Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча е създаден със Заповед №РД 08 – 194/02.11.2010г. на Областен управител на област Монтана на основание чл.31, ал.1, т.2 и т.6 и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.70 от Закона за горите и чл.33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл.29 от Закона за рибарството и аквакултурите.


ФУНКЦИИ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана подпомага Регионална дирекция по горите - Берковица и нейните поделения при изпълнение на държавната политика по опазване на горския фонд, обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, рибата и дивеча, осигурява взаимодействие между органите и организации, имащи отношение по охрана на горите, оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползователите на гори.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
При работата си Консултативния съвет се ръководи от изготвения от нея ПРАВИЛНИК за дейността на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 13.07.2011 г.

СЪСТАВ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана е определен със заповед ОКД-26-1-(1)/08.062021г.


Дата: 11 юни 2021 / Версия за печат