Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. със Заповед № 411/03.12.2004 г. на Областния управител в област Монтана.
 
ФУНКЦИИ:
Основните функции на ООСППК, който е консултативен орган към Областния управител на област Монтана са:
•Да изпълнява държавната политика и други нормативни актове, засягащи корупцията на регионално ниво;
•Да осъществява координация на антикорупционните дейности на държавните институции, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в областта;
•Да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, дава мнения и препоръки за подобряване организацията на дейността на административните структури във връзка с предотвратяване на корупционни практики в тях;
•Да анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;
•Да разглежда, дава становища и взема решения по жалби от частни лица и институции за корупционни действия.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
ООСППК, съгласно своя Правилник заседава веднъж на четири месеца, а при необходимост се свикват и извънредни заседания.
 
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Иванов Белчев – Областен управител на Област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. Десислава Димитрова Каменова– заместник областен управител на Област Монтана;
2. Камелия Александрова Василева – кореспондент на вестник 24 часа;
СЕКРЕТАР: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
2. Мариян Спиридонов Божинов –началник РУ на МВР Вършец;
3. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и разследване” в Териториална дирекция Дунавска;
4. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана;
5. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на работа гр. Монтана;
6. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионално управление по образованието Монтана;
7. Николет Асенова Белчева – главен секретар на Регионална здравна инспекция Монтана;
8. Иванка Димитрова Александрова – директор на ТП на НОИ Монтана;
9. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;
10. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;
11. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа” Монтана;
12. Представител на ТПП Монтана;
13. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара Монтана и заместник председател на РЗК Монтана;
14. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на УС на РК на БЛС Монтана;
15. Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК Монтана;
16. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана;
17. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”.

ПРАВИЛНИК

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 11 март 2021 / Версия за печат