Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

УЧЕНИЦИ ТЕСТВАХА СВОИТЕ ЗНАНИЯ НА ТЕМА „ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ” В СЕДМИЦАТА НА МОБИЛНОСТТА
УЧЕНИЦИ ТЕСТВАХА СВОИТЕ ЗНАНИЯ НА ТЕМА „ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ” В СЕДМИЦАТА НА МОБИЛНОСТТАНа 30 октомври 2014 г. по инициатива на Областна администрация Монтана чрез Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе викторина на тема „Пешеходци и велосипедисти”. Мероприятието се проведе в заседателната зала на Областна администрация Монтана във връзка с отбелязване на Седмицата на мобилността, предвидена в периода 27-31 октомври 2014 г. под надслов „Нашите улици, нашият избор”. 
На събитието присъстваха представители на Областната комисия по БДП: Регионален инспекторат по образованието-Монтана, Български червен кръст -Монтана, Областна дирекция на МВР - Монтана, сектор „Пътна полиция”, Областен отдел „Контролна дейност – ДАЙ” - Монтана, представител на инструкторите в област Монтана.
 Във викторината участваха 15 ученици, разпределени в 5 отбора от 5 училища от град Монтана: Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”-Монтана, Второ средно общообразавателно училище „Н. Й. Вапцаров”-Монтана, Четвърто основно училище „Иван Вазов”-Монтана, Седмо средно общообразователно училище „Проф. д-р Асен Златаров”-Монтана и Осмо средно общообразователно училище „Отец Паисий”-Монтана.

Дата: 31 октомври 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТДнес, 29.10.2014 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост на област Монтана.
Комисията разгледа 12 предложения за Регионални програми за заетост и обучение, разработени от всички общини от областта, както и от Областната администрация, в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. 
Регионалните програми за област Монтана предвиждат разкриване на нови работни места през 2015 г. за срок от 6 месеца и 380 лв. месечно възнаграждение.Всички предложения бяха одобрени от Комисията и съответно ще бъдат предложени на министъра на труда и социалната политика за включване в Националния план за действие по заетостта – 2015 г.

Дата: 29 октомври 2014 Виж още...
СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА В ОБЛАСТ МОНТАНАВ периода 27-31 октомври 2014 г. на територията на област Монтана стартира седмица на мобилността, която протича под наслова „Нашите улици, нашият избор”. Организатори са Областна администрация Монтана чрез Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, Регионален инспекторат по образованието - Монтана, със съдействието на Областна дирекция на МВР – Монтана и БЧК – Монтана.
Предвидените мероприятия през седмицата са както следва:Дата: 28 октомври 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми строители, 
Приемете моите поздрави и благопожелания по случай Вашия професионален празник – Димитровден!
Бъдете изпълнени с желание да постигате нови върхове, да градите нови висини и да доказвате професионализма си! Бъдете всеотдайни в работа си и отворени към новото и нестандартното! 
Пожелавам на вас и вашите семейства здраве, късмет, лични и професионални успехи! Устоявайте и пребъдвайте във всичко, което оставяте на децата ни – утрешните активни граждани на европейска България!

С уважение,
Нина Петкова
Областен управител на област Монтана

Дата: 26 октомври 2014 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 398/04.09.2014 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото Решение е допълнена Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на общината, като са въведени нови такси: за право на преминаване (чл. 192, ал. 3 от ЗУТ), право на прокарване (чл. 193, ал. 4 от ЗУТ) и за осигуряване на свободен достъп през общински поземлени имоти (чл. 194 от ЗУТ).

Дата: 23 октомври 2014 Виж още...
В МОНТАНА СЕ ПРОВЕЖДА МЕЖДУНАРОДЕН КУРС НА НАТО
В МОНТАНА СЕ ПРОВЕЖДА МЕЖДУНАРОДЕН КУРС НА НАТОНа 20 октомври 2014 г. в Центъра за професионална квалификация при РДПБЗН – Монтана се състоя откриването на четвъртия международен курс за обучение на преподаватели по програмата за ядрена, химическа и биологична защита на НАТО.
Заместник областният управтел г-н Димитър Алексиев и председателят на Групата по гражданска защита на НАТО г-н Рагнар Бо приветстваха участниците в обучението, като им пожелаха лека и ползотворна работа в Монтана.Дата: 21 октомври 2014 Виж още...
Служители на областна админинстрация Монтана преминаха групово обучение по ОПАК
Успешно завърши първият етап от провеждането на групови обучения по Дейност 5 от проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана” с бенефициент Областна администрация Монтана - договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-19/24.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Обучението на 25 служители от Областна админинстрация Монтана на тема „Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,  се проведе в к.к. Боровец на 16-17.10.2014 г. Осъществяването на обучението се реализира от избрания по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки - чрез публична покана, изпълнител  „СТИК”  ЕООД гр. Варна. 

Дата: 20 октомври 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми лекари от област Монтана,
По случай празника на българския лекар, 19 октомври, приемете моите поздрави и благопожелания към вас за крепко здраве, нестихващи успехи в личен и професионален план и търпение при изпълнение на служебния ви дълг!
Продължавайте със същия ентусиазъм и човещина да защитавате името на българския лекар.
Желая на вас и семействата ви спокойствие, благоденствие и щастие, защото го заслужавате като хора, които носят най-голямата отговорност за другите и имат най-благородната професия в света – тази, която буди доверие, грижи се за живота и съхранява надеждата.
Честит празник!

