Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № РТ-45/13.12.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 01.03.2013 г. се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в „Промишлена зона” на град Лом, община Лом, област Монтана, представляващ поземлен имот с идентификатор 44238.507.189 с площ 9891 кв.м по кадастралната карта на град Лом, в управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Със Заповед № ДС-15-2-(3) от 29.03.2013 г. на областния управител на област Монтана за купувач на имота е определено „ИНТЕХНО” ЕООД, град София.

Дата: 29 март 2013 Виж още...
Значими заповеди 2013
Дата: 29 март 2013 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН   ДЕН” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 29.03.2013 г.представители на 11-те общини от област Монтана, директорът на РИОСВ Монтана г-жа Деница Славкова, експерти и членове на неправителствени организации в региона се събраха на работна среща в Областна администрация Монтана, във връзка с организацията по повод националната кампания „Да изчистим България за един ден!” 2013. Срещата бе открита и ръководена от зам.областния управител г-жа Нина Петкова.     Присъстващите в залата се запознаха с информацията, предоставена от организаторите на кампанията по отношение на проучването и определянето на местата за чистене в региона, осигуряването на консумативите /чували и ръкавици/ и тяхното раздаване, в деня на голямото почистване, транспортирането на отпадъците и др. В близките дни предстои още една работна среща, на която ще бъде определен и съставът  на областния щаб, който ще координира дейността в дена на почистването – 20 април2013 г.

Дата: 29 март 2013 Виж още...
Контакти-РИК

КОНТАКТИ:

гр. Монтана, пл.„Жеравица” №1, ет.2 /сградата на Областна администрация – Монтана/

тел. /факс: 096/300568,

мобилен тел.:0888011233,

e-mail адрес: rikmontana@abv.bg


Дата: 29 март 2013 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 28.03.2013 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на областта, основен акцент в чийто дневен ред беше обсъждането и одобряването на Проект на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Монтана, 2013 г. След направените консултации и проведено гласуване членовете на съвета одобриха с 23 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” предложеният актуализиран проектодокумент за изпълнение на Областната стратегия. Специални гости на ръководеното от Областния управител – г-н Ивайло Петров заседание бяха ст. н.с. д-р Юлия Спиридонова - представител на Консорциум “Монтана консулт 2012” ДЗЗД, г-жа Ирина Михайлова – представител на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, както и участващите в инициативата “Мениджър за един ден” на Фондация “Джуниър Ачивмънт” ученици от професионалните гимназии в областта, на които беше дадена възможност да добият преки впечатления от дейността на един представителен форум на областно ниво.

Дата: 29 март 2013 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ПРОТОКОЛИ 2013г.
Дата: 29 март 2013 Виж още...
НА 1 АПРИЛ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
НА 1 АПРИЛ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТОУважаеми съграждани,
На 01 април 2013 г. (понеделник) от 13.00 часа ще се извърши тестване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени) с цел проверка на техническото състояние на изградената  сиренна система и обучение на населението за разпознаване на сигналите.
Продължителността на теста ще бъде около 16 минути.


Ивайло Петров,
Областен управител на област Монтана


Дата: 29 март 2013 Виж още...
"Мениджър за един ден" в Областна администрация Монтана
Дата: 29 март 2013 Виж още...
"Мениджър за един ден 2013"
"Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013"
"Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013""Мениджър за един ден 2013"Дата: 29 март 2013 Виж още...
Сигнали за корупция

Антикорупционна кутия

Тук може да подавате сигнали за корупция.

Получените сигнали се завеждат в регистър в Областна администрация и се разглеждат от Областен обществен съвет за борба с корупцията.

На основание чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”


Горещ телефон 096 399 102
 

Дата: 28 март 2013 Виж още...
„МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
„МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАОбластна администрация Монтана посрещна на 28 март своите 11 „мениджъри за един ден”, които влязоха в ролите на областен управител, заместник-областни управители, главен секратар и директори на дирекции. Учениците, на възраст между 15 и 18 години, са представители на Финансово-стопанската гимназия, Природо-математическата гимназия и професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия от областния град. По време на своето участие в кампанията, мениджърите успяха да се запознаят подробно с работата на областния управител и на Областната администрация, участваха в заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана и по време на работна среща начертаха своите идеи за развитието на Северозападния регион. Инициативата се осъществи като част от националната кампания „Мениджър за един ден”, организирана ежегодно от Фондация „Джуниър Ачийвмънт” на територията на цялата страна.

Дата: 28 март 2013 Виж още...
ОССЕИВ ПРИЕ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 г.
ОССЕИВ ПРИЕ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 г.На 26 март 2013 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе първото за тази година редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на което бе представена и приета Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г. В заседанието взеха участие областният управител г-н Ивайло Петров, заместник областният управител г-н Калин Хайтов, заместник-кметове на общини, ръководители на териториални структури и неправителствени организации. Във връзка с предстоящото отбелязване на международния ден на ромите – 8 април, секретаря на ОССЕИВ Орлин Орлинов представи на членовете на съвета презентация относно това какъв ден е 8 април и какво послание носи тази дата за хората.

Дата: 27 март 2013 Виж още...
УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ „МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ „МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 28 март (четвъртък) от 9.30 часа, Областна администрация ще посрещне своите „мениджъри за един ден”, които ще влязат в ролите на областен управител, заместник-областни управители, главен секретар, директор на дирекция.
Инициативата се осъществява като част от националната кампания „Мениджър за един ден”, организирана ежегодно от Фондация „Джуниър Ачийвмънт” на територията на цялата страна. В мероприятието като работодатели участват държавни институции, частни национални и международни компании.
Тази година „мениджърите” на Областна администрация Монтана ще бъдат ученици от Финансово-стопанската гимназия, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Природо-математическа гимназия и ще имат възможността реално да присъстват на  заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана.

Дата: 26 март 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Днес, 25.03.2013 г., от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе първото за тази година заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под ръководството на г-жа Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана.

По повод отбелязването на Втората глобална седмица /6 – 12 май 2013 г./ за безопасност на движението по пътищата на ООН, посветена на безопасността на пешеходците, се обсъдиха предложения за организиране и провеждане на подходящи мероприятия.

На заседанието се обсъди също и пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана през 2012 г., информация, която може да видите тук.

Дата: 26 март 2013 Виж още...
Международно полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013” по програмата за обучение на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз
Международно полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013” по програмата за обучение на Механизма за гражданска защита на Европейския съюзНа 22 март 2013 г. от 10.00 ч. в Голямата заседателната зала на Областна администрация – Монтана се проведе щабна тренировка на областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана, като част от Международното полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013” по програмата за обучение на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, в сътрудничество с Република България, Франция, Дания и Естония.
Тренировката се ръководеше от г-н Ивайло Петров – председател на областния щаб и областен управител на област Монтана.
По време на същата щабът взе решения за изпълнение на задачи и провеждане на мероприятия с участието на сили и средства от Единната спасителна система в област Монтана и международни екипи за провеждане на спасителни операции, за издирване и спасяване на население при разрушения в градска среда, вследствие на земетресение с последващо наводнение.
Съгласно предварително определения сценарий на учението от 22 до 24 март 2013 г. се проведоха симулативни действия на тренировъчните полета в учебен център на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана,  района на язовир „Огоста”, района западно от МБАЛ АД – Монтана и В и К съоръжение  в землището на с. Ерден, община Бойчиновци.

Дата: 26 март 2013 Виж още...