Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - ЗАСЕДАНИЕ
Комисията по заетостта гласува на свое заседание проектите на работодатели от област Монтана
по Национална програма “От социални помощи към заетост”

  Във връзка с изпълнение на Процедура 2011 г. – за кандидатстване по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, на 01 декември 2010 г. се проведе заседание на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
  Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Монтана е подала за оценяване от Комисията проекти на работодатели по общини, както следва:
  • за община Берковица – 9 проекта за разкриване на 34 работни места;
  • за община Вършец – 5 проекта за разкриване на 59 работни места;
  • за община Лом – 2 проекта за разкриване на 83 работни места;
  • за община Вълчедръм – 2 проекта за разкриване на 119 работни места;
  • за община Брусарци – 1 проект за разкриване на 64 работни места;
  • за община Медковец – 1 проект за разкриване на 32 работни места;
  • за община Монтана – 2 проекта за разкриване на 32 работни места;
  • за община Бойчиновци – 1 проект за разкриване на 48 работни места;
  • за община Чипровци – 1 проект за разкриване на 22 работни места;
  • за община Георги Дамяново – 1 проект за разкриване на 7 работни места;
  • за община Якимово – 1 проект за разкриване на 62 работни места.
  Всички предложения бяха гласувани с мнозинство от Комисията по заетостта, като на заседанието бе уточнено, че разпределените средства за област Монтана за обезпечаване на проектите за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие по НП „ОСПОЗ” през 2011 г., възлизат на 883 740 лв. Средствата ще бъдат усвоени без излишък, за разкриване на 562 работни места, от които за лица на социално подпомагане 407.
  Следващо ниво на оценка на проектите е представянето им от ДРСЗ в Агенцията по заетостта за окончателно одобрение.
  До 15.12.2010 г. Агенцията по заетостта следва да обяви окончателно одобрените за финансиране проекти.
 
Дата: 2 декември 2010 / Версия за печат