Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,
На 29 юни  християнството  почита паметта на светите апостоли Петър и Павел, които Църквата Христова нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Те разпространявали Божието слово, претърпели много страдания и гонения,  и са ни завещали в своите послания основните правила на християнската вяра и живот.
Петровден, както го наричаме ние, българите, е дин от най-почитаните летни празници в народните ни традиции. На всички именници, желая много здраве, късмет, лично щастие и весел празник сред обичани хора и верни приятели!

С уважение:
Нина Петкова
ВрИД областен управител на област Монтана


Дата: 29 юни 2013 Виж още...
ПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНА ОБЛАСТ МОНТАНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА
ПЛАНИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В ПИЛОТНА ОБЛАСТ МОНТАНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТАНа 27 юни 2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе тематична дискусия на тема: Планиране на конкретни услуги в пилотна област Монтана, необходими за преструктурирането на ДМСГД и деинституционализация на децата. Срещата с представителите на институциите, ангажирани в процеса на деинституционализация беше организира във връзка с реализацията на проект „Посока семейство“ BG051 PO001-5.2.10-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, изпълняван от Министерство на здравеопазването в партньорство с Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето. Основна цел на дискусията беше обсъждането и съгласуването на Регионален план за деинституционализация на децата от Дом за медико-социални грижи за деца – Монтана. Разработеният документ представя от една страна планираните нови услуги в рамките на проект „Посока: семейство“, изведени като необходими на базата на осъществените анализи по дейност 3 на проекта и актуализираните оценки на потребностите на всяко едно от децата, настанени в ДМСГД – Монтана и на техните семейства, осъществени от мултидисциплинарния екип по проект „Посока: семейство“ за област Монтана. От друга страна в Регионалния план се представят насоките за използването на сега съществуващите материални и човешки ресурси на ДМСГД – Монтана в планираните нови услуги. Предвижда се ДМСГД – Монтана да бъде преструктуриран в Комплекс за здравно-социални услуги, да носи името на Свети Мина, а новите услуги, които ще предоставя да са: Семейно-консултативен център, Дневен център за деца, Център за майчино и детско здраве, Звено „Майка и бебе”, Специализирана резидентна грижа за деца с увреждания и център за ранна интеграция.

Дата: 28 юни 2013 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНАНа 25.06.2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областната администрация – Монтана се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана, което бе открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета Нина Петкова, която в момента изпълнява длъжността областен управител област Монтана.  Присъстваха представители на общините и общинските съвети в област Монтана, както и членове на национално представените организации на работодателите и служителите. Визията на новата Стратегия съдържа три основни стратегически цели, всяка от които се състои от приоритети, обвързани с индикативен бюджет за изпълнение и с необходимите показатели за наблюдение и оценка.

Дата: 26 юни 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми жители и гости на град Монтана,
Удоволствие е за мен да ви поздравя по случай  християнския празник Свети дух и празник на град Монтана!
 Монтана е град, който е съхранил своите традиции, родолюбивия си дух и идентичност, минало достойно за уважение, настояще, което е в нашите ръце и бъдеще, за което всички трябва да работим!
Уважаеми съграждани, възползвам се от прекрасния повод да отправя своите благопожелания за здраве и благоденствие, силен дух и предприемчивост за постигане на по-голям просперитет на нашия град, и много поводи за радост и гордост!
Честит празник!

С уважение:
Нина Петкова
ВрИД областен управител на област Монтана

Дата: 21 юни 2013 Виж още...
ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ„ИНФОРМИРАНОСТТА – ПЪТЯ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР ЖИВОТ МЕЖДУ ИМИГРАНТИ И ПРИЕМАЩО ОБЩЕСТВО” СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ„ИНФОРМИРАНОСТТА – ПЪТЯ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР ЖИВОТ МЕЖДУ ИМИГРАНТИ И ПРИЕМАЩО ОБЩЕСТВО” СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА Заместник областният управител инж. Калин Хайтов присъства на финалната пресконференция във връзка с проект „Информираността - пътя за един по-добър живот между имигранти и приемащо общество”, която  се състоя  на 20 юни 3013 г. в конферентната зала на х-л „Монтана”, гр. Монтана. Проектът се осъществява с подкрепата на ЕС чрез Европейския фонд за интеграция на гражданите на трети страни, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, изпълняван от „Монта 7 Холдинг” ООД, гр. Монтана, в качеството си на Водеща организация и Фондация „Монтана-утре”, в качеството си на партньорска организация.  В доклада по изпълнение на дейностите по проекта бяха отчетени постигнатите резултати и се разгледаха основните насоки и цели за бъдеща съвместна работа. В рамките на три месеца бяха проведени общо шест срещи с висок интеграционен ефект насочени към имигрантите и приемащото общество, целящи висока информираност и популяризиране на законната миграция.

