Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРИ ФОКУС ГРУПИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЧЕРТАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРЕМЕН ПЕРИОД ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
ТРИ ФОКУС ГРУПИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЧЕРТАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРЕМЕН ПЕРИОД ЗА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 30.04.2013 г. в голямата зала на Областна администрация Монтана се проведоха 3 фокус групи във връзка с подписан Договор между областна администрация Монтана и Консорциум „Монтана Консулт 2012” ДЗЗД по процедура „Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на област Монтана”. Бяха направени презентации и представяне на темата от водещи експерти на Консорциум „Монтана Консулт 2012” – г-жа Юлия Спиридонова – ключов експерт в областта на регионалното развитие и „Стратегическо планиране” и г-н Стойко Дошеков – експерт „Икономика”.
Фокус групите бяха на тема:
 „Определяне на тенденциите и приоритетите за развитие през следващия програмен период на общините от област Монтана”.
Присъстващите бяха разпределени за участие, както следва:
1-та фокус група - представители на  общинските и областната администрация на област Монтана (11.00 – 12.30 ч.);  
•2-ра фокус група - представители на бизнеса, функциониращ на територията на общините от област Монтана – (13.00 – 14.30 ч.);
•3-ва фокус група - представители на гражданското общество в област Монтана – (15.00 – 16.30 ч.).
Беше представена визията и стратегическите цели и приоритети, които ще залегнат в  новата областна стратегия на област Монтана 2014-2020 г. Дискусията и в трите фокус групи беше съсредоточена и фокусирана върху потребностите и идентифициране на тенденциите по отношение на стратегическите проблеми и приоритети пред област Монтана през следващия програмен период.   Обмениха се полезни идеи, срещите преминаха в дух на сътрудничество и ползотворен диалог.

Дата: 30 април 2013 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Областният управител върна за ново обсъждане три решение на общински съвет Вършец.
С Решение № 270 и Решение № 271, приети на заседание на общинския съвет, проведено на 19.04.2013 г., е дадено съгласие за удължаване сроковете на договори за наем на земеделски имоти на основание параграф 78 от Прехдоните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. Приложното поле на цитираната разпоредба е ограничено само спрямо такива договори, които следва да са сключени за срок по-малък от 10 години и също да са действащи към датата на влизане в сила на изменението на закона. В случая първоначалните договори за наем са сключени през 2011 г. и 2012 г. Към момента на влизане в сила на параграф 78, ал. 2 от ЗОС през 2004 г. договорите между Община Вършец и наемателите изобщо не съществува, поради което и параграф 78, ал. 2 от ЗОС е неприложим, доколкото урежда висящи договори, но не засяга бъдещи такива.
С Решение № 277 общинският съвет изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги (НОАМТЦУ) на територията на община Вършец, като въвежда такса от 3 лв., която се заплаща при подаване на декларация/заявление за намаляване или освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци. Общинският съвет, като местен орган на законодателната власт има правомощието съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси да определя местните такси и цени на услуги, посочени в ЗМДТ или предвидени в специален закон, но не и да въвежда нови видове местни такси. Въвеждането на такса за подадена декларация/заявление за освобождаване от ТБО не е услуга или право, което общината може да предостави на граждани или юридически лица и не следва да бъде събирана.

Дата: 30 април 2013 Виж още...
Заседание на Областната комисия по социална политика
Заседание на Областната комисия по социална политиканес, 29.04.2013 г., в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателстването на г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана, Областната комисия по социална политика на област Монтана разгледа и прие единодушно така предложения й Проект на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги през 2012 г.
Целта на извършеното наблюдение за област Монтана през 2012г. е да се оцени постигнатия напредък по двете ключови приоритетни направления на Областната стратегия: „Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация” и „Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа”.

