Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ SEEMIG
ТРЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ SEEMIGТретият информационен бюлетин по проект“SEEMIG–Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа”, по който Областна администрация Монтана е партньор, вече е публикуван и на български език. 
В него са представени резултатите от разработения исторически анализ на миграционните процеси, както и на тези, свързани с пазара на труда и човешкия капитал в Румъния; доклада на Словакия относно системите за производство на данни и източниците на информация; кратко представяне на един от словашките партньори - INFOSTAT (Институт за информатика и статистика в Братислава); постигнатите резултати от проведените фази на пилотните изследвания в Унгария и Сърбия; предизвикателствата, пред които са били изправени Агенцията за развитие на Марибор и общината на Турчианске Теплице при опита им да получат данни за миграцията с цел планиране на стратегиите за развитие на местно ниво

Дата: 30 ноември 2013 Виж още...
ФОРУМ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 Г.
ФОРУМ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 Г. На 26 ноември 2013 г. в заседателна зала на Областна администрация – Монтана се състоя среща-дискусия, посветена на разработването на стратегия за Северозападна България чрез инструмента Интегрирана териториална инвестиция. 
Събитието се организира по повод включването на Северозападa в Споразумението за партньорство 2014-2020 г. и подготовката на междусекторна интегрирана стратегия за териториално развитие на Северозападен район за планиране до края на 2013 г. и в него взеха участие кметове и експерти на общините от област Монтана, регионални структури на държавната администрация, социално-икономически партньори, неправителствени организации (НПО) и фирми. 
Срещата бе открита от Областния управител на Област Монтана – Анатолий Младенов, който след кратък коментар относно значимостта на стратегията за подобряване живота и благосъстоянието на живеещите в Северозапада, даде думата на лекторите от Софийския университет  „Св. Климент Охридски“ – доц. д-р Стелиян Димитров и доц. д-р Климент Найденов. Те запознаха участниците в срещата с разработения анализ на Северозападния район за планиране и изведените приоритети за развитие.

Дата: 28 ноември 2013 Виж още...
ПМГ – МОНТАНА И 2 СОУ – МОНТАНА ПОЛУЧИХА КАТО ДАРЕНИЕ НОВА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
ПМГ – МОНТАНА И 2 СОУ – МОНТАНА ПОЛУЧИХА КАТО ДАРЕНИЕ НОВА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Главният секретар на Посолството на Тайван в Атина, г-жа Лили Чен, заедно с депутата от Коалиция за България г-н Румен Йончев, представители на Регионалния инспекторат по образованието и Областна администрация Монтана, дари компютри и компютърна техника на Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” – Монтана и 2 СОУ „Н. Й. Вапцаров” – Монтана.
Дата: 26 ноември 2013 Виж още...
ДИСКУСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 Г.
ДИСКУСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 Г. На 26 ноември (вторник) 2013 г. от 11.00 часа в заседателна зала на Областна администрация Монтана ще бъде проведена среща-дискусия, посветена на разработването на стратегия за Северозападна България чрез инструмента Интегрирана териториална инвестиция. 
Целта на събитието е да бъде представен направеният до момента анализ на района, да бъдат обсъдени идентифицираните приоритети за развитие, както и дискутирани конкретни идеи, предложения и проекти, готови за реализиране от страна на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор.
В срещата са поканени да участват общините от област Монтана, регионалните структури на държавната администрация, социално-икономическите партньори и неправителствените организации. 
Срещата се организира от Областен информационен център – Монтана, с подкрепата на Областна администрация – Монтана и съдействието на Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) в Администрацията на Министерския съвет. 
ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана 
Тел.: +359 96 300 560
Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA 

Дата: 25 ноември 2013 Виж още...
ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОРГАНИЗИРАХА СЪВМЕСТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОРГАНИЗИРАХА СЪВМЕСТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА
На 22 ноември 2013 г., Областна администрация Монтана съвместно с Видинска Света митрополия, организираха среща с директорите на всички училища на територията на община Монтана на тема „Християнските ценности при отглеждането и възпитанието на децата и младежите в наши дни”.
Видинският митрополит Дометиан и заместник областният управител г-н Милен Гечовски обявиха отворена дискусия между участниците в мероприятието, по време на която стана ясно, че всички подкрепят идеята да се въведе обучение по религия в училищата като свободноизбираема и/или задължителноизбираема подготовка, като за него да бъдат осигурени специално обучени кадри, които да подходят с необходимото внимание към специфичната материя на предмета.

