Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Предвид усложнената обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете Областната епизоотична комисия проведе на 9 август 2019 г. в заседателна зала №1 на ОА Монтана редовно заседание под  ръководството на Областния управител Росен Белчев.
В рамките на заседанието разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения, се запозна с мерките, предприети от Областната дирекция по безопасност на храните за предотвратяване на разпространението на заболяването съответно в 3 км и 10 км зона около разкритите огнища на АЧС в кв. Младеново на град Лом и с. Ковачица, община Лом, както и с информация за обработените към настоящия момент заявки от общините относно определени терени за загробване на евтаназирани животни, за които е налице положително становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Като отделна точка от дневния ред комисията обсъди начините, по които ще се процедира във връзка с необходимостта от окомплектоване, в съответствие с получени от Министерството на земеделието, горите и храните разпореждания, на списъци с данни за личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане в 20 км зона, определена около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден.
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 12 август 2019 / Версия за печат