Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със заповед на Областния управител са оспорено пред Административен съд Монтана Решения с №№ 1686, 1688 и 1689 от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет Берковица С посочените решения общинският съвет определя пазарна оценка за продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. С посочената разпоредба е уредена възможността да се извърши продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена в нея сграда от кмета на общината без търг/конкурс, при наличие на две кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е собственик на сградата и последната да е законно построена в общинската земя. Към докладните записки и на трите решения не е приложено доказателство, че сградите са законно построени, каквото би било удостоверението за законност. Типовият договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя, не удостоверява по несъмнен и категоричен начин, че сградата е построена в съответствие със законовите изисквания, а удостоверението за търпимост удостоверява, че сградата не подлежи на премахване и може да бъде обект на разпоредителна сделка, но не е доказателство за законност на същата, по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Дата: 19 август 2019 / Версия за печат