От съществено значение за благоприятния изход от създалата се ситуация бе и професионално свършената работа от страна на спасителите от Областното управление “Пожарна безопасност и защита на населението” в Монтана.


Дата: 22 май 2014 Виж още...
Заповед
Дата: 22 май 2014 Виж още...
ЗНАЧИМИ ЗАПОВЕДИ 2014
Дата: 22 май 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 460, в частта на т. 1.2. и т. 3.1.2. от Протокол № 44/29.04.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. За един от посочените имоти приетата продажна цена е по-ниска от данъчната оценка на имота. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки. 


Дата: 22 май 2014 Виж още...
МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ ПОСЕТИ ОБЛАСТ МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА ПО РЕКА ДУНАВ
МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ ПОСЕТИ ОБЛАСТ МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСТАНОВКАТА ПО РЕКА ДУНАВЗапознаване на място с обстановката породена от високите води на река Дунав бе конкретния повод за посещението на вътрешния министър Цветлин Йовчев в област Монтана. 
Министър Йовчев съвместно с  Директора на ГДПБЗН гл. Комисар Николай Николов, се запознаха лично със ситуацията и мерките, които са предприети срещу високите води в пристанище Лом. Двамата бяха посрещнати и придружени от Областния управител на област Монтана инж. Николай Пенчев и кмета на общината г-н Иво Иванов.
След извършения оглед министърът даде висока оценка на предприетите действия, като поясни, че организацията е на нужното ниво, а изграденото съоръжение е достатъчно, за да гарантира посрещането на критична ситуация в първите дни и часове. Ако ситуацията въпреки всичко продължи да се влошава, каквито прогнози няма, ще се процедира съгласно изготвените планове за управление при кризи. Главен комисар Николай Николов допълни, че въпреки разнопосочната информация за сериозни заплахи от прекомерно високи приливни вълни, последните проучвания не дават повод за тревога.

Дата: 20 май 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО В БЪЛГАРИЯ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА КОСОВО.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО В БЪЛГАРИЯ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА КОСОВО.Негово превъзходителство г-н Шпенд Калаба – посланик на Република Косово в България съвместно със служители от силите за сигурност на Косово посетиха на 15.05.2014 г. Областна администрация Монтана, където бяха официално посрещнати от Областния управител инж. Николай Пенчев и неговите заместници г-н Владимир Теофилов и г-н Милен Гечовски.
Срещата бе част от официалната програма, свързана с посещението на г-н Калаба в Учебния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Монтана по повод обучението на 20 служители от Силите за сигурност на  Република Косово в центъра.


Дата: 16 май 2014 Виж още...