Дата: 21 юни 2013 Виж още...
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ СТАРТИРА ЗА ВТОРИ ПЪТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”В ГРАД МОНТАНА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ СТАРТИРА ЗА ВТОРИ ПЪТ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”В ГРАД  МОНТАНА За втора поредна година Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Информационни дни по проекта в гр. Монтанаще се проведат в периода 16-18 юни 2013 г. на следните локации:
- 16 юни –пл. „Жеравица“, пред Областна администрация, от 14.00 до 17.30 часа
- 17 юни – пл. „Жеравица“, пред Областна администрация, от 16.00 до 19.30 часа
- 18 юни - пл. „Жеравица“, пред Областна администрация, от 16.00 до 19.30 часа

Дата: 14 юни 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,
Днес Православната църква чества големия християнски празник Възнесение Господне -  Спасовден. Според Новия завет 40 дни след възкресението на Исус Христос останал на Земята, за да проповядва своето учение, движейки се между хората като богочовек. На този ден в подножието на Елеонската планина Христос се въздигнал в небесата. Празникът се нарича и Спасовден, защото с възнесението на Божия син завършва и актът на човешкото спасение.
Възнесението Христово разкрива блясъка, величието, славата и мощта на Бога. В този величествен свят е възведена осветената, очистена и преобразена човешка природа. 
На този светъл ден приемете моите искрени пожелания за много радост и веселие във вашите домове, а на всички именници здраве, късмет и благоденствие!
Честит празник!

Нина Петкова
ВрИД Областен управител
на област Монтана

Дата: 13 юни 2013 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ

Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 158 от Протокол № 20, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 30.05.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за предоставяне на язовир за срок от 5 години на цитиран в текста на Решението ползвател. Водите са общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения е предмет на регламентация в специален закон – Закона за водите, според който същата е публична общинска собственост. Така определения характер на водите като общонационален неделим природен ресурс несъмнено прави експлоатацията на водностопанските системи и съоръжения такава в обществен интерес по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за концесиите. Това означава, че правото на експлоатацията на язовир, който е водностопанско съоръжения по смисъла на чл. 5 от Закона за водите, и такова в обществен интерес по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за концесиите, следва да се извършва по реда на ЗК.


Дата: 13 юни 2013 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА 
На 11.06.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, г-н Калин Хайтов, зам. областен управител откри V-тата мониторингова среща на Областните координатори от областите Видин, Враца, Хасково, Плевен, Ловеч и Монтана по Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.Дата: 13 юни 2013 Виж още...
Втори информационен бюлетин по проект SEEMIG
Втори информационен бюлетин по проект SEEMIGВторият от общо петте информационни бюлетина по Проект“SEEMIG–Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа”, по който Областна администрация Монтана е партньор, вече е наличен и на български език.В бюлетина е представен Института за демографски изследвания към Централната статистическа служба на Унгария, поместена е и кратка информация относно проведените пилотни изследвания в Унгария и Сърбия; системите за производство на данни в Словения, както и предизвикателствата, пред които е била изправена община Печ, във връзка с необходимостта от данни, касаещи демографските и миграционните процеси, човешкия капитал и пазара на труда при разработването на интегрирани, базирани на доказателства градски стратегии.

Бюлетин №2, май 2013 г.

Дата: 11 юни 2013 Виж още...
Проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства”
Програма: Транснационална програма за сътрудничество - Развитие на стратегически проекти за страните от Югоизточна Европа, TOR Приоритет 4
Заглавие на проекта: „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства”

Бенефициент по проекта: Унгарска централна статистическа служба, Будапеща

Бюджет на ОА Монтана - 170 310 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ – 144 763 лв.

Национално съфинансиране (осъществява се чрез МРРБ - 15% от общия бюджет на ОА Монтана, като партньор по проекта) – 25 547 лв.

Роля на ОА Монтана в проекта: – Партньор в работен пакет 6 – „Стратегии, изграждане на капацитета и международен диалог”

Цел на проекта: Основна цел на проекта е проследяването и предвиждането на настоящите миграционни и демографски процеси на Югоизточна Европа, ефектите от тези на пазара на труда и от националните/регионални икономики, за да се даде възможност публичните администрации да разработят и приложат на базата на доказателства, политики и стратегии в тази област

Очаквани резултати - Разработени на национално ниво на миграционни профили; осъществен анализ на регионалните профили за миграцията и процесите на пазара на труда; разработени ефективни миграционни модели за прогнозиране и изготвени регионални сценарии за политиките на пазара на труда, човешкия капитал и свързаните с тях обществени услуги; изграден капацитет на местните и регионални администрации за стратегическо планиране въз основа на доказателства и програмиране.

