Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Предвид усложнената обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете, Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание на 16 август 2019 г. в заседателна зала №1 на ОА Монтана под  ръководството на Областния управител Росен Белчев.
В рамките на срещата разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения обсъди постъпилите от Министерството на земеделието, горите и храните разпореждания за условията и реда, съгласно които ще бъдат изплащани обезщетенията на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане в населените места в 20 км зона, определена около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден.
В отделна точка от дневния ред беше обсъдена необходимостта от определяне на допустимите дейности в горските територии, които съгл. Заповед  № РД 48-48/31.07.2019 г. на МЗХГ могат да бъдат извършвани в инфектираните от АЧС зони от лица, нямащи отношение към прилагането на мерките срещу заболяването.
Участниците в заседанието се запознаха с актуална информация, представена от ОДБХ – Монтана и РИОСВ – Монтана, свързана с актуалната епизоотична обстановка в страната и хода на процедурите по  съгласуване от РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ на терените, определени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места.
 ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 16 август 2019 / Версия за печат