Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Подписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 г
Подписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 гПодписване на Меморандум между Областна администрация Монтана и УНИЦЕФ, 22.10.2013 г


Дата: 29 октомври 2013 Виж още...
Заседание на Комисията по заетостта
Заседание на Комисията по заетосттаНа 28.10.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост на област Монтана.
Комисията разгледа 12 предложения за Регионални програми за заетост и обучение, разработени от всички общини от областта, както и от Областната администрация, в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта. 
Всички предложения бяха одобрени от Комисията и съответно ще бъдат предложени на министъра на труда и социалната политика да бъдат включени в Националния план за действие по заетостта – 2014 г.


Дата: 29 октомври 2013 Виж още...
Решения за 2013г.
Дата: 28 октомври 2013 Виж още...
ПРОВЕДЕНО РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА С УЧАСТИЕТО НА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТТА
ПРОВЕДЕНО РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА С УЧАСТИЕТО НА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТТАНа основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на Заповед № Р-201/04.10.2013 г. на министър-председателя на Република България, относно подготовката на страната за зимен сезон 2013 – 2014 г. и писмо рег. № РД-34-111-(1)/15.10.2013 г. на Областния управител на област Монтана на 22.10.2013 г. от 11.30 часа в голяма заседателна зала на административната сграда на областна администрация Монтана се проведе работно съвещание на областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана и кметовете на общини от областта, относно готовността на област Монтана за зимен сезон 2013 – 2014 г. и определяне на превантивните мерки за осигуряване нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението при усложнена зимна обстановка, с участието на Областния управител на област Монтана г- н Анатолий Младенов.


Дата: 23 октомври 2013 Виж още...
ПОДПИСА СЕ МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА И УНИЦЕФ - БЪЛГАРИЯ
ПОДПИСА СЕ МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА И УНИЦЕФ - БЪЛГАРИЯЗа подобряване на благосъстоянието на децата в област Монтана, на 22.10.2013 г., Областна администрация Монтана, общините от областта и УНИЦЕФ - България, подписаха Меморандум за разбирателство и партньорство за следващите 5 години.
С подписването на документа партньорите споделят отговорността и потвърждават ангажимента си за съвместни действия, които целят прилагане на международните стандарти и най-добри практики в областта на закрилата и грижата за детето, както и на правосъдието за деца, така както са постановени с Конвенцията на ООН за правата на детето.


Дата: 23 октомври 2013 Виж още...
ПОДПИСВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ УНИЦЕФ И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПОДПИСВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ УНИЦЕФ И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАВ подкрепа на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, на Пътната карта за нейното изпълнение и на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, както и с оглед реализацията на дейности за подобряване благосъстоянието на децата в област Монтана, на 22.10.2013 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе церемония по подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и общините от област Монтана.
Партньорството цели обединяване на усилия и действия на изпълнителната власт на всички нива, местното самоуправление, неправителствения сектор и социалните партньори да работят по-активно и ефективно в посока да бъдат гарантирани правата на всички деца

Дата: 21 октомври 2013 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТВъв връзка с представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включването им в Националния план за действие по заетостта – 2014 г., на 28.10.2013 г. от 11.00 часа ще се проведе заседание на Комисията по заетост на област Монтана.
Регионалните програми за заетост и обучение се разработват по инициатива на областните и общинските администрации, социалните партньори и други юридически лица и се представят в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Комисията по заетостта следва в срок до 31 октомври 2013 г. да представи на министъра на труда и социалната политика одобрените от нея регионални програми за заетост и обучение за финансиране при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Дата: 21 октомври 2013 Виж още...
22 ОКТОМВРИ „ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ”
22 ОКТОМВРИ „ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ”Уважаеми съграждани,
В периода 21-25 октомври 2013 г., Областният управител на област Монтана, съвместно с РИО – Монтана, ОД на МВР – Монтана, РИОСВ – Монтана и СБА – клон Монтана организира кампания на тема „ За по-чист въздух – с колело или пеша”, част от която е „Денят без автомобили” – 22 октомври 2013 г.
Кампанията цели да ни напомни, че изборът какъв транспорт да изберем за придвижване, оказва влияние върху въздуха и нашето здраве. Предприетите дори и най-малки промени в нашето ежедневие като колоезденето или ходенето пеша, могат да окажат благоприятно влияние върху живота и околната среда.
Нека заедно покажем, че можем да променим транспортните си навици и да постигнем по-здравословен начин на живот, като поне за един ден изоставим автомобилите си и предпочетем друг алтернативен начин за придвижване – например „с колело или пеша”.

