Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕЗ АПРИЛ 2014 Г. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТ МОНТАНА БЕ ОБСЪДЕНО НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Насроченото за 26 април 2014 г. поредно издание на националната кампания “Да изчистим България за един ден” бе обсъдено на работна среща, която Областния управител на област Монтана проведе с участието на г-жа Мария Лазарова от BTV Media Group, експерти от общинските администрации и представители на държавните структури, имащи отношение към инициативата.
Отчетени бяха активното участие и съществения принос на област Монтана при провеждането на кампанията през изминалата 2013 г., като грамоти за постигнати резултати на областно ниво бяха връчени на Областния управител г-н Анатолий Младенов, Директорът на Регионалната екологична инспекция инж. Любомир Иванов, както и на 11-те общини.
Присъстващите на срещата имаха възможност не само да се запознаят с резултатите от миналогодишното издание на инициативата, но и да получат полезна информация за това, което предстои да се случи до началото на “Да изчистим България за един ден” 2014 г. на 26 април.

Дата: 29 януари 2014 Виж още...
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”На 21 януари 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на тема: „Иновативни практики за социална интеграция и трудова реализация на уязвими лица”.
Мероприятието се организира от Сдружение „Политологичен център” – София в партньорство с „Център за подпомагане, иновации и развитие” - Полша и съдействието на Областна администрация Монтана.
На събитието присъстваха домакините от Областна администрация Монтана – г-н Анатолий Младенов и г-н Милен Гечовски, ръководителят на проекта г-н Венелин Стойчев, г-н Януш Полаковски от Центъра за подпомагане, иновации и развитие – Полша, представители на УНИЦЕФ – България и на неправителствени организации от областта, както и широк кръг от представители на общински администрации, заинтересовани институции и доставчици на социални услуги от област Монтана – директори, социални работници, детегледачи, психолози и трудотерапевти от Центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища и дневни центрове. Активно участие взеха и експерти, които работят с деца и младежи в риск, на които им предстои скоро да се справят сами с живота.

Дата: 22 януари 2014 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 330, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 13.12.2013 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане но не беше преразгледано в законоустановения срок от общинския съвет. С него се дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 15 години два земеделски имота, единият от които е с начин на трайно ползване пасище, мера, което е в противоречие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Дата: 17 януари 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „SEEMIG – УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”
ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ „SEEMIG – УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”На 15 януари 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на тема „Миграцията, човешкият капитал и пазарът на труда”.
Срещата се състоя в присъствието на кметове и представители на общини от област Монтана, неправителствени организации и директори на териториални структури на държавната администрация от област Монтана.
Събитието се осъществи като част от дейностите по международен проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа”, по който партньори от българска страна са Областна администрация Монтана и Националния статистически институт.

Дата: 16 януари 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ПО ПОВОД ПРИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014 Г.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ПО ПОВОД ПРИЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014 Г.Във връзка с приетото на 15.01.2014 г. постановление от Министерски съвет за условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., областният управител на област Монтана, г-н Анатолий Младенов, свика своевременна среща с кметовете на общини от областта.
Целта на форума бе областният управител да запознае кметовете със сроковете, определени за подаване на предложения за финансиране на проекти, извън допустимите за кандидтстване по оперативните програми. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от Бюджет 2014 г. чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, която е с бюджет 500 млн. лв.

Дата: 15 януари 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА СУРВАКАРИ ПО СЛУЧАЙ РОМСКАТА НОВА ГОДИНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА СУРВАКАРИ ПО СЛУЧАЙ РОМСКАТА НОВА ГОДИНАНа 14 януари 2014 г., по случай Василица – Ромската Нова година, Областният управител на област Монтана посрещна в кабинета си деца-сурвакари от ромския квартал „Огоста” на град Монтана, които поздравиха своя домакин и пожелаха здраве, късмет и берекет за всички граждани от област Монтана.
Василица е семеен празник, който се отбелязва от ромите в цял свят и продължава в дните от 13 до 15 януари. Последният от трите дни се нарича „Банго Васили”. Ромските деца сурвакат за здраве първо своите семейства, след това и съсeдските къщи в ранните зори  на 14 януари. На трапезата се сервира основно птиче месо – гъска или петел, сърми, баклава.


Дата: 15 януари 2014 Виж още...
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
Дата: 15 януари 2014 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 523, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 18.12.2013 г.
С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за сключване на предватителен договор с физическо лице за продажба на част от поземлен имот – публична общинска собственост и сменя характера му от публична в частна. Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Промяна характера на имот от публична в частна общинска собственост, се осъществява при установяване по категоричен начин отпаднало предназначение на имота да задоволява обществени потребности от местно значение. Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи административни актове, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание Решението следва да бъде отменено.

Дата: 13 януари 2014 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 253, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 27.12.2013 г.
С посоченото Решение общинският съвет приема Годишен план за паша през 2014 г. В него се дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост под наем за индивидуално ползване на изброените земеделски стопани, заявили писмено желанието си за ползване. В разпоредбата на чл. 37п от ЗСПЗЗ, мери и пасища общинска собственост могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години, или по искане на арендатора или наемателя за по-кратък срок. Наличието на изрична разпоредба, ограничаваща кръга на лицата, които могат да кандидатстват за наематели на мерите и пасищата – общинска собственост, не изключва необходимостта отдаването под наем на тези имоти да се извършва в съответствие с изрично установената процедура в ЗОС.

Дата: 13 януари 2014 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 344, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 19.12.2013 г.
С посоченото Решение общинският съвет приема допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Георги Дамяново, като въвежда изисквания за липса на задължения за предходни години за освобождаване от такса битови отпадъци. Недопустимо е да се ограничават установените със закон права на гражданните, като се поставят в зависимост от изпълнението на финансовите им задължения. Въведена е и санкция, различна от нормативноустановената в ЗМДТ. Административно-наказателните разпоредби на закона са императивни и регламентираните в тях наказания не могат да бъдат изменяни от Общинския съвет. 

Дата: 13 януари 2014 Виж още...
ВЪРНАТИ СА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 833 и Решение № 834 от Протокол № 36, приети на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 18.21.2013 г. 
С посочените решения, общинският съвет дава съгласие за продажба на придаваема част по регулация общински имот. Имотите предмет на разпореждане в решенията са част от улица и съответно част от стар общински път и по смисъла на закона са публична общинска собственост. На следващо място предмет на продажбите са придаваеми части по регулация общински имоти, а съгласно Закона за устройство на територията, от една страна не е спазена процедурата по отчуждаване на подобни имоти, а от друга - срокът за отчуждителните действия с тях, е изтекъл.

Дата: 13 януари 2014 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО - ПРОТОКОЛИ 2013
Дата: 8 януари 2014 Виж още...
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ - 2013
Дата: 6 януари 2014 Виж още...