Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНАНа 28 ноември 2014 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе работна среща със зам. ректора на Варненския свободен университет, проф. д-р Валери Стоянов, и представители на средните и професионални учиилища и гимназии от област Монтана. Домакин на мероприятието бе заместник областният управител г-н Владимир Теофилов.Срещата се проведе по повод желанието на Варненския свободен университет да стартира изнесено обучение по бакалавърски и магистърски програми в Монтана.
В началото на месец ноември се проведе анкетно проучване сред учениците от всички средни и професионални училища и гимназии от областта, относно това подкрепя ли се идеята за откриване на център на висше учебно заведение в Монтана и към какви специалности младите хора проявяват интерес да се изучават в този център.

Дата: 28 ноември 2014 Виж още...
ПЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ SEEMIG
ПЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ SEEMIGПетият по ред последен информационен бюлетин по проект“SEEMIG–Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа”, по който Областна администрация Монтана е партньор, вече е публикуван и на български език.
В него са представени прогнозни резултати за населението на Югоизточна Европа, информация за два от местните партньори – Областна администрация Монтана, България и община канжица, Сърбия, международни политически препоръки, както и информация от ежегодната среща на програма Югоизточна европа, която се проведе в Любляна.
Повече информация за проекта е на разположение на следния интернет адрес: www.seemig.eu
Информационен бюлетин № 5 може да прочетете тук: Информационен бюлетин 5/октомври 2014 г.

Дата: 27 ноември 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ПЪЛНОМАЩАБНО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2014”
ПРОВЕДЕ СЕ ПЪЛНОМАЩАБНО НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2014”От 24 до 26 ноември 2014 г. се проведе Национално пълномащабно учение „Защита 2014”. По време на учението се проигра сценарий на тема: „Тежка авария в АЕЦ „Козлодуй” – управление на последиците от аварията”.
Основната цел на учението бе да се провери готовността на органите за управление и силите за реагиране на национално ниво при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
В тренировката участваха над 30 национални структури, сред които Националният щаб за реагиране при бедствия, Областните щабове на Враца и Монтана, Общинските щабове на общините Козлодуй, Мизия, Лом и Вълчедръм, Центърът за управление на аварии на АЕЦ „Козлодуй”, а също така и органи за управление на ведомствените щабове за защита при бедствия на: Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Агенцията по ядрено регулиране, Български червен кръст и други сили на единната спасителна система. 

Дата: 26 ноември 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ АКАДЕМИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕДЕ СЕ ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ АКАДЕМИИ И УПРАВЛЕНИЯНа 25 ноември 2014 г. в спортна зала „Младост” в гр. Монтана се проведе Областно състезание на детските полицейски академии и управления под мотото „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”.
Сред официалните гости на мероприятието бе областният управител на област Монтана, г-жа Нина Петкова, която поднесе своите поздрави към участниците и техните ръководители.
Състезанието протече в три кръга – полицейска лична защита, стрелкова подготовка и щафетни игри с родители. Участниците бяха наградени с предметни награди, а победителите спечелиха участие в детски лагер.
За подготовката на учениците се погрижиха служители от Центъра за бойна подготовка и спорт в МВР.

Дата: 25 ноември 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
Щастлива съм да ви поздравя по повод един от най-големите вселенски празници – Денят на християнското семейство – 21 ноември!
В българската традиция семейното огнище е център на нашия духовен свят. Семейството е събирателен образ на нашите предци, нашия род и произход.
На днешния ден пожелавам на всички български семейства с гордост да съхраняват и предават на своите наследници ценностите на българския народ и нека любовта, топлината и разбирателството бъдат винаги във вашите домове!
Бъдете здрави, успешни и изпълнени с позитивизъм и добро настроение!
Честит празник!

Нина Петкова
Областен управител на област Монтана


Дата: 21 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 579 от Протокол № 74, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 24.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет разрешава изработването на ПУП-ПР за разделяне на УПИ, отреден „За озеленяване”, като един от новообразуваните имоти ще се преотреди „За бензиностанция и газостанция”. На първо място не е обоснована и мотивирана, съгласно чл. 134, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, необходимостта от преотреждане на имота. Без да бъдат посочени съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия или други причини, налагащи генералната промяна на предназначението на територията от озеленена площ с публичен характер, част от територията се отрежда за бензиностанция и газостанция, което обуславя частния характер на същата.

Дата: 20 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 710 от Протокол № 49, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 05.11.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет след проведена процедура за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – частна общинска собственост, дава предварително съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж на „ЧЕЗ – Електроразпределение” за поставяне на стълб в имота. В случая за учредяване правото на строеж в полза на „ЧЕЗ – Електроразпределение” ЕАД е необходимо промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти и решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план, въз основа на подадено заявление. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие. В случая такъв не е определен.  

