Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Работна среща с представителите на читалищата от област Монтана
Работна среща с представителите на читалищата от област МонтанаПредставители на читалищата от област Монтана се събраха на работна среща организирана от РЕКИЦ „Читалища” -  Монтана във връзка с конкурсната сесия „Целева допълваща субсидия на народните читалища 2012” на Министерство на културата. Мероприятието се състоя на 16 август 2012 г. в сградата на Народно читалище „Разум - 1883”, гр. Монтана. Анри Михайлов от Регионалния експертно-консултантски и информационен център запозна присъстващите с условията при попълването на проектния фиш.
Заместник-областният управител на област Монтана Нина Петкова бе официален гост на срещата. Тя поздрави читалищните дейци в залата и заяви, че високо оценява техния труд и че ролята и значимостта на народните читалища за развитието на културата в област Монтана са от огромно значение.
За участие в конкурсната сесия „Целева допълваща субсидия на народните читалища 2012” имат право всички читалища в страната, регистрирани съгласно изискванията на Закона за народните читалища и вписани в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.
Кандидатстването става на базата на подаден проектен фиш /по образец/, който се съгласува с кмета на общината по регистрация на съответното читалище.
Към проектния фиш се прилага копие от удостоверение за актуалното състояние на читалището.
Проектните фишове се подават по пощата или лично в деловодството на Министерството на културата в срок до 15 септември 2012 г. включително. За подадените по пощата проектни фишове важи пощенското клеймо.
Средствата за разпределение в тази конкурсна сесия са в размер на 1 600 000 лв.
В конкурсната сесия ще се финансират проекти по направления ремонтни дейности с приоритет към читалища, пострадали от природните бедствия през 2012 г. /спешни аварийни ремонти/ и художествено-творческа дейност, насочена към защита на нематериалното културно наследство, попълване на библиотечния фонд, юбилеи на читалища и поддържане на колекции с културни ценности.
Работна среща с представителите на читалищата от област МонтанаДата: 17 август 2012 / Версия за печат