Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДОХА СЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА РИК - МОНТАНА
ПРОВЕДОХА СЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА РИК - МОНТАНАНа 27 март 2014 г., в изпълнение на задълженията по чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 7-ЕП/23.03.2014 г., Решение №12-ЕП/24.03.2014 г. и Решение №13-ЕП/24.03.2014 г. на Централната избирателна комисия, в Областна администрация Монтана се проведоха консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне състава на районна избирателна комисия (РИК) – Монтана.
По време на консултациите бе постигнато споразумение за членовете на РИК, в чийто състав ще бъдат включени: от ПП „ГЕРБ” – 5 членове, от „Коалиция за България” – 5 членове, от ПП „ДПС” – 2 членове, от ПП „Атака” – 1 член, от „Синята коалиция” – 1 член, от ПП „НДСВ” – 1 член.
На консултациите не бе постигнато съгласие за ръководството на РИК – Монтана, позициите за председател, заместник-председатели и секретар. За проведените консултации ще се изготви протокол, който заедно с представените от политическите партии документи и кандидатури ще бъдат изпратени на ЦИК, която ще определи състава на ръководството на РИК – Монтана.

Дата: 27 март 2014 Виж още...
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАОбластният управител на област Монтана, инж. Николай Пенчев, посрещна в Областна администрация Монтана журналисти за провеждане на брифинг по въпроси, касаещи областта.
Обърнато бе внимание на въпрос за съдбата на недостроения Хирургически блок в началото на града, провеждането на предстоящата на 28 март 2014 г. конференция с участието на заместник-министъра на труда и социалната политика, както и вижданията на областния управител за изпълнението на големи проекти на територията на област Монтана.


Дата: 27 март 2014 Виж още...
Оспорено решение на общински съвет Якимово
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 357, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 13.02.2014 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не беше преразгледано в законоустановения срок от общинския съвет. 
С него общинският съвет приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила по приемането на нормативен акт.  

Дата: 26 март 2014 Виж още...
ИЗЛОЖБА „ХОЛОКОСТЪТ И СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ”
ИЗЛОЖБА „ХОЛОКОСТЪТ И СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ”
Виртуална изложба на тема „Холокостът и спасяването на българските евреи” се проведе днес в Актовата зала на Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана.
Мероприятието се организира под патронажа на Областния управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев, със съдействието на директора на ПМГ – Монтана, г-жа Ксения Йотова и председателя на Организацията на българските евреи, г-н Максим Бенвенисти.
Присъстващите на изложбата ученици успяха да се запознаят с важни моменти от историята на човечеството, касаещи трагедията, сполетяла евреите през Втората световна война.


Дата: 25 март 2014 Виж още...
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ПОЛСКИЯ И ГОРСКИ ФОНД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Повишаването на дневните температури създава предпоставка и увеличава риска от възникване на полски и горски пожари на територията на област Монтана. 
В тази връзка следва да се предприемат превантивни мерки с цел осигуряване на пожарната безопасност и поддържане на строг противопожарен ред на територията на общините, кметствата и населените места, за което е необходимо: 

Дата: 25 март 2014 Виж още...
ПРЕДСТОЯТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013
ПРЕДСТОЯТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира информационни срещи по проект BG151PO003-4.2.01-001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013.
Срещите ще се проведат в гр. Бургас – на 19.03.2014 г., гр. Варна – на 20.03.2014 г., гр. Велико Търново – на 21.03.2014 г., гр. Пловдив – 26.03.2014 г. и гр. Плевен – на 27.03.2014 г. в сградите на Областните администрации.
По време на кампанията експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите, които се продоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число и условията за участие на фирмите в международни специализирани изложби и панаири, бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни, както и регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg .

Дата: 24 март 2014 Виж още...
ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две решения на Общински съвет Георги Дамяново. 
С Решение № 358/13.02.2014 г. се изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Измененията са незаконосъобразни, поради допуснати нарушения на материалния закон. С тях са  въведени допълнителни условия и критерии за реализиране на законово гарантираното право на гражданите за освобождаване от такса битови отпадъци. Нарушени са и  процесуалните правила по приемането/изменението на нормативен акт.

Дата: 20 март 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ОХРАНАТА НА ЯЗОВИР ОГОСТА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ОХРАНАТА НА ЯЗОВИР ОГОСТАНа 18 март 2014 г. в Областна администрация Монтана се състоя среща между областния управител, представители на МВР – Монтана, Жандармерията, ДАНС и „Напоителни системи” – Монтана. Поводът бе зачестилите кражби в района на втория по-големина язовир у нас „Огоста”, който се намира на територията на областния град и изясняване на проблема около охраната на водното съоръжение.
От „Напоителни системи” – Монтана съобщиха, че в момента със собствени средства тяхното дружество осигурява постоянно 24-часово присъствие и наблюдение на язовира, но поради огромния диаметър на съоръжението, охранителите които работят там са твърде недостатъчно. 
По препоръка на Областния управител, до приключване на обществената поръчка за избор на фирма, която да охранява язовира, МВР – Монтана чрез дежурните екипи на РУП – Монтана ще осигурят полицейско присъствие на съоръжението с цел повишаване сигурността на язовира и осигуряване на спокойствие на жителите на града.

