Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СКРЪБНА ВЕСТ
СКРЪБНА ВЕСТ

На 29.12.2012 г. почина нашият колега и приятел


ЛЮДМИЛ САНДОВ


СКРЪБНА ВЕСТ


С УВАЖЕНИЕ И БОЛКА

СВЕЖДАМЕ ГЛАВИ ПРЕД ТЕБ

ЗА ПОСЛЕДНО СБОГОМ!

ПОЧИВАЙ В МИР!


Поклонението ще се извърши на 30.12.2012 г. от 10.30 часа в църквата „Св.св. Кирил и Методий”. Погребението ще бъде в 13.00 часа в гробищен парк – гр. Монтана.


От колектива на Областна администрация Монтана


Дата: 29 декември 2012 Виж още...
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТДата: 28 декември 2012 Виж още...
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯНа 27.12.2012г. в Областна администрация Монтана се проведе втората работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД), създаден по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години“ на Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата“ (НДД), който е подкрепящ на проект „Посока – семейство“ на Министерството на здравеопазването.


Дата: 27 декември 2012 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ - ПРОТОКОЛИ 2012г.
Дата: 27 декември 2012 Виж още...
В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО КОЛЕДАРИ БЛАГОСЛОВИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО КОЛЕДАРИ БЛАГОСЛОВИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯНа 21 декември, в навечерието на Рождество Христово, областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Нина Петкова и служители на администрацията  посрещнаха коледари. С наричания и песни децата от III ОУ „Петър Берон” и IV ОУ „Иван Вазов” пожелаха на всички здраве, мир, благополучие и берекет през новата година. По традиция малките коледарчета  сурвакаха своите домакини, а те ги даруваха с пара, кравайчета и лакомства. Областният управител получи сурвачки, с коледни символи, които бяха лично изработени от децата.От своя страна той им пожела много здраве, успехи в училище и сбъдване на всичките им мечти.

Дата: 22 декември 2012 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,
Измина още една години, изпълнена с много предизвикателства и успехи, мечти и надежди. Нека я изпратим с вяра, че Новата 2013 година ще бъде по-добра за всички нас!
В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово най-искрено ви пожелавам здраве, мир и топлина във вашите домове. Изживейте заедно с любимите си хора и верни приятели една незабравима Коледа, изпълнена с радост и веселие. Запазете магията на Коледната нощ през цялата година, отворете сърцата си за нови надежди и добри дела!
Весела Коледа!
Щастлива и мирна Нова година!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 21 декември 2012 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Монтана с незаконосъобразен текст
Със Заповед на областният управител е върнато за ново обсъждане Решение № 414, прието на заседание на общинският съвет, проведено на 18.12.2012 г. С посоченото решение общинският съвет одобрява обобщената план-сметка и определя годишен размер на таксата за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, като в т. IV определя, че за имоти общинска собственост таксата за услугите се заплаща от наемателите. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси, таксата за заплаща от собствениците или ползвателите с учредено право на ползване и концесионерите. Наемателите на имоти общинска собственост не са данъчно задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци. С Решение № 18/22.12.2011 г. беше приета план-сметката за 2012 г., която съдържаше същия незаконосъобразен текст и след оспорване, инициирано със Заповед на областния управител, беше отменен.  

Дата: 20 декември 2012 Виж още...
Оспорени са решения на общински съвет Монтана, заобикалящи редът за отдаване под наем
Със Заповед на областният управител са оспорени пред Административен съд Монтана две решения на общинския съвет. Решение № 369 от Протокол № 14/27.11.2012 г., което беше върнато за ново обсъждане и приетото като неразделна част към него Решение № 418 от Протокол № 15/18.12.2012 г.  С посочените решения общинският съвет предоставя за ползване 76 броя земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери с обща площ от 4546,545 дка. на визиран в текста на решението ползвател, заобикаляйки редът за отдаване под наем на тези имоти, които имат характер на публична общинска собственост - чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Цитирайки в правните основания на Решенията разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, която препраща към ал. 2, а именно – за провеждане на търг или конкурс, Общински съвет Монтана привидно е спазил изискването на ЗОС. Недопустимо е обаче посочването в текста на решението на лицето, заявило интерес като кандидат-наемател и вече определено от общинският съвет като такъв.