Анатолий Младенов
Областен управител на област Монтана

Повече информация за кампанията може да намерите тук.

Дата: 19 октомври 2013 Виж още...
Участие в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/
Участие в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/
На 17 октомври 2013 г.  в зала „Плевен”, в сградата на Областна администрация - Плевен се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, в което взе участие г-н Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана, както и г-н Милен Гечовски – заместник областен управител. Заседанието беше открито и ръководено от областния управител на област Плевен и председател на РСР на СЗР г-н Илиян Йончев.
Дата: 18 октомври 2013 Виж още...
НАЗНАЧЕНИЕ СА НОВИТЕ СТАЖАНТИ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА”
НАЗНАЧЕНИЕ СА НОВИТЕ СТАЖАНТИ ПО ПРОГРАМА „СТАРТ В КАРИЕРАТА”Областният управител, неговите заместници, главният секретар и директорите на общата и специализираната администрация посрещнаха в Областна администрация Монтана новите стажанти по програма „Старт в кариерата” на Министерството на труда и социалната политика.
За период от девет месеца шестимата стажанти ще имат възможността да се запознаят с работата на държавната администрация и да развиват своите умения в сферата на регионалното развитие, административния контрол, финансите и правото.Дата: 18 октомври 2013 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Медковец
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане т. 3 на Решение № 184 от Протокол № 24, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 26.09.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Медковец възлага на кмета прекратяването на всички договори за наем на общински язовири и сключването на временни договори с досегашните наематели до провеждането на концесионната процедура. В действащото законодателство няма правна норма, която да допуска сключването на „временни” договори за наем до провеждането на законово регламентираната процедура. Липсата на материалноправна разпоредба в закон, регламентираща предмета на решението в тази му част, води до неговата незаконосъобразност и е от вида пороци, които не могат да бъдат санирани по друг начин, освен с отмяна.

Дата: 15 октомври 2013 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАПо повод навършването на 100 дни от назначаването на ръководството на Областна администрация Монтана, на 14 октомври 2013 г. областният управител г-н Анатолий Младенов и неговите заместници дадоха пресконференция, в която представиха отчет за своята работа.
Пред журналистите от област Монтана бе представена информация, касаеща регионалното развитие, държавната собственост и административния контрол. Бяха представени също и реализираните дейности в сферата на заетостта, етническите и интеграционните въпроси, социалните услуги, транспорта и отбранително мобилизационната подготовка. 


Дата: 14 октомври 2013 Виж още...
ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-81 В УЧАСТЪКА „БЕРКОВИЦА – МОНТАНА”
Във връзка с извършване на смяна на траверсовата скара на железния път и подмяна на пътната настилка на прелезите на км 80+442 и км 83+849 по Републикански път II-81 в участъка „Берковица – Монтана” временно ще бъде прекъснато движението както следва:
-От 10,00 часа на 07.10.2013 г. до 17,00 часа на 10.10.2013 г. за ж.п. прелез на км 83+849;
-От 16,00 часа на 14.10.2013 г. до 17,00 часа на 17.10.2013 г. за ж.п. прелез на км 80+442.
По време на строително-монтажните работи на ж.п. прелезите движението на МПС ще се осъществява по временен обходен маршрут: „Републикански път II-81 – Замфирово – Пърличево – Стояново – Вършец”.

Дата: 3 октомври 2013 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2013г.
Дата: 3 октомври 2013 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Лом
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 417 от Протокол № 48, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 30.09.2013 г. С посоченото решение, в противоречие с материалния закон, Общински съвет Лом дава съгласие да бъде сменен арендатора по договор за аренда, сключен между общината и търговско дружество. Подмяната на една от страните по договора е възможна само след прекратяване на съществуващия и сключването на нов договор при спазване на установения законов ред. Решението противоречи и на чл. 11, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, съгласно който селскостопанските научноизследователски институти и други физически или юридически лица, арендуващи държавни и/или общински земи не могат да преарендуват арендувания обект на договора, не могат да залагат правата си по договора за аренда и да ги прехвърлят на трето лице. 

Дата: 2 октомври 2013 Виж още...