Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИАНМСП провежда информационни дни във Видин и Монтана на 19 и 20 април
ИАНМСП провежда информационни дни във Видин и Монтана на 19 и 20 април
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) провежда информационни дни по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни дни в градовете Монтана (19 април 2011 г.) и Видин (20 април 2011 г.), на които предприемачите ще се запознаят с възможностите, които предлага проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.
Общата цел на този проект е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.
Сред дейностите по изпълнение на проекта са достъп до информация и услуги, в частност разработване на национален експортен интернет портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал. Присъстващите ще се запознаят с дейността на ИАНСМП, свързана с разработване на секторни експортни стратегии, анализи и политики за определяне на приоритетни експортни сектори и съществуващи възможности и перспективи на износа.
Важно място в програмата на проекта заемат обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия. Ще бъде представена и възможността за участие в организираните от ИАНМСП бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни. Предприемачите ще получат информация за оказваната от ИАНСМП подкрепа за участие на фирмите в най-престижните и значими специализирани изложения за съответния бранш и възможности за включване в тях.

Информационните дни ще се проведат в:
гр. Монтана на 19 април от 14:00 ч.
в сградата на Областната администрация на област Монтана на адрес: пл. "Жеравица" № 1
(заседателна зала)
гр. Видин на 20 април от 14:00 ч.
в сградата на Областната администрация на област Видин на адрес: ул. Дунавска № 6
(конферентен център)
За допълнителна информация:
Лана Мумджиева, старши експерт Връзки с обществеността
Тел.: 02/932 92 68
E-mail:
l.mumdzhieva@sme.government.bg
 
Дата: 14 април 2011 / Версия за печат