Дата: 29 април 2013 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ЮБИЛЕЙНИЯ КОНЦЕРТ НА ТАНЦОВ СЪСТАВ „ФОЛКЛОРНА КИТКА” – ГР. ВЪРШЕЦ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ЮБИЛЕЙНИЯ КОНЦЕРТ НА ТАНЦОВ СЪСТАВ „ФОЛКЛОРНА КИТКА” – ГР. ВЪРШЕЦНа 27 април – Лазаров ден, заместник областните управители на област Монтана Нина Петкова и инж. Калин Хайтов присъстваха на юбилейния концерт – 7 години от основаването на танцов състав „Фолклорна китка” при НЧ „Хр. Ботев – 1900 г.” – гр. Вършец.  Сред официалните гости на събитието бяха протосингелът на Видинската митрополия Негово преподобие архимандрит Антим, кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров, председателят на общинския съвет Анатоли Димитров и общински съветници.Фолклорната формация с художествен ръководител Невена Стоянова участва и печели много награди  в много международни фестивали, национални и регионални конкурси. На пъстрата фолклорна сцена излязоха, освен танцьорите от формация „Фолклорна китка”, но и техните деца, които рецитираха стихове, посветени на предстоящия светъл празник Великден, пяха народни песни и танцуваха редом до своите родители. Самодейците  от танцов състав „Фолклорна китка” получиха поздравителни адреси, кошници с цветя и почетни грамоти, които лично им бяха връчени от председателя на читалището Мариана Ненова. Специално участие в програмата взеха самодейния фолклорен танцов ансамбъл „Балкан” при НЧ „Цар Борис III-1928 г.” гр. София.

Дата: 29 април 2013 Виж още...
С концерти и конкурси ще бъде отбелязан Месеца на Европа в област Монтана
С концерти и конкурси ще бъде отбелязан Месеца на Европа в област МонтанаВ област Монтана, с поредица от публични прояви, включващи концерти на читалищни самодейци и ученици, конкурси за детски рисунки и други мероприятия ще бъде отбелязан Месеца на Европа.
Инициативата е в рамките на работната програма за 2013 година на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз и се реализира от администрацията на Министерския съвет, областните администрации и Съюза на народните читалища.
Кампанията е насочена за запознаване на българските граждани с правата им като граждани на Европейския съюз, посветена на Европейската година на гражданите, за каквато Европейският съюз определи 2013-та година,
В кампанията „Месец на Европа” (април-май 2013г.) от област Монтана са включени читалища от общините Бойчиновци (07.05.2013г.), Вълчедръм (08.05.2013г.) и Вършец (09.05.2013г.). Областният информационен център – Монтана също ще се включи в мероприятията и ще предостави информационни материали за кампанията.
В рамките на комуникационната стратегия на РБ за ЕС е изготвен сайт във връзка с отбелязване Годината на гражданите -  http://eucitizens.bnt.bg

Дата: 29 април 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми жители на област Монтана,
Удоволствие е за мен да ви поздравя по повод най-цветните и красиви празнициq Лазаровден и Цветница!
Това са дните, които символизират възраждането на живота в природата, изпращането на студените зимни дни и идването на  пролетта!
На всички именници пожелавам здраве и благоденствие, щастие, много радостни мигове и слънчево настроение !
Честит празник!


С уважение:
Нина Петкова
за Областен управител на област Монтана


Дата: 27 април 2013 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАНа 26 април 2013 г. в Учебния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана се проведе областният етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” на което присъства и зам.областният управител Нина Петкова. Тази година в надпреварата се включиха 6 отбора. Състезанието е отборно, като всеки отбор се състои от четирима състезатели от 6-7 клас.