Дата: 20 декември 2012 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
На 18.12.2012 г. от 10.30 часа в голямата заседателна зала на Областната администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност (ОСС) – Монтана на тема – „Военновременно планиране и поддържане в готовност за използване на системата за управление за военно време”. Заседанието беше открито и ръководено  от областния управител на област Монтана и председател на ОСС – Монтана г-н  Ивайло Петров. На вниманието на присъстващите инж. Стилиян Стоянов, секретар на ОСС представи две презентации за същността, принципите и целите, структурата и тенденциите за развитие на военновременното планиране и актуалните въпроси при извършване на военновременното планиране. Областният управител на област Монтана сподели пред участниците в заседанието за важността на Постановление № 286 на МС от 18.10.2011 г. и Постановление № 89 на МС от 02.05.2012 г. Основно вниманието на участниците в заседанието беше насочено към подготовката на област Монтана за работа в кризисни ситуации от военен характер.
             
Дата: 20 декември 2012 Виж още...
Работна среща в Областна администрация Монтана
Работна среща в Областна администрация МонтанаНа 19.12.2012 г. в голямата зала на Областна администрация Монтана се проведоха 3 фокус групи във връзка с подписан Договор между областна администрация Монтана и Консорциум „Монтана Консулт 2012” ДЗЗД по процедура „Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на област Монтана”, както и по повод подготовката и осъществяването на планираните по проект  „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”. Бяха направени презентации и представяне на темата от водещи експерти на Консорциум „Монтана Консулт 2012” – г-жа Юлия Спиридонова – ключов експерт в областта на регионалното развитие и „Стратегическо планиране” и г-н Стойко Дошеков – експерт „Икономика”.

Дата: 20 декември 2012 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
Областна администрация Монтана уведомява, че във връзка с приключване на бюджетната финансова 2012 година, приемането на такси по тарифата към Закона за държавната собственост ще се извършва, както следва:
Плащане в брой на каса в Областна администрация Монтана и плащане по банковата сметка на Областна администрация до 12 часа на 21.12.2012 г.

Дата: 19 декември 2012 Виж още...
Върнати решения на Общински съвет Медковец
Със Заповед на Областния управител са върнати Решения №№ 101, 102 и 103, приети на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 29.11.2012 г. С посочените Решения общинският съвет дава съгласие да се деактуват като публична общинска собственост три читалищни сгради. Отписването на имотите като общински, каквато дейност представлява деактуването на същите, е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет е постановил решения при пълна липса на материална компетентност, което води до тяхната нищожност.

Дата: 19 декември 2012 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2012г.
Дата: 18 декември 2012 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
На 18.12.2012 г. се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана. Съвета разгледа и прие промяна в Правилника за организацията и дейността на ООСППК, изразяваща се в провеждане на редовни заседания 3 пъти годишно, вместо 4 пъти. При необходимост Съветът се свиква на извънредни заседания по инициатива на председателя или на членовете му. Освен това във връзка с изпълнение на Програмата на ООСППК за 2012 г. се разгледа и прие анкета сред гражданите и бизнеса с цел получаване на информация за евентуално наличие на корупционни практики в Областна администрация Монтана, общините и териториалните структури. Анкетата е анонимна и ще бъде разпространена в съответните администрации.

Дата: 18 декември 2012 Виж още...
Младен Илиев от Лом и Йордан Кърпачев от Велинград са победителите в националния конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град”
Младен Илиев от Лом и Йордан Кърпачев от Велинград са победителите в националния конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град”В надпреварата се включиха общо 8130 деца от цялата страна на възраст между 6 и 12 години. Рисунките на всички регионални победители ще бъдат изложени в специална музейна експозиция
Младен Илиев от Лом и Йордан Кърпачев от Велинград са победителите в националния конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град“. Те, заедно с останалите 50 регионални победители в конкурса, получиха награди и грамоти от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който е и патрон на инициативата и министъра на културата Вежди Рашидов, който е председател на журито.

Дата: 17 декември 2012 Виж още...