Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Чипровските килими с кандидатура в ЮНЕСКО
Чипровските килими с кандидатура в ЮНЕСКОЕлементът от Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Чипровски килими” е одобрен да бъде предложен през 2013 година на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Екип от експерти на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН изготвиха досието на кандидатурата, което до края на месец  март 2013 г.  ще бъде изпратено в световната организация.
Областна администрация Монтана ще включи в целите на администрацията, ако елементът „Чипровски килими” бъде вписан в Представителната листа,  две номинации за „Най млада тъкачка” и „Най-опитна тъкачка”, които ще бъдат определяни на всеки две години.

Дата: 27 февруари 2013 Виж още...
ОБЛАСТ МОНТАНА С НОВ ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ОБЛАСТ МОНТАНА С НОВ ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛСъс Заповед № КВ-31/25.02.2013 г. на министър-председателя на Република България беше назначен новият заместник областен управител на област Монтана. Калин Филипов Хайтов се включи в екипа на областния управител г-н Ивайло Петров, който на 26.02.2013 лично представи заместника си  на служителите на администрацията. Смяната се наложи след като предишният зам. областен управител г-н Людмил Сандов почина след тежко боледуване.

Дата: 27 февруари 2013 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИАНМСП и “БенчМарк – БИФ” организират информационни семинари във Видин, Враца, Монтана и Шумен в рамките на проект, финансиран по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

В периода 26 февруари – 5 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД “Бенч-Марк - БИФ” организират информационни семинари в градовете Видин, Монтана, Враца и Шумен.
По време на информационните събития на тема “Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за подкрепа на експорта, предлагани от държавни и частни институции.
Участието е безплатно, като на всеки участник ще бъде издаден сертификат.
Учебните програми и регистрационните форми са публикувани в интернет страницата на ДЗЗД “Бенч-Марк - БИФ” на адрес: www.benchmark.bg (рубрика “Финансово консултиране”, подрубрика “Обучения/семинари”).
Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана в горепосочената интернет страница.

За допълнителна информация:
ДЗЗД “БенчМарк - БИФ”
тел: (02) 962 53 96

Дата: 26 февруари 2013 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯНа 25.02.2013 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана за пореден път се проведе работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация и началници на отделите „Закрила на детето” от цялата област, която бе открита от зам. областния управител г-жа Нина Петкова.  Отново срещата е по инициатива на Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, в изпълнение е на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години", като темата на обсъждане беше - „Какво означава да подкрепяме семействата” и „Приемна грижа и осиновяване”.

Дата: 26 февруари 2013 Виж още...
Върнато решение на общински съвет Бойчиновци
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 195 от Протокол № 18, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 12.02.2013 г. С посоченото решение общински съвет Бойчиновци променя свое Решение № 423 от Протокол № 50/02.09.2011 г., с което е дал предварително съгласие за срок от една година за промяна на предназначението на земеделски имот. С Решение № 195/12.02.2013 г. общинският съвет е променил площта на единия от имотите, без да е съобразил, че самото Решение № 423 е изгубило правното си действие, тъй като определения едногодишен срок е изтекъл.   

Дата: 22 февруари 2013 Виж още...
Изнесени приемни 2013
Дата: 22 февруари 2013 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА В ГАВРИЛ ГЕНОВО
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА В ГАВРИЛ ГЕНОВОЦентърът за настаняване от семеен тип в с. Гаврил Геново отново посрещна гости от Областна администрация Монтана. Поводът на посещението бе рожденият ден на новия възпитаник Петостин, който получи подаръци и поздравления лично от заместник областния управител г-жа Нина Петкова. Станалите вече традиционни посещения на г-жа Петкова в центъра винаги дават повод за повече усмивки по личицата на малчуганите, които на своите лични празници се чувстват по-специални и обгрижвани и чувстват подкрепата на повече хора.

Дата: 22 февруари 2013 Виж още...
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА
МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА 140 ГОДИНИ ОТ  ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА 
В знак на уважение и преклонение пред делото на Васил Левски заместник областният управител на област Монтана  Нина Петкова и служители на Областна администрация Монтана поднесоха  венец  пред  паметника на Левски  в областния град , по случай 140 години от гибелта на Апостола на свободата. 
Венци и цветя поднесоха народният  представител Петър Якимов, държавни и общински институции, общински съветници, училища,  обществени организации и граждани . 

 
Дата: 19 февруари 2013 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”От 30 януари 2013 година Областна администрация Монтана, чрез областния управител,  в качеството на работодател се включи в Проект по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",  схема “ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”, проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”. 122 безработни лица от област Монтана, регистрирани в Бюрото по труда, в рамките на 9 месеца ще изпълняват длъжността „Пазач” и „Пазач-портиер” на конкретни обекти (държавни структури и училища)и населени места.
Идеята да участва областния управител в Проекта е продиктувана от намерението да се подпомогне  решаването на сложните  проблеми,  пред които е изправена област Монтана  – тежка демографска ситуация, висока отрицателна стойност на естествения прираст, влошена възрастова структура и ниска покупателна способност на населението, запазване на тенденцията за трайни трудови миграции, малкия обем на инвестициите, лошото състояние на транспортната и техническата инфраструктура и не на последно място високо ниво на безработица.

