Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СЪГЛАСУВА РЕГИОНАЛНИТЕ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ВИК ООД-МОНТАНА И ВИК ЕООД-БЕРКОВИЦА
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СЪГЛАСУВА РЕГИОНАЛНИТЕ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ВИК ООД-МОНТАНА И ВИК ЕООД-БЕРКОВИЦА
На 26.09.2013 г. в голямата заседателна зала на областната администрация в Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие, на което бяха представени и разисквани изготвените на основание чл. 198 от Закона за водите Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за обособените територии на ВиК ООД Монтана и ВиК ЕООД Берковица.

Дата: 27 септември 2013 Виж още...
Областна комисия по транспорт - ПРОТОКОЛИ 2013г.
Дата: 24 септември 2013 Виж още...
ПРОЕКТИ НА РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОБСЪДЕНИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На 26.09.2013 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на областта при следния дневен ред:
1.Обсъждане и съгласуване на проект на Регионален генерален план за водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК” ООД – гр. Монтана.
2.Обсъждане и съгласуване на проект на Регионален генерален план за водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК” ЕООД – гр. Берковица.
3.Разни.
Освен титулярните членове на съвета в заседанието ще вземат участие и експерти от Министерството на регионалното развитие заедно с представители на екипа изготвил проектите на плановете по т. 1 и 2 от дневния ред, както и представители на “ВиК” ООД – Монтана и “ВиК” ЕООД – Берковица.
С проектите на горепосочените Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация на двете обособени територии можете да се запознаете от тук.

Дата: 23 септември 2013 Виж още...
Регионални генерални планове за водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК” ООД
Дата: 23 септември 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
Честит Ден на Независимостта!
На 22 септември през 1908 г. българите покаваме пред целия свят, че сме силна и мощна нация, способна да устои през времената и да съхрани своята идентичност, гордост и самосъзнание. 
Нека в този ден отдадем заслужена почит на онези, които ни дадоха пример за единство в съдбовни за нацията ни моменти. Да бъдем обединени и днес, когато утвърждаваме мястото на страната ни в семейството на европейските народи. 
Нека бъдем горди, че сме българи и че Бог е отредил за нас едно от най-красивите места в целия свят – България!
Честит национален празник!

Анатолий Младенов,
Областен управител на област Монтана

Дата: 22 септември 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
На 18 септември 2013 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе поредно заседание на Областната комисия по транспорт под ръководството на г-н Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана. 
С мнозинство, след гласуване, се приеха следните предложения от кметовете на общини Берковица, Вършец и Чипровци:

Дата: 19 септември 2013 Виж още...
ОБЯВА
Със Заповед №ДС-16-5-(3)/13.09.2013г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост, с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж (фоайе) от административната сграда на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1, с предназначение - за монтаж и експлоатация на терминално АТМ устройство (банкомат) е определена „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

Дата: 16 септември 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми преподаватели,
Скъпи ученици,

Първият учебен ден винаги е бил и ще остане един от най-празничните и тържествени дни в годината. За най-малките това е първата стъпка в света на училището. За най-големите, това е последната, преди да прекрачат в света на възрастните. Този ден е празник за всички нас – ученици, учители и граждани.

Желая ви през новата учебна година, учители и ученици, да създавате неразделен екип, който ще  търси добро, ще развива своите таланти и способности, ще търси нови висоти!

Бъдете все така енергични и с воля за победа, създавайте и разпространявайте обич и разбирателство, за да бъдат по-ползотворни бъдещите ви начинания!

Честит празник!


АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ
Областен управител на област Монтана

Дата: 16 септември 2013 Виж още...
СФОРМИРА СЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
СФОРМИРА СЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На 12 септември 2013 г. от 13.00 часа в Голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе първото заседание на Обществения съвет към Областния управител на област Монтана.
Заседанието премина по следния дневен ред:
1.Сформиране на Обществен съвет към Областния управител на област Монтана;
2.Представяне и приемане на Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет;
3.Други.Дата: 13 септември 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми служители в структурата на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, град Монтана,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод Вашия професионален празник – 14 септември!
От свое име и от името на жителите на област Монтана бих искал да изразя дълбокото си уважение към Вашия труд, професионализъм и готовност да осигурите на гражданите спокойствие и защита при пожари и бедствени ситуации.
Желая Ви здраве и успехи, много упоритост и воля, за да преодолявате трудностите в нелеката Ви професия!
Честит празник!


Анатолий Младенов
Областен управител на област Монтана

Дата: 13 септември 2013 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И БЧК ОРГАНИЗИРАХА В МОНТАНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ПРИЕМНА ГРИЖА”
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И БЧК ОРГАНИЗИРАХА В МОНТАНА КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА  “ПРИЕМНА ГРИЖА”
На 10 септември 2013 г. в Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на тема: „Приемна грижа”. По време на срещата бяха презентирани работещи добри практики за популяризиране на услугата „приемна грижа” чрез провеждане на регионални кампании за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на проблемите на децата в риск. 
Дата: 11 септември 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаеми съграждани,
За мен е чест да ви поздравя с Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия – 6 септември!
На този ден ние отбелязваме проблясването на светъл лъч в историята на нашата Родина, който е резултат от енергията и силата на българския народ, дръзнал да заяви своето право за отстояване на българската национална духовност и да защити идеала си за национално освобождение и обединение.
Уважаеми госпожи и господа, нека бъдем достойни граждани на своето време – да поддържаме силата и волята на българския дух, защото всички ние заедно представляваме нашата държава, която са отвоювали предците ни!

Честит празник!

Анатолий Младенов,
Областен управител на област Монтана  

Дата: 6 септември 2013 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕОбластният управител на област Монтана и БЧК – Монтана организират кръгла маса, във връзка с изпълнението на Проект „Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи социалните институции”, който се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец, Зона Европа, доброволци на организацията, институции и неправителствени организации, имащи отношение към приемната грижа.
Кръглата маса ще се проведе на 10.09.2013 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана, като нейната цел е да бъдат информирани съответните заинтересовани страни за предстоящото провеждане на информационна кампания за приемната грижа на територията на област Монтана, както и да бъдат запознати с мисията и дейностите на УНИЦЕФ, във връзка предстоящо сключване на споразумение за партньорство между организацията и Областна администрация Монтана. 
Кръглата маса ще се проведе при следната програма:

Дата: 5 септември 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 03 септември 2013 г. от 11.00 ч. в Голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
По време на заседанието се сформира Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите, с председател г-н Милен Гечовски, заместник областен управител на област Монтана и координатор г-н Орлин Орлинов, ст. експерт по етнически и интеграционни въпроси от Областна администрация Монтана. В състава на звеното се включиха също и представители на община Монтана, община Бойчиновци, община Лом, община Вълчедръм, както и председателят на фондация „Рома-Лом”, г-н Николай Кирилов.

Дата: 3 септември 2013 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Лом
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 395 от Протокол № 45, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 19.08.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет приема промяна в Правилника за организация и дейността на Общински съвет Лом. Съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Видно от Протокола на сесията са присъствали 20 общински съветника. При приемане на Решение № 395 със „за” са гласували 9 съветника. Допуснатото съществено нарушение на процедурните изисквания на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА е опорочило волеизявлението на колективния орган.

Дата: 2 септември 2013 Виж още...