Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Чипрoвци
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 430, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 21.08.2013 г.
С посоченото Решение Общински съвет Чипровци дава съгласие да бъде продаден имот – частна общинска собственост. С Решението на кмета на общината е възложено сам да извърши действията по възлагане на изготвянето на пазарната оценка, като в нарушение на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост му е дадена възможност да продаде имота, без преди това Общински съвет Чипровци да е одобрил пазарната му оценка. След като Общински съвет Чипровци не е одобрил пазарната оценка на имота и не е определил въз основа на нея цената, от която да започне наддаването, то е налице противоречие с разпоредбите на закона.

Дата: 29 август 2013 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция АКРРДС
Дата: 26 август 2013 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция АКРРДС
Дата: 26 август 2013 Виж още...
Декларации на служителите в Областна администрация - Монтана
Дата: 20 август 2013 Виж още...
Върнати решения на Общински съвет Якимово
Със Заповед на Областния управител са върнати Решения №№ 280 и 282, приети на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 30.07.2013 г.
С посочените Решения общинският съвет не дава съгласие за освобождаване от такса смет на имоти, собственост на физически лица, подали искане за това. Закона за местните данъци и такси не предвижда компетентност на съответния общински съвет да се произнася по индивидуални искания за освобождаване от ТБО поради неползване на услугата. Законът делегира на общинския съвет правомощието сам да определи категориите лица, начинът на освобождаване – пълно или частично и реда за това. Преценката дали таксата се дължи или не от лицето, подало молба да бъде освободено от нея, принадлежи на органа, който е компетентен по закон да установи и събере местната такса.  

Дата: 19 август 2013 Виж още...
Върнато решение на Общински съвет Вълчедръм
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 205/26.07.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет променя вида собственост от публична в частна общинска собственост на имот, който е бивше училище. За да бъде трансформирана общинската собственост от публична в частна, следва да се касае за такъв имот, който няма предвиденото в чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост предназначение. Следва да се отбележи, че решенията на общинския съвет с такъв характер са от категорията на общите административни актове и се приемат след извършено публично оповестяване по реда на чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание Решението следва да бъде отменено.  

Дата: 19 август 2013 Виж още...
Поздравителен адрес
Поздравителен адресУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,

  Днес православната църква чества Успение на Пресвета Богородица един от 12-те големи християнски празници, посветен на вечното заспиване, на смъртта на Божията майка, която християните почитат като покровителка на майчинството, брака  и семейното огнище. Божията Майка е носителка на божественото женско начало, въплъщавано в епохата на езичеството от Великата богиня майка на земята.
Нека този светъл ден донесе мир, радост и благоденствие във вашите домове. Нека Пресвета Богородица ви закриля, вдъхва сили, вяра и надежда. 
На всички именници, които днес празнуват, най-искрено желая здраве, любов и разбирателство!

  Честит свят празник!

С уважение, 
Анатолий Младенов
Областен управител на област Монтана

Дата: 15 август 2013 Виж още...
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА ПРАЗНУВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА ПРАЗНУВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦЗаместник областният управител г-н Милен Гечовски присъства на тържествената церемония по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана в град Вършец. Събитието се състоя на 9 август на естрадата пред НЧ „Христо Ботев” в курортния град.   Сред официалните гости на празника  бяха ст. инспектор Иван Георгиев – Директор ОД на МВР Монтана, гл. инспектор Даниел Псалтиров - Началник РУ "Полиция" – Монтана, инж. Анатоли Димитров– председател на Общински съвет гр. Вършец, общински съветници от ОбС – Вършец, кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров и др.
Поздравления към присъстващите на церемонията поднесоха  зам. областният управител Милен Гечовски  и кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров. 
Господин Гечовски поднесе поздравителен адрес от името на областния управител г-н Анатолий Младенов. „Скътан в гънките на Стара планина Вършец винаги е привличал с неповторимите си природни дадености. Минералната вода и уникалните красоти на Балкана са превърнали това прекрасно място в „перлата” на Северозапада. Именно това съчетание е една добра предпоставка за развитието на екологичния и културен туризъм в региона”, се казва в поздравлението.
По традиция официалната церемония завърши със заря, след което  жителите и гостите на Вършец  имаха възможността да се забавляват с великолепните песни на дует „Ритон”.

Дата: 12 август 2013 Виж още...
Министърът на земеделието и храните на посещение в област Монтана
Министърът на земеделието и храните на посещение в област Монтана

На 8 август министърът на земеделието и храните Димитър Греков посети с. Комощица, където успя да разгледа една от най-успешните земеделски кооперации в страната ПК „Единство”.
Заместник областният управител на област Монтана г-н Милен Гечовски и директорът на дирекция АКРРДС г-жа Нели Дацова бяха сред домакините, които посрещнаха министъра.Дата: 9 август 2013 Виж още...
ОБЯВЛЕНИЕ
Дата: 7 август 2013 Виж още...