Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 125 прието на заседание на Общински съвет Вършец, проведено на 31.07.2012 г. С посоченото Решение общинския съвет дава съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем на имот, с начин на трайно ползване пасище, мера. Общинският съвет не е спазил специалната процедура, уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно, че пасищата и мерите могат да се отдават под наем само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско или екологично състояние. Не е спазен и срока за отдаването им под наем, който може да бъде до 5 години. 

Дата: 16 август 2012 / Версия за печат