Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча е създаден със Заповед №РД 08 – 194/02.11.2010г. на Областен управител на област Монтана на основание чл.31, ал.1, т.2 и т.6 и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.70 от Закона за горите и чл.33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл.29 от Закона за рибарството и аквакултурите.

ФУНКЦИИ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана подпомага Регионална дирекция по горите - Берковица и нейните поделения при изпълнение на държавната политика по опазване на горския фонд, обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, рибата и дивеча, осигурява взаимодействие между органите и организации, имащи отношение по охрана на горите, оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползователите на гори.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветко Цветков– заместник областен управител
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите – Берковица
СЕКРЕТАР: Биляна Борисова – старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана.
ЧЛЕНОВЕ:
1.инж. Цветко Цветков – директор на Северозападно държавно предприятие – Враца.
2.инж. Йордан Йончев – директор на Държавно горско стопанство – Берковица.
3.инж. Петьо Иванов – директор на Държавно горско стопанство – Монтана.
4.инж. Горан Лозанов – директор на Държавно горско стопанство – Лом.
5.инж. Красимир Вълков – Държавно горско стопанство – Чипровци.
6.инж. Милко Благоев – директор на Държавно горско стопанство – Говежда.
7.Костадин Живков – съдия в Окръжен съд – Монтана.
8.Лилия Илиева – заместник окръжен прокурор – Окръжна прокуратура - Монтана.
9.Анушка Вълова – директор на офис Монтана при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново.
10.инсп. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана.
11.гл. инсп. Мариян Божинов – началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при Областна дирекция на МВР – Монтана.
12.инж. Венцислав Райков – директор на Регионална дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.
13.инж. Диана Маринова - гл. експерт по опазване на защитените територии и горите – Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана.
14.гл. инсп. Ростислав Василев – представител на отдел „Рибарство и контрол” – Западна България към Главна Дирекция “Рибарство и контрол”.
15.Александър Георгиев – ръководител на Сдружение „Ловно-рибарско дружество - Огоста” – Монтана.
16.Стоян Ангелов – Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” – Берковица.
17.Иван Цанков – Сдружение “Ловно-рибарско дружество Лом – гр. Лом.
18.Ася Иванова – зам. кмет на община Берковица.
19.Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци
20.Наташа Младенова – кмет на община Брусарци.
21.Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм.
22.инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец.
23.Цветелина Александрова – кмет на община Георги Дамяново.
24.Пенка Пенкова – кмет на община Лом.
25.инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец.
26.Златко Живков – кмет на община Монтана.
27.Пламен Макавеев – кмет на община Чипровци.
28.д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово.
 


При работата си Консултативния съвет се ръководи от изготвения от нея ПРАВИЛНИК за дейността на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 13.07.2011 г.
Дата: 17 декември 2018 / Версия за печат