Дата: 26 април 2013 Виж още...
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДОХА КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
 В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДОХА КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ Днес, 25.04.2013 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана, в изпълнение на задълженията си съгласно чл. 233, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на Централната избирателна комисия изпълняващият длъжността Областен управител на област Монтана проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание към 13 март 2013 г. и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, относно състава на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс.
В консултациите взеха участие Нина Петкова – За Областен управител на област Монтана и представители на следните партии и коалиции от партии:
-Людмил Кирилов Джурджов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”,
-Светлин Николов Лазаров - упълномощен представител на „Коалиция за България”,
-Емил Алексиев Тодоров - упълномощен представител на ПП „ДПС”,
-Адриан Христов Асенов - упълномощен представител на ПП „Атака”,
-Надя Ангелова Горанова - упълномощен представител на „Синята коалиция”,
-Станчо Венелинов Манчевски - упълномощен представител на ПП „НДСВ”.
Всички участници декларираха, че своевременно и по надлежен ред са били уведомени за датата, часа и мястото за провеждане на консултациите.
Г-жа Нина Петкова откри консултациите, като уведоми участниците, че съгласно Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на ЦИК комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс се състои от 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между политическите партии и коалиции от партии е както следва:
-Политическа партия „ГЕРБ” – 5 членa;
-„Коалиция за България” – 2 членa;
-Политическа партия „ДПС” – 2 членa;
-Политическа партия „Атака” – 1 член;
-„Синята коалиция” – 1 член;
-Политическа партия „НДСВ” – 1 член;
-представител на Областна администрация Монтана.
Представителите на ПП „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, ПП „ДПС”, ПП „Атака” и „Синята коалиция” заявиха съгласието комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс да има следния ръководен състав: председател – представител на ПП „ГЕРБ”, заместник-председател – представител на „Коалиция за България” и секретар – представител на ПП „ДПС”.
Г-н Станчо Манчевски /представител на ПП „НДСВ”/ изрази особено мнение, отбелязвайки, че според него в тази комисия ръководните места трябва да бъдат заети от малките партии.
В заключение г-жа Петкова обобщи, че е постигнато съгласие от представителите на политическите партии и коалиции от партии председател на комисията по чл. 233, ал. 7 от изборния кодекс да бъде представител на ПП „ГЕРБ”, заместник-председател да бъде  представител на „Коалиция за България” и секретар да бъде представител на ПП „ДПС”.
При провеждане на консултациите представителите на политическите партии и коалициите от партии представиха всички необходими документи изброени в т. 9 на Решение № 2452-НС/19.04.2013 г. на Централната избирателна комисия.

Дата: 25 април 2013 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 532 в частта на т. 2 от Протокол № 22, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 12.04.2013 г.
В т. 2 от Решението Общински съвет Берковица утвърждава цени без ДДС на услугите за организиране на погребение, като определя за издаването на смъртен акт цена от 1.67 лв. В разпоредбата на чл. 110, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси са изброени услугите, които не подлежат на таксуване. Видно от т. 3 на същата, не се таксува съставянето на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него. Решението противоречи и на разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, според която препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение и се издава безплатно. Утвърждавайки цена за издаване на смъртен акт, общинският съвет е нарушил цитираните разпоредби. Следва да се отбележи, че не съществува възможност с административен акт на общински съвет да се въвеждат нови такси, а може само да се определят конкретните им размери. Таксите, чиито размер общинският съвет следва да определи с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги са конкретно изброени в чл. 6 от ЗМДТ и те съответстват на предоставена услуга от общината.

Дата: 25 април 2013 Виж още...
ЦИК ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА РИК-МОНТАНА И ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЦИК ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА РИК-МОНТАНА И ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 23 април 2013 г. в голямата заседателна зала на  Областна администрация Монтана се проведе
обучение на членовете на Районната избирателна комисия - Монтана. На обучениетo присъстваха екипа на Областна администрация Монтана за провеждането на парламентарни Избори 2013, представители на организационно-техническите екипи от общините, „Информационно обслужване”-АД, клон Монтана, ОД на МВР, ОУПБЗН и  Териториално звено на „ГРАО“– Монтана.

