Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Медковец
Адрес:
Общинска администрация Медковец
3670 с. Медковец
Ул. „Георги Димитров” 26
Телефон за контакти: 09727/ 99-44
Факс: 09727/23 30
E-mail: medkovec@mail.bg
Интернет страница: http://www.medkovec.com

Община Медковец е разположена на площ 191 090 км² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – община Лом; на изток-община Якимово; на юг и югозапад – община Монтана и община Брусарци; на запад и северозапад – община Лом.Територията й се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните общини се  осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен транспорт.
Населените места в община Медковец са 5. Административен център на общината е село Медковец, а съставни села са: Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка. Населението на община Медковец към 2009 г. е 4863 души.
Икономическата криза от 90-те години, характерна за цялата страна, премина със същата сила и икономически последици и в община Медковец. Отрасловата характеристика на икономиката на община Медковец се доминира изцяло от селското стопанство.
Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. В момента се изгражда такъв комплекс на язовир “Расоха” в с. Расово.
Читалищата са единствените средища за съхраняване и развитие на културните традиции. На територията на общината има изградени и действащи и в момента пет читалища.

Община Медковец Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец 
Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец 
Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец  Община Медковец 
Дата: 26 февруари 2021 / Версия за печат