С уважение,
Нина Петкова
Областен управител на област Монтана


Дата: 19 октомври 2014 Виж още...
УЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ И ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
УЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ И ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАНа 15 и 16 октомври 2014 год. в учебния център на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” в Монтана се проведе финално учебно занятие по проект „Повишаване капацитета на органите на изпълнителната власт и органите на пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България”. Инициативата се финансира със средства от Оперативна програма „Административен капацитет” и по нея са обучени над 4000 служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и на областните и общинските администрации.
По повод финализирането на проекта на събитието присъстваха Областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” инж. Николай Николов, началникът на сектор „Международни проекти” на ГД ПБЗН г-н Юлиян Грънчаров, директорът на ОД ПБЗН – Монтана г-н Венцислав Райков, ръководители на регионални институции и кметства.

Дата: 17 октомври 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯНа 15.10.2014г. в зала № 1 на Областна администрация Монтана под председателството на Димитър Алексиев – заместник областен управител се проведе извънредно заседание на Областната епизоотичната комисия – Монтана, което бе свикано във връзка с разпространението на болестта „Син език” в област Монтана и на основание чл. 7, ал. 2 от Правилника за дейността и функциите на Областната епизоотична комисия. 
На заседанието д-р Антов – директор на ОД по „Безопасност на храните” – Монтана запозна присъстващите с актуалната епизоотичната обстановка в страната, на Балканите и в Европа – случаите в Германия на хематопоетична некроза по рибите, туберколоза по говедата във Франция, африканска чума по свинете в Италия, син език и шарка по овцете в Гърция и син език България и т.н. 

Дата: 16 октомври 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОННа 14 октомври 2014 г. в заседателната зала на Областна администрация Ловеч се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Ловеч и председател на РСР  г-н Милко Недялков.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и на Агенция за социално подпомагане. 
Представител на Консепта БП ЕООД представи процеса по изготвяне на последваща оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г.

Дата: 15 октомври 2014 Виж още...
145 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БАН
145 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БАННа 14 октомври 2014 г. Българската академия на науките (БАН) отбеляза своята 145-годишнина с тържествен концерт в Софийската опера и балет.
Събитието уважиха заместник областният управител г-н Димитър Алексиев и главният секретар на Областна администрация Монтана г-н Иван Тодоров, които поднесоха поздравителен адрес до организаторите.
Откриването на концерта направи министър-председателят на служебното правителство на Република България г-н Георги Близнашки, който в своето слово подчерта, че БАН крепи устоите на българската държавност, заедно с Българската армия, с българските читалища и с всички институции, които стоят в основата на българската духовност, просвещение, наука и бъдеще.

Дата: 15 октомври 2014 Виж още...
Служители на областна админинстрация Монтана преминаха първият етап от груповото чуждоезиково обучение по ОПАК
Приключи първият етап от провежданото груповото чуждоезиково обучение на служители от Областна админинстрация Монтана. Пет служители бяха обучени по английски език - ниво А1, а 10 служители - ниво А1 по немски език.  Обучението се реализира от избрания по реда на глава осма „а” Закона за обществените поръчки - чрез публична покана, изпълнител  „Александър Бизнес Център АВС” ЕООД гр. Благоевград.
Груповото обучение е част от Дейност 4 по проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана” с бенефициент Областна администрация Монтана - договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-19/24.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Предвижда се вторият етап от обучението да приключи в средата на месец декември 2014 г.

Дата: 15 октомври 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАГРАДИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОД МВР И ОУПБЗН - МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАГРАДИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОД МВР И ОУПБЗН  - МОНТАНАНа 10 октомври 2014 г. областният управител на област Монтана връчи на служителите на ОД на МВР и ОУПБЗН поименни благодарствени писма по повод участието им в спасителните акции след наводненията, застигнали област Монтана през месец септември 2014 г.
Благодарственото писмо гласи следното:
“Позволете ми да изкажа своята благодарност към Вас за светкавичната реакция, себеотрицание и мъжество, които проявихте по време на спасителните акции в общините Берковица, Георги Дамяново и Чипровци!
В подобни моменти, когато заставаме лице в лице със силата на природата е от изключителна важност да проявим на първо място човещината и след това служебния си дълг към обществото.

Дата: 13 октомври 2014 Виж още...
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ТЕНЕЦ БИЕНАЛЕ В МОНТАНА
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ТЕНЕЦ БИЕНАЛЕ В МОНТАНАНа 9 октомври 2014 г. заместник областният управител г-н Димитър Алексиев присъства на официалното откриване на националната изложба Тенец Биенале, организирана от Съюза на българските художници и дружество на художниците „Тенец” – Монтана.
Жителите и гостите на областния град имат възможността да се насладят на представените творби от графика, скулптура, живопис и приложни искуства в периода от 9 октомври до 27 ноември 2014 г. Изложбата е подредена в двете художествени галерии на Монтана – ХГ „Кирил Петров” и ХК „Култовица”.


Дата: 10 октомври 2014 Виж още...