Дата: 18 март 2014 Виж още...
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ГПЧЕ – МОНТАНА СЕ СРЕЩНАХА СЪС ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ Г-Н МИЛЕН ГЕЧОВСКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ГПЧЕ – МОНТАНА СЕ СРЕЩНАХА СЪС ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ Г-Н МИЛЕН ГЕЧОВСКИУченици от ГПЧЕ – Монтана, членове на ученическия съвет на гимназията се срещнаха със заместник областния управител, г-н Милен Гечовски, за да представят своите проблеми и вижданията си за работата на ученическите съвети в областта.
Младежите, които се обучават в паралелки с разширено изучаване на английски и немски език, поискаха от г-н Гечовски съдействие за обединяване на работата на ученическите съвети в областта и създаване на звено за доброволчески дейности и инициативи, което да работи за съхраняване и поддържане на ученическата база на училището.
Заместник областният управител приветства идеята на младежите и обеща за в бъдеще да помогне за разширяване дейността на ученическите съвети и да съдейства институциите в област Монтана повече да се вслушват в идеите и желанията на младите хора.


Дата: 18 март 2014 Виж още...
КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ
КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕПо повод предстоящото отбелязване на Международния ден на ромите, Областният управител на област Монтана, съвместно с началника на Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, обявяват конкурс за есе и рисунка на тема „Един свят – общи мечти”.
В конкурса могат да участват ученици от всички училища на област Монтана. Рисунки ще се приемат във възрастовите групи 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Есетата ще бъдат оценявани във възрастови групи 5-8 клас и 9-12 клас. Награди ще бъдат присъдени във всички възрастови групи. 
Крайният срок за изпращане на рисунки и есета в Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, на адрес: гр. Монтана, пл. Жеравица 1, ет. 7,  е 1 април 2014 г.
На 8 април 2014 г., когато се чества Международният ден на ромите, ще бъде организирана изложба с рисунките от конкурса в Областна администрация Монтана, по време на която всички отличени ще получат своите награди.


Дата: 18 март 2014 Виж още...
Регионален форум по трансгранично сътрудничество по програмата България – Сърбия в Монтана
Регионален форум по трансгранично сътрудничество по програмата България – Сърбия в МонтанаНа 13.03.2014г. от 10 часа в голяма зала на областна администрация Монтана се проведе Регионален консултативен форум за подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП  България-Сърбия 2014 - 2020г. Целта на срещата беше да се проучат вижданията на заинтересованите страни относно формата и съдържанието на бъдещата програма като по този начин могат да бъдат идентифицирани конкретните нужди и очаквания по отношение на новата програма сред потенциалните целеви групи.
Дата: 14 март 2014 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА - ПРОТОКОЛИ 2014Г.
Дата: 13 март 2014 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2013Г.
Дата: 13 март 2014 Виж още...
„ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН” БЕ ЙОАНА ВЛАДИМИРОВА ОТ ГПЧЕ – МОНТАНА
„ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН” БЕ ЙОАНА ВЛАДИМИРОВА ОТ ГПЧЕ – МОНТАНАЗа поредна година Областна администрация Монтана се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден” на фондация „Джуниър Ачийвмънт България” и посрещна четирима участника от ГПЧЕ „Петър Богдан” – Монтана и УНСС – София като ръководители на държавната институция.
На случаен принцип бяха определени Йоана Владимирова, ученичка в ГПЧЕ – Монтана, за областен управител, Калоян Първанов и Ребека Асенова, ученици в ГПЧЕ – Монтана, за заместник областни управители и Катрин Мартинова, студент 3 курс „Публична администрация” в УНСС – София, за главен секретар на Областна администрация Монтана. 
Мениджърите имаха възможност да се запознаят отблизо с функциите и екипа на Областна администрация Монтана. По време на участието им в инициативата получиха и практическа задача да изготвят административен документ от името на „Областния управител за един ден”.

Дата: 13 март 2014 Виж още...
Заседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна група
Заседаниe на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна групаДнес, 11.03.2014 г., г-н Милен Гечовски – зам. областен управител на област Монтана, проведе съвместно заседание на Звеното за мониторинг и оценка и Областната координационна група. 
Заседанието имаше няколко основни цели: необходимостта от създаването на Областната координационна група; разглеждането и съгласуването на Актуализиран Доклад, на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана, сравнен с Доклада от 2010 г.; представяне на резултатите от теренно проучване на ромски общности в област Монтана с фокус върху децата и семействата, както и представяне на дейностите по Проект за социално включване на МТСП – информация за планираните Общностни центрове в общините Монтана и Лом.

Дата: 11 март 2014 Виж още...