Дата: 24 април 2013 Виж още...
Втора национална среща на Форума на заинтересованите страни по темата на проект „DaHar” се проведе в Лом
Втора национална среща на Форума на заинтересованите страни по темата на проект „DaHar” се проведе в ЛомЗаместник областните управители на област Монтана и област Видин присъстваха на  Втората национална среща на Форума на заинтересованите страни по темата на проект „DaHar”, организирана от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, като партньор на проекта. Събитието се състоя на 23 април 2013 г. в заседателната зала на община  Лом.  Гостите на форума се запознаха с постигнатите резултати, като същевременно изразиха мнения и предложиха идеи за развитието на дунавските общини и пристанища за включването им в логистичната верига на река Дунав, което в бъдеще да послужи като основа за местните планове за действие, включващи конкретни осъществими елементи. Този процес ще представи реални възможности за инвестиции и развитие на речния товарен транспорт. Така, според участниците в срещата,  ще се дадат  нови възможности на бизнеса и крайдунавските общини, което е и основна цел на проекта. Международният проект DaHar – Danube Inland Harbour Development е по Оперативна програма за транс-национално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.

Дата: 23 април 2013 Виж още...
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ЗАСАДИХА ДРЪВЧЕТА
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ЗАСАДИХА ДРЪВЧЕТАСедем броя дървесни видове, осигурени лично от директора на РДГ – Берковица инж. Сашо Каменов,  засадиха служителите от Областна администрация – Монтана  в околностите на град Монтана.
Инициативата бе по повод Деня на земята – 22 април. Дръвчетата  либоцедрус, аризонски кипарис и атласки кедър бяха  подбрани и съобразени с почвените и климатични условия в района.
В мероприятието се включиха и двамата заместник областни управители Нина Петкова и инж. Калин Хайтов.

Дата: 23 април 2013 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА И ВСИЧКИ ОБЩИНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА И ВСИЧКИ ОБЩИНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”Над 10 080 доброволци от област Монтана се включиха  в кампанията „Да изчистим България за един ден!” на 20 април 2013 г. Стотици служители от администрациите, неправителствени организации, фирми и ведомства, граждани и ученици, участваха в голямото почистване. Заместник областните управители  на област Монтана Нина Петкова и Калин Хайтов,  служители на областната администрация и НАП - Монтана съвместно почистваха района около язовирната стена на язовир  „Огоста”.  Най-малките помощници в акцията бяха децата на служителите от двете ведомства. Общо 95 чувала, предимно  с пластмасови отпадъци, събраха доброволците, включили се в мероприятието.
През целия ден на 20 април координаторите от областна администрация - Монтана и РИОСВ- Монтана, които са  партньори на Националната кампания „Да изчистим България за един ден!”, събираха информация от координаторите  по общини в областта.
Зърнопроизводители, земеделски кооперации и военното поделението в Медковец също се включиха в акцията.
Към 13.00 часа на 21 април Регионалното депо в Монтана е приело над 200 тона отпадъци. Извозването продължи и на следващия ден.
Ако все още има неизвозени отпадъци, гражданите  могат да подават сигнали в Областна администрация Монтана  и на зеления телефон в РИОСВ – Монтана 096/300 961.

Дата: 23 април 2013 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за народни представители на 12.05.2013г. на 23.04.2013 г. /вторник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана ЦИК ще проведе обучение с представители на общините в област Монтана, ОД на МВР-Монтана, ОУ „ПБЗН”–Монтана, ТЗ „ГРАО”–Монтана, РИО-Монтана, „Информационно обслужване” АД–клон Монтана и други институции, ангажирани с изборния процес.

Дата: 22 април 2013 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – гр. Монтана Решение № 492, прието на заседание на Общински съвет  Берковица, проведено на 20.03.2013 г. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за преместване на предвиденото по план застрояване на гаражна клетка, вместо учреденото с първоначалния договор.  Решението на Общински съвет Берковица е взето в противоречие с материалния закон, тъй като по-същество се подменя имотът, върху който е отстъпено право на строеж. Следва да се отбележи, че предметът на сделката е съществен неин елемент, поради което е недопустимо посредством анекс към договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя той да бъде изменян. След като не беше отменено от общинския съвет областният управител оспори Решението пред съда.

Дата: 22 април 2013 Виж още...