Дата: 14 февруари 2013 Виж още...
Информационен ден по „Стратегия на ЕС за Дунавския регион” – възможности за подготовка и финансиране на проекти за следващия програмен период 2014-2020г.
Информационен ден по „Стратегия на ЕС за Дунавския регион” – възможности за подготовка и финансиране на проекти за следващия програмен период 2014-2020г.Днес 8 февруари 2013 в голямата заседателна зала в областна администрация Монтана се проведе информационен ден, на който бяха представени възможностите за подготовка и финансиране на проекти по Дунавската стратегия, проведен съвместно с заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Николина Николова и областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров. Това е първият от поредицата от информационни дни, който стартира в област Монтана. На срещата участие взеха кметове на общини и експерти, работещи в областта на регионалното развитие, както и представители на неправителствени организациии от област Монтана.

Дата: 8 февруари 2013 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 5 февруари 2013 г. областният управител г-н Ивайло Петров съвместно с председателя на Административен съд - Монтана г-н Огнян Евгениев организираха работна среща с представители на общините в областта и юристите от Областна администрация Монтана. „Целта на тази среща е да докажем, че има диалог между институциите, не само посредством  кореспонденция, но и чрез работни срещи на които да се обсъдят някои пропуски и грешки в работата  на администрациите”, каза г-н Петров при откриването на срещата. Председателят на Административен съд – Монтана започна срещата с коментар относно приложното поле на производството по издаване на административни актове, след което премина към разясняване на другите моменти от Глава 5, Раздел 1 на Административнопроцесуалния кодекс. На срещата беше дискутиран и въпроса, относно оспорването на административните актове по административен ред.  Присъстващите в залата останаха доволни от диалога, който се проведе помежду им. Всички бяха на мнение, че такива срещи ще бъдат ползотворни за администрациите.

Дата: 6 февруари 2013 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Монтана
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 453, прието на заседание на общински съвет Монтана, проведено на 29.01.2013 г. С посоченото решение общинският съвет приема, че язовирите – публична общинска собственост на територията на община Монтана, не са обекти от обществен интерес и  дава съгласие същите да бъдат предоставяни на трети лица, по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за водите управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия. Този закон е специален по отношение на Закона за общинската собственост и посочената в решението на общинския съвет разпоредба е неприложима.

Дата: 6 февруари 2013 Виж още...
Проект "От социални помощи към осигуряване на заетост"
По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” с работодател Областен управител на област Монтана за назначени 7 лица на длъжност „общ работник, поддържане на сгради” на следните обекти:
1.  Административна сграда на Областна администрация – Монтана
2.  Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев”
3.  Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”
4.  Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”
5.  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”
6.  Професионална гимназия по лека промишленост.

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и възстановяване на трудовите навици на безработни лица, регистрирани в Д БТ – Монтана, чрез назначаването им като поддръжка на държавни обекти.

Цели на проекта

1. Осигуряване на заетост на 6-часов работен ден за 12 месеца на две безработни лица и 6 месеца на 5 безработни лица, обект на социално подпомагане.
2. Социално мотивиране на наетите лица за трудова реализация.
3. Разкриване на работни места в общополезни дейности.

Очаквани резултати:
Реализирането на настоящият проект ще спомогне за решаването на два основни проблема в гр. Монтана, в следните насоки:
-намаляване общият брой на безработните и увеличаване на заетостта;
-поддържане и опазване на сградния фонд на държавни обекти на територията на града.


Дата: 4 февруари 2013 Виж още...
Проект "Ново начало"
Сключен договор с Агенцията по заетост на 17.01.2013 г. – в процес на изпълнение

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Схема: BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж

Име на проекта: „Ново начало - от образование към заетост”

Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проекта.

Основна цел на Проекта: Основна цел на Проекта е предоставяне възможност на младежи до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани), да стажуват по специалността си при Работодател, с оглед повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда, което ще улесни прехода от образование към заетост.

Териториален обхват
Проектът се реализира на територията на всички области и общини в България.

Представители на целевата група по Проекта:
Представители на целевата група по Проекта са 4 безработни лица:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” /ДБТ/;
2. На възраст до 29 г.;
3. Със завършено средно или висше образование /дипломирани/;
4. Без трудов стаж по придобитата от тях специалност във висшето/средното училище.

Период на субсидиране – 6 месеца – от февруари до юли.
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:
Разходи за възнаграждения за стажуване на 4 безработни лица при работодателя - Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана - 400 лв. месечно за едно лице, за период не по-голям от 6 месеца.
Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ;
Възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
Дължимите осигуровки по КСО.
Разходи за възнаграждение на наставници – 3 бр, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от МРЗ  за страната.
Дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата по т.2.

Дата: 4 февруари 2013 Виж още...
град Чипровци
град Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровциград Чипровци
Дата: 3 февруари 2013 Виж още...