Дата: 25 ноември 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
На 21-ви ноември - Денят на християнското семейство, приемете моите поздрави и пожелания за здраве, нестихващи успехи, твърда вяра в християнските ценности и уважение към традициите!
Днес, във времена, изпълнени с динамика и нови предизвикателства, семейството – като основна клетка на обществото може да превъзмогне всякакви трудности, заедно да се бори за своето благоденствие и да пребъдва във времената, оставяйки трайна следа след себе си.
Бъдете верни и устойчиви на своите принципи, живейте в съгласие, подкрепа и благоденствие!

Анатолий Младенов,
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 ноември 2013 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ПРОТОКОЛИ 2013г.
Дата: 20 ноември 2013 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Брусарци
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 217/30.10.2013 г. на Общински съвет Брусарци. С посоченото Решение е дадено съгласие за удължаване срока на договор за наем на общинско недвижимо имущество на основание § 78 от Прехдоните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. Цитираната разпоредба дава възможност да бъдат продължени за срок до 10 години само заварените с неизтекъл срок на действие към този момент (2004 г.) договори за наем на общинско имущество, които са били сключени за срок по-кратък от 10 години. Разпоредбата е приложима спрямо такива договори, които следва да са действащи към датата на влизане в сила на изменението на закона, но не засяга бъдещи такива. 

Дата: 16 ноември 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – МОНТАНАНа 12.11.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия – Монтана.
На заседанието членовете на комисията бяха запознати с актуалната епизоотична обстановка в страната и съседните държави - шарката по овцете и козите в Гърция и България, Африканска чума по свинете – “новия, голям проблем” на Европа, случаите на шап в Турция и на границата с България. Също така бяха обсъдени и методите на ваксинация на диви животни в област Монтана срещу болестта Бяс по месояднте животни, класическата чума по свинете и особеностите на ловен сезон 2013/2014 г. от ветеринарномедицинска гледна точка - проби за изследване за класическа чума по свинете в гр. София и изследване на проби за трихинелоза.

Дата: 13 ноември 2013 Виж още...
Прилагане на временна основа на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия
Дата: 11 ноември 2013 Виж още...
Достъпни са докладите на осемте страни, участващи в проект SEEMIG
Достъпни са докладите на осемте страни, участващи в проект SEEMIGОбластна администрация Монтана и Националният статистически институт на Република България са партньори по проект – „Управление на миграцията и нейното влияние в страните на Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства” – (SEEMIG), който се реализира по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 – 2013" – (http://www.southeast-europe.net/hu/).

Дата: 11 ноември 2013 Виж още...
Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в Интернет
На страницата на Министерския съвет е публикуван списък с мерки за намаляване на административната тежест, които правителството предприема. Министерствата и областните администрации ще информират гражданите и бизнеса чрез сайтовете си.
Мерките, които правителството предприема за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, от днес могат да се следят в страницата на Министерския съвет на Република България www.government.bg. В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които вече са в сила. Той ще се актуализира постоянно като към него ще се добавят всички нови решения за отпадане  и облекчаване на режими. Линкове към него ще има в сайтовете на министерствата, областните администрации и държавните институции.

Дата: 7 ноември 2013 Виж още...
ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ

Заместник областният управител г-н Милен Гечовски присъства като официален гост и откри церемонията по провеждане на първите преки избори за членове на Общински детски съвет – Вършец.
Мероприятието се проведе на 6 ноември 2013 г. в Художествената галерия на гр. Вършец в рамките на проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”, който се изпълнява в партньорство между УНИЦЕФ – България, Държавната агенция за закрла на детето и фондация „Партньори – България”.
Дата: 6 ноември 2013 Виж още...
ПОЧЕТОХМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
ПОЧЕТОХМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИВ навечерието на един от най-светлите български празници, Денят на народните будители, в Монтана се организира изложба, озаглавена “Книжнината през Възраждането”, последвана от концерт на мъжки хор към Народно читалище „Разум 1883” – Монтана, която събра жителите на областния град, решили да почетат паметта на българските просветители.
Заместник областният управител г-н Владимир Теофилов, заедно със служители на Областна администрация Монтана се включиха в поднасянето на венци и цветя в памет на народните будители пред паметника на Васил Левски и радетелите на духа и свободата от българския Северозапад.

Дата: 4 ноември 2013 Виж още...
ЗАВЪРШИ КАМПАНИЯТА „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ – С КОЛЕЛО ИЛИ ПЕША”
ЗАВЪРШИ КАМПАНИЯТА „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ – С КОЛЕЛО ИЛИ ПЕША”
В периода 21-25 октомври 2013 г. в област Монтана се проведе кампанията „За по-чист въздух – с колело или пеша”, организирана от Областния управител на област Монтана в партньорство с РИО – Монтана, ОД на МВР – Монтана, РИОСВ – Монтана и СБА – клон Монтана.
По време на кампанията бяха организирани и проведени следните дейности и инициативи:Дата: 1 ноември 2013 Виж още...