Международни партньори: Партньор 1 - Унгарски централен статистически офис - Демографски изследователски институт, Будапеща; Партньор 2 - Община Пиещ, Унгария; Партньор 3 - Училище за местно развитие, Университета от Тренто, Италия; Партньор 4 - Институт за информатика и статистика, Братислава, Словакия; Партньор 5 - Център за етнически и културни изследвания, Братислава, Словакия; Партньор 6 - Университета във Виена; Партньор 7 - Румънски институт за изследване на националните малцинства, Румъния; Партньор 8 - област Харгита, Румъния; Партньор 9 - Община Сфанту Джордже, Румъния; Партньор 10 - Национален статистически институт, София, България; Партньор 11 - Областна администрация Монтана; Партньор 12 - Научен изследователски център на Словенската академия за наука и изкуство, Любляна, Словения; Партньор 13 - Институт за икономически изследвания, Любляна, Словения; Партньор 14 - Агенция за развитие от Марибор, Словения; Други партньори - Статистически офис от РСърбия, Община Канжица, Сърбия, Институт за социални науки,Белград, Сърбия, Унгарското Министерство на вътрешните работи, Будапеща, Унгария; Министерство на труда и социалните дейности, Любляна, Словения; Автономна провинция Тренто, Италия и 10% партньор - ИНСТАТ, Албания

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Информационна брошура


Дата: 11 юни 2013 Виж още...
В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ XX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ДЖУДО
В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ XX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ДЖУДООбластният управител Нина Петкова и зам. областният управител инж. Калин Хайтов бяха сред официалните гости на XX Международен турнир по джудо състоял се на 8 юни 2013 г. в зала „Огоста” – гр. Монтана. Турнирът съвпада с 30-годишния юбилей на Спортен клуб по джудо – Монтана. Организатор на спортното събитие беше  ръководството на СК по БС „Слава 83”- гр. Монтана. Възпитаниците на Ташко Танов оглавиха отборното класиране с актив от 67 т.  Второ и трето място завоюваха съответно ЦСКА – 48 т. и джудистите от „Сколар” – Румъния.
В турнира взеха участие 150 състезатели, от 18 клуба, представители на 6 държави.

Дата: 10 юни 2013 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 185 от Протокол № 26, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 23.05.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва за продажба общински имот на заинтересования съсобственик без провеждане на тръжна процедура. С т. 3 от Решението е дадено съгласие продажбата да бъде извършена на цена, която е по-ниска от данъчната оценка на имота. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по- ниски от данъчните им оценки.

Дата: 10 юни 2013 Виж още...
Кръгла маса на тема „Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво”
Кръгла маса на тема  „Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво”На 7.06.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса, организирана от ръководството на Областната администрация и Фондация „Надежда и домове за децата”, клон България. Под председателстването на г-н Калин Хайтов, зам. областен управител на област Монтана, представители на заинтересованите институции в процеса на деинституционализация на децата от област Монтана взеха участие в срещата, която беше на тема „Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво”. Кръглата маса се осъществи в изпълнение на политиката по деинституционализация на децата, настанени в институции и превенционната работа на професионалистите и нейната цел беше да се популяризират добрите практики при работата по превенция на изоставянето на деца, както и да се потърсят възможните решения на проблемите и затрудненията, възникващи в процеса на работа на областно и общинско ниво.

Дата: 10 юни 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
На 04.06.2013 г. се проведе първото за годината заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана, което беше открито и ръководено от зам. областния управител Нина Петкова. Съветът разгледа резултатите от попълнените 879 анкети, от граждани, за получаване на информация за евентуално наличие на корупционни практики в Областна администрация Монтана, общините и териториалните структури. На заседанието бяха приети  отчетите на териториалните звена и общините за второто шестмесечие на 2012 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г. за постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия, като от тях се установи, че за периода няма постъпили сигнали. Също така бяха разгледани  и приети  отчетите на общините от област Монтана по Мярка 7 от Програмата за 2012 г. за усвоените от тях през второто шестмесечие на 2012 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. От подадената информация се установи, че общините са работили по 77 проекта на обща стойност 96 591 806 лв., а усвоените от тях през полугодието средства са 13 072 978 лв. Членовете на ООСППК приеха отчета за работата си през изминалата година и набелязаха мерки за изпълнение в програмата за работа през 2013 г. След последното заседание на Съвета в Областна администрация Монтана няма постъпили сигнали за корупция.

Дата: 5 юни 2013 Виж още...