Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Първо заседание на временната Областна Преброителна комисия
 На 01.07.2020г. се проведе първото заседание на временната Областна преброителна комисия под ръководството на заместник областния управител Десислава Димитрова.
Комисията е сформирана със заповед №РД-05-391/09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт във връзка с предстоящото осемнадесето преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Председател на комисията е  заместник областният управител  на област Монтана  -  Десислава Димитрова, а секретар е Бойка Борисова – началник отдел „Статистически изследвания“- Монтана към Териториално статистическо бюро - Северозапад. В състава й са включени: началникът на отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Монтана; ръководителят на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“-Монтана, секретарите на общините Монтана, Берковица,  Лом и Вършец, и експерт от областна администрация Монтана.
При откриване на заседанието г-жа Димитрова акцентира върху значението на Преброяването като най-мащабното и изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 г.   
Важно е да се отбележи, че преброяването в България през 2021 година ще бъде част от предвидените преброявания на населението в Европейския съюз.
Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., процесът на преброяване ще се извърши на два етапа - от 0:00 часа на 22.01.2021 г. до 24:00 часа на 31.01.2021 г. ще може да се попълва електронна преброителна карта, а преброяването чрез посещение на домакинствата от преброител ще започне от 8:00 часа на 01.02.2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 15.02.2021 г.
На заседанието секретарят на комисията – г-жа Бойка Борисова запозна присъстващите с организационния план по подготовката и провеждането на преброяването на населението. Предвидени са още три заседания на областната комисия, които следва да бъдат проведени в срокове до 20 ноември 2020 г., 15 януари и 10 март 2021 г. В срок до 20.03.2021 г. Комисията следва да приеме докладите на Общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на съответните общини в областта и последващото им предаване в съответния отдел на ТСБ. След това дейността на комисията се прекратява.
Секретарят на Областната преброителна комисия информира, че в срок до 15-ти септември ще трябва да се проведе обхода за регистрация на жилищния фонд. Веднага след това от 15-ти септември до 30-ти октомври ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 година.    
По време на заседанието бе обсъден и приет Правилникът за организацията на  дейността на Областната преброителна комисията.

Първо заседание на временната Областна Преброителна комисияПърво заседание на временната Областна Преброителна комисияПърво заседание на временната Областна Преброителна комисия

Дата: 2 юли 2020 / Версия за печат