Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
  На 10.12.2010 г. в Областна администрация Монтана се проведе последното за 2010 г. заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. На него се разгледаха 5 броя постъпили сигнали и жалби.
  Членовете на Съвета взеха решение три от жалбите да бъдат изпратени за разглеждане и даване на становище от съответните компетентни органи.
  Две от жалбите са разгледани от специално сформирана на предишното заседание комисия. Във връзка с нейните констатации и на основание предвидените в Правилника за организацията и дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията текстове за прекратяване членството в Съвета, председателстващата заседанието заместник областен управител г-жа Димитранка Каменова направи две предложения.
  Първото е за прекратяване членството на представителя на Търговско промишлената палата, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от горецитирания Правилник, а второто е представителя на местните власти да не бъде временно отстранен от Съвета, каквото е искането в една от жалбите.
  След проведено гласуване и двете предложения се приеха единодушно от присъстващите членове на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
  На Търговско промишлената палата е съобщено решението за отстраняване на нейния представител и е отправена покана да предложи друг такъв.
Дата: 13 декември 2010 / Версия за печат