Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Възможност за представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение
Възможност за представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучениеПо инициатива на областните и общинските администрации, социалните партньори и други юридически лица, както и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съвместно със социалните партньори могат да бъдат разработвани и предлагани за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и Националния план за действие по заетостта, както и програми за заетост, ограмотяване, професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно положение на пазара на труда (чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта).
Изготвените предложения за област Монтана се предоставят на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, в срок до 28.09.2012 г.
След одобрението им от Комисията, в срок до 12 октомври 2012 г. се предлагат на министерството на труда и социалната политика за оценяване и включване в Националния план за действие по заетостта – 2013 г.
Необходимата информация и формуляр за разработване и кандидатстване  с предложение за Регионална програма за заетост и обучение са достъпни на официалния сайт на Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg , в секция „Документи”.

Дата: 21 август 2012 / Версия за печат