Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗВА СЕДМИЦАТА „ЕВРОПА – БЪЛГАРИЯ”
ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗВА СЕДМИЦАТА „ЕВРОПА – БЪЛГАРИЯ”Област Монтана  ще се включи с мероприятия по повод седмица "Европа - България" за отбелязване на 5-та годишнина от членството на страната ни в Европейския съюз, която ще се проведе от 1 до 7 декември 2012 година и се координира от администрацията на Министерски съвет.
Инициативата е в рамките на Работната програма за 2012 година на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз и в нея е предвидено организирането и провеждането на поредица от културни и информационни събития.
Кампанията се реализира съвместно със Съюза на народните читалища и Областните администрации. Седем читалища от седем общини в област Монтана ще се включат с концертни изяви на самодейните  колективи. Също така участие ще вземе и Областния информационен център – Монтана. На мероприятията ще бъде представена презентация на тема „България в Европейския съюз”.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦАТА „ЕВРОПА-БЪЛГАРИЯ” 2012 г. - ОБЛАСТ МОНТАНА

Населено място

Община

Област

Народно читалище

Дата

1

с. Копиловци

Г. Дамяново

Монтана

НЧ ” Кл. Охридски 1928”

01.12.2012 г.

2

гр. Вършец

Вършец

Монтана

НЧ „Хр. Ботев 1909’’

02.12.2012 г.

3

с. Замфирово

Берковица

Монтана

НЧ ” Развитие 1928’’

03.12.2012 г.

4

с.Смоляновци

Монтана

Монтана

НЧ „Народна просвета 1908”

04.12.2012 г.

5

с. Ст.махала

Лом

Монтана

НЧ „ К.Петров 1922”

05.12.2012 г.

6

гр. Чипровци

Чипровци

Монтана

НЧ „ П. Богдан 1909”

06.12.2012 г.

7

с. Златия

Вълчедръм

Монтана

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1921”

07.12.2012 г.


Дата: 30 ноември 2012 Виж още...
Ново Детско полицейско управление стартира в Монтана
Ново  Детско полицейско управление стартира  в МонтанаВ Седмо СОУ “Проф. Асен Златаров” стартира Третото Детско полицейско управление в областния град. 24 доброволци от четвъртите класове на училището положиха тържествена клетва, която е част от Етичния кодекс на новосъздаденото управление. Директорът на училището г-жа Вера Андонова и началникът на РУП Монтана гл. инспектор Даниел Псалтиров  подписаха декларация за партньорство и договор за сътрудничество. Съгласно документите Седмо СОУ се задължава да осигурява материално-техническата база, целевата група ученици и ръководителите, а РУП Монтана – обучителен екип, проект за дейността на Детското полицейско управление и реализация на поставените цели. Идеята на подписаната декларация е чрез общите усилия между полиция, училище и общество да бъде даден принос в изграждането на хармонично развито младо поколение, спазващо и уважаващо законите на страната.

Дата: 30 ноември 2012 Виж още...
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе в Областна администрация Монтана
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе в Областна администрация МонтанаДнес 29.11.2012 г. в Заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Ловеч, зам. областните управители на Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Регионални планове – ниво 2”. След проведено гласуване за заместник - председател на съвета за периода от 01 януари до 30 юни 2013 г. бе избран г-н Румен Маноев - кмет на община Козлодуй. Членовете на РСР на СЗР обсъдиха и приеха проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2013 г. На заседанието беше представен и обсъден проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво. Представители от Управляващите органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по съответните оперативни програми на територията на Северозападен район.

Дата: 29 ноември 2012 Виж още...
ЗАПОЧВА ОТЧУЖДАВАНЕТО НА ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОД НА ГРАД МОНТАНА
С Решение на Министерски съвет № 949 от 16 ноември 2012 г. се отчуждават имоти и части от имоти –частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-1 (E-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20” на територията на област Монтана.
Списъкът за имотите подлежащи на отчуждаване може да бъде видян ТУК.

Дата: 29 ноември 2012 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТНа 27.11.2012 г. от 13,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе последното за тази година заседание на Областната комисия по транспорт под председателството на г-н Ивайло Петров – областен управител на област Монтана. По време на срещата присъстващите бяха запознати с новите нормативни изисквания за транспортните схеми в Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Дата: 28 ноември 2012 Виж още...
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕНа 07.12.2012 г. от 11.00 часа в заседателната зала на областна администрация Монтана под ръководството на областния управител г-н Ивайло Петров ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на областта, на което предстои да бъдат обсъдени Проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г., както и дейности свързани с изследвания и анализи в рамките на проект на областна администрация Монтана, финансиран от ОП “Административен капацитет”.
Присъстващите на заседанието ще бъдат запознати с основни аспекти от Методическите указания за разработване на Областни стратегии и Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.

Дата: 28 ноември 2012 Виж още...
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
На 29.11.2012 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Монтана, под ръководството на областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров, ще се състои съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район. В заседанието ще вземат участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Регионални планове – ниво 2”.

Дата: 28 ноември 2012 Виж още...
ЗАПОЧВА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г.
ЗАПОЧВА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020 Г.На 27 ноември 2012 г. в Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси,  ръководено от г-жа Нина Петкова, зам. областен управител на област Монтана.
На заседанието бяха определени членовете на Областния оперативен екип за изготвяне на Областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г., които се запознаха с методологията за изготвяне на стратегическия документ и получиха подробни указания за рамката, която трябва да спазват по време не нейното съставяне.
Със заповед на областния управител на област Монтана, оперативният екип ще започне своята работа по съставянето на стратегията, като срокът за нейното изготвяне и приемане е до края на месец януари 2013 г. Работата на оперативния екип по съставянето и приемането на документа ще бъде координирана от г-н Орлин Орлинов, мл. експерт по Етнически и интеграционни въпроси в Областна администрацция Монтана.

Дата: 28 ноември 2012 Виж още...
137 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОМПОЗИТОРА КАМЕН ЛУКОВ ОТБЕЛЯЗАХА В СЕЛО КОПИЛОВЦИ
137 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА  КОМПОЗИТОРА КАМЕН ЛУКОВ ОТБЕЛЯЗАХА В СЕЛО КОПИЛОВЦИВ навечерието на  137 годишнината от рождението на композитора Камен Луков в село Копиловци, обл. Монтана,  родното място на композитора, се състоя тържествен концерт, организиран от кметство с. Копиловци, НЧ  „Климент Охридски” и пенсионерския клуб в селото. Сред официалните гости на събитието бяха  зам. областният управител на област Монтана г Нина Петкова и писателят-земляк Славко Григоров. Илия Александров, член на инициативния комитет по честването, представи доклад за живота и делото на певеца на бойната слава Камен Луков – Пейнски. Кметът на селото г-жа Лалка Крумова прочете една от най-силните автобиографични песни на видния копиловчанин „Стар гуслар”.

Дата: 26 ноември 2012 Виж още...
ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ - ПРОТОКОЛИ 2012г.
Дата: 26 ноември 2012 Виж още...
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯВъв връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника  за дейността и функциите на Областната епизоотична комисия на 28.11.2012 г. от 14,00 часа в голямата заседателната зала на Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на епизоотичната комисия – Монтана. На срещата ще бъдат обсъдени следните теми:
1.Епизоотична обстановка към момента в страната и страните членки на Европейския съвет.
2.Ваксинация на дивите свине срещу болестта „Класическа чума по свинете” - Програма за изкореняване на вируса на Класическата чума по свинете в България. Мисия на ЕК, номер DG SANCO 2012 – 6602 – PAQ от 19.11-23.11.2012г.
3.Ваксинация на диви месоядни животни (от въздуха и ръчно залагане) в област Монтана срещу Бяс – програма за изкореняване на болестта Бяс.
4.Изпълнение на Държавната профилактична програма, Програмите за надзор на болестите по животните и националната Мониторингова програма за контрол на остатъци в суровини и храни от животински произход за 2012г. в област Монтана.

Дата: 26 ноември 2012 Виж още...
Информационна среща по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” и „Ново работно място” на ОП РЧР
Информационна среща по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” и „Ново работно място” на ОП РЧР 
На 22.11.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе информационна среща по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” и „Ново работно място”, организирана от г-н Ивайло Петров, Областен управител на област Монтана, със съдействието на г-жа Даниела Накова и нейният екип от Агенцията по заетостта. Иван Кръстев, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията представи и разясни на работодателите от област Монтана възможностите и насоките за кандидатстване по двете нови схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Дата: 23 ноември 2012 Виж още...
Областният съвет за тристранно сътрудничество с нов заместник – председател
На 22.11.2012 г. /четвъртък/  в голямата зала на областна администрация Монтана се проведе заседание на  Областния съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана. Заседанието протече при следния дневен ред:
- Участие на членовете в информационен ден за популяризиране на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” и „Ново работно място” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
- Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество, съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на съвета за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.
По време на заседанието, представители на работодателските организации издигнаха кандидатурата на инж. Иван Сергисов за заместник – председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество, която кандидатура бе одобрена от всички присъстващи.

Дата: 23 ноември 2012 Виж още...
„ Да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала” - консултации за определяне на състава на Районна избирателна комисия- Монтана
 „ Да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”  - консултации за определяне на състава на Районна избирателна комисия- МонтанаНа 21 ноември 2012 година областният управител на област Монтана Ивайло Петров проведе консултации с областните ръководства на парламентарно представените партии и тези, които имат представители в Европейския парламент, за съставяне на Районна избирателна комисия, за предстоящия референдум.
Одобрено бе предложението на ПП ГЕРБ  за позицията на председател на Районна избирателна комисия - Монтана, както и искането на „Коалиция за България” техен представител да заеме длъжността на заместник- председател. Не се постигна съгласие за поста на секретар на РИК- Монтана, поради което всички предложения за заемане на длъжности в Районната избирателна комисия са изпратени от областния управител до Централна избирателна комисия, която със свое решение да определи състава и ръководството на РИК-Монтана.

Дата: 22 ноември 2012 Виж още...
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 27.11.2012 г. от 10.30 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Неговата цел е кметове на общини, ръководители на териториални структури и представители на неправителствени организации да бъдат запознати с методологията за изготвяне на Областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г., която ще се базира на приетата с Решение на народното събрание от 1 март тази година Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Дата: 22 ноември 2012 Виж още...