Дата: 20 ноември 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯНа 20 ноември 2014 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия относно готовността на област Монтана за зимен сезон 2014-2015 г.
На срещата присъстваха кметове на общини от област Монтана, представители на ОПУ – Монтана, „Пътинжинеринг-М” АД – Монтана, ОД на МВР – Монтана, РД ПБЗН – Монтана, както и представители на териториалнисте структури на държавната администрация.
За създаване на организация на движението и контрол по републиканските пътища през зимния сезон е сформиран междуведомствен щаб с участие на представители на ГД „Охранителна полиция”, ГД ПБЗН, Агенция „Пътна инфраструктура” и ИА „Автомобилна администрация”. Създадена е организация за координиране на действията между териториалните структури на МВР, ИАА, АПИ и местната власт.

Дата: 20 ноември 2014 Виж още...
ОТСЛУЖИ СЕ ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП
ОТСЛУЖИ СЕ ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТПНа 16 ноември 2014 г. отбелязахме Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП. По инициатива на Областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, в храм „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Монтана бе отслужена панахида, по време на която своята съпричастнoст изказаха също и представители на РИО – Монтана, ОД на МВР – Монтана и граждани на областния град.
Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП е ден, в който граждани, организации и различни институции обединяват своите усилия и призовават всички да бъдат по-разумни и внимателни в своите действия като участници в движението по пътищата.

Дата: 17 ноември 2014 Виж още...
50 ГОДИНИ ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА - КОПИЛОВЦИ
50 ГОДИНИ  ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА - КОПИЛОВЦИНа 15 ноември 2014 г. женската певческа група към Народно читалище „Св. Климент Охридски 1928” в село Копиловци отбеляза своята 50-годишнина.
Сред официалните гости на празничния концерт бе областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, която поднесе поздравителен адрес и кошница с цветя на организаторите.
Гостите на събитието имаха възможност да се насладят на вечните български народни песни, които певческата група изпълни с особено вълнение и гордост.

Дата: 16 ноември 2014 Виж още...
ПОКАНА
№ 10 / 13.11.2014 г.

ДО
Г-Н ЗЛАТКО ЖИВКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Г- Н СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Дата: 13 ноември 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
Днес православната църква почита паметта на Свети Мина – радетел на семейното благополучие и покровител на народните лечители, знахарите, сираците и закрилник на жените.
На днешния ден приемете моите благопожелания към вас за здраве, устойчивост, смелост и опазване на дълбоките ценности на християнското семейство за пример на бъдещите поколения.
На именниците Виктор, Виктория, Минчо и Минка пожелавам с гордост да носят своето име и то да допринася за положителни емоции и добро настроение в техните домове.
Честит празник!

Нина Петкова
Областен управител на област Монтана

Дата: 11 ноември 2014 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА “BULGARIA CAP PROJECT”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА “BULGARIA CAP PROJECT” Във фоайето на Областна администрация Монтана от днес е отделено място като пункт за събиране на пластмасови капачки, които се предават за рециклиране и със средствата от тях се закупуват уреди, нужни за хора в неравностойно положение, за да водят достоен живот.
Инициативата е част от „Bulgaria Cap Project”, с която нашата страна се включва в световната кампания „World Cap Project”, в която участват хора от над 44 страни.
Целта е да се съберат пластмасови капачки от всякакви бутилки и изделия – минерална вода, безалкохолни, бира, шампоани и всякакви други. След като тези капачки бъдат предадени за рециклиране, средствата от тях ще бъдат дарени на нуждаещите се. Всеки би се зачудил защо точно капачки? Отговорът е, че капачката е малка като обем, обикновено е по-тежка, отколкото бутилката, и лесно можеш да я пъхнеш в джоба. Обикновенно пластмасовите отпадъци са много леки и обемни и при сегашните цени на транспорта почти никой в бизнеса с рециклиране на отпадъци не им обръща внимание.

Дата: 10 ноември 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми служители в структурите на МВР,
Приемете моите поздрави по случай Деня на св. Архангел Михаил - професионалния празник на българската полиция.
Позволете ми да изкажа своето признание към  всички вас за проявената професионална и морална отговорност при изпълнение на служебния ви дълг. Убедена съм  съм, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на нелеката ви професия, за осигуряване сигурността на гражданите, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията.
Нека св. Архангел Михаил закриля вас и вашите семейства, нека ви дава кураж, вяра и сила по трудния път, който сте избрали за ваше призвание.
Честит празник!

С уважение,
Нина Петкова
Областен управител на област Монтана

Дата: 8 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 702 от Протокол № 48, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 22.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет обявява за продажба поземлени имоти – частна общинска собственост (без да ги идентифицира) на собствениците на законно построени върху нея сгради (без да посочва собствениците и документите, удостоверяващи законността на сградите) без търг или конкурс, като приема определена от него пазарна стойност за един квадратен метър. Като е приел решение за продажба на общински имот при липса на изготвена оценка от лицензиран оценител – пазарна цена на имота, която да бъде цена на продажбата, но не по-ниска от данъчната, общинският съвет е нарушил нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Дата: 6 ноември 2014 Виж още...