Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Регионален съвет за развитие на Северозападен район – заседание в област Враца
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
След проведено гласуване за заместник - председател на съвета бе избран г-н Румен Маноев, кмет на община Козлодуй.
Членовете на Регионалния съвет за развитие обсъдиха и приеха проект на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2011 г.
Представител на Агенция „Стратегма” представи информация за резултатите от междинната оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г., от която стана ясно, че основен проблем на Оперативните програми е този, че те нямат регионална целенасоченост. Процедурите за изпълнението им залягат на конкурентния принцип, а не според нуждите на регионите. Според “Стратегия 2020”, наследник на лисабонската стратегия, и съотнесен към нея Северозападният регион е с най-лош демографски индекс от всички региони на ЕС. За най-лош такъв се смята индекс 100. По индекс на глобализация сме с 50, по индекс климатични промени - 70, индекс енергийна уязвимост - 70. С най-ниско ниво спрямо брутния вътрешен продукт са иновациите в Северозападния регион - 0.16%. На последно място сме и по ползване на интернет от хора между 16 - 74 години - едва 36.7% от хората при 45% от цяла България. При нас е и най-висок отрицателният естествен прираст.
По Оперативна програма "Регионално развитие ":
Северозападният регион за развитие е приключил към момента 71 проекта, обновени са 91 училищни сгради и са рехабилитирани 132 км. общински пътища. Община Мездра е посочена сред добрите примери с направен път за 2 милиона 362 хил. лева.
По Програмите за териториално сътрудничество:
В Северозападния регион (СЗР) Враца има 18 проекта,  Видин - 17, а Монтана - 11. По програма ИНТЕРРЕГ ІV С - Враца е водеща с броя на участващите си проекти.
По ОПАК от общо 259 проекта за България 18 са в Северозападния регион. От тях Враца е на второ място след Ловеч. Враца има 4 проекта, Монтана, Видин и Плевен по 3.
По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси":
СЗР има 246 проекта. Враца води с 64 проекта от тях, следват Плевен - 631 Монтана - 44, Видин - 39 и Ловеч - 36.
По Оперативна програма "Конкурентоспособност" Враца също е водеща по брой проекти, участващи в Програмата. За иновации модернизации на технологията и производството са кандидатствали 6 фирми.
По Програма "Развитие на селските райони" СЗР има 1 350 проекта. Най-много, 711 броя, са по Мярка 112, следват 378 проекта по мярка 121, 64 по мярка 322, 48 по мярка 321, 36 по мярка 312.
 Общо договорените пари по Оперативни програми за СЗР са 505 млн. лева. Силно впечатление направи появяващата се вече голяма разлика в развитието на шестте района за планиране на България. Най-развит в страната е Югозападният регион. Областният управител на Враца Пепа Владимирова призова представителите на всички министерства и на Министерски съвет към по-специално отношение към Северозапада. "На региона ни трябва да се обърне особено внимание, защото без обединение на усилията картината тук няма да се промени", беше призивът на областния управител.
На заседанието бяха обсъдени и съгласувани проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Враца 2009-2013 г. и проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013 г.
Представена бе Стратегия Европа 2020, съотнесена към социално-икономическия профил на Северозападен район.
Представители от управляващите органи запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район.
Общо 27 човека пълноправни членове участваха в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. От началото на месец януари следващата година председателството на Съвета ще се поеме от Област Плевен.
Дата: 9 декември 